Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Laat eerst oplossingen bedenken en verstreng dan pas de regels'

Gerelateerde onderwerpen :

'Laat eerst oplossingen bedenken en verstreng dan pas de regels'

Nieuwe producten en technieken, meer en ingewikkelde administratie en de verwachtingen van de markt vormen naast de toevloed van buitenlandse arbeidskrachten drie andere uitdagingen waarop de bouwsector een gepast antwoord zal moeten bieden. Ze werden uitgebreid geanalyseerd tijdens het Bouwunie-congres BouwKMO@2020 (zie ook Bouwkroniek van 3 april blz. 24-25).

'Nieuwe producten en technieken in de bouw en hun invloed op uw activiteiten' luidde het tweede thema van het Bouwunie-congres. Arch. Luc Dedeyne, energieconsulent van Bouwunie, gaf vooreerst een overzicht van de markt. 'Dankzij Wienerberger kunnen we even dikke muren beter isoleren zonder meerprijs. Tegen 2021 willen we bijna-energieneutrale (ben-)gebouwen met E30 realiseren. Foamglas presenteert cellenglas met een met 25% verbeterde lambda-waarde in normale diktes tegen normale prijzen. In Zweden werden prefab producten (Koljern green house naar de gelijknamige techniek) gelanceerd die in het najaar op de Belgische markt komen. We zien steeds meer prefab in bouwelementen, vooral voor nieuwbouw. Andere funderingstechnieken maken hun opwachting en bakstenen kunnen op stalen platen gelijmd worden. Wienerberger past keramisch materiaal toe in binnenmuurisolatie. We kunnen met flexibel schuim ramen opspuiten en luchtdichte oplossingen creëren, al is luchtdicht bouwen nog duur. En we kunnen op een doeltreffende manier ramen inbouwen in gebouwen, zelfs met mobiele en transparante rolluiken', signaleert hij.

De energieconsulent adviseert wel om eerst oplossingen uit te denken en dan pas de regels te verstrengen. In Vlaanderen worden de regels volgens hem immers vaak sneller aangepast dan de realiteit.

'Ook inzake de montage van kaders en raamkaders openen zich nieuwe mogelijkheden. Zo wordt in Duitsland een volledig geprefabriceerd systeem aangeboden. Er zijn ook al kaders in gerecycleerd materiaal. Andere nieuwigheden zijn geruisarme warmtepompen lucht/water met A++, op ISH in primeur voorgestelde reactieve thermische zonnepanelen met een coating die van kleur verandert waardoor de temperatuur kan beperkt worden (en waarop Viessmann zes jaar heeft gezocht), Duitse balansventilatiesystemen geïntegreerd in de vloer, hybride ketels (stookolie/warmtepomp), andere bouwsystemen met prefab of 3d-printing en materialen met lijnzaadolie en in kunststof. Hergebruik van modules en de recuperatie van gebouwdelen en elementen kan helpen het milieu sparen. Soms is een bouwplaats dan ook een echt labo. Op www.bouwunie.be/verkhen verspreiden we alvast zelf een heleboel kennis over hernieuwbare energie', licht Luc Dedeyne toe.

Stookolie wordt steeds meer een aanvullende energiebron.

Hij schuift ook bij aan het panelgesprek met Johan Van Der Biest (Wienerberger), Ward Herteleer (Informazout), Chris Elbers (BEE) en Pieter Feys (Domica). 'Domotica heeft een hoog gadgetgehalte, maar door de integratie van technieken kunnen we dingen koppelen', meldt Pieter Feys. 'We beschikken over een opleidingscentrum voor stookolie, gas en hernieuwbare energie. We moeten trachten de gratis warmte die we kunnen capteren op te vangen en op te slaan en de rest van onze behoeften op te vangen met klassieke energie', oppert Ward Herteleer. Luc Dedeyne stelt als architect vast dat zijn klanten zeker openstaan voor nieuwe technologieën, maar in eerste instantie vragen naar de prijs waarbij 20% hierop afhaakt.

Dematerialisatie

Johan Van Der Biest legt de nadruk op een kostenefficiënt model. 'De bank wil de meerkost door nieuwe technologieën nog niet betalen, waardoor elke bouwheer die 30 tot 40% zelf moet financieren. Daarom zoeken we oplossingen om gebouwen meer betaalbaar te maken. Onze smallere Eco-brick, die toelaat tot 3,5 cm meer te isoleren, heeft alvast de koudebruggen opgelost. De overheid raden we aan om te investeren in haar gebouwschil en niet te ver te gaan in die nieuwe technologieën. We zetten in op de dematerialisatie van het gebouw om met andere grondstoffen dezelfde functionaliteit te bieden. Daarnaast beschikken België en Nederland over een heel dens waternetwerk, dat we willen benutten: we willen steden ertoe aanzetten om via het water te doen leveren', poneert hij.

Chris Elbers omschrijft BEE (Belgian Eco Energy) als een duurzaam Belgisch energiebedrijf dat zich toelegt op productie en levering. 'Op dit ogenblik zijn we vooral actief in de bedrijvenmarkt. We trachten rendabele technologieën zo goed mogelijk in te zetten op de markt en de energieproductie af te stemmen op de energiemarkt', signaleert hij.

Energie is 'hot'. Pieter Feys vraagt zich af of we elektrische wagens kunnen gebruiken als energiebuffering. Daarnaast wordt stookolie steeds meer een aanvullende energiebron. Alsmaar meer architecten en aannemers volgen ook opleidingen en Bouwunie speelt in op de huidige tendens met het label 'EnergieBewuste aannemer'.

'Je kan warmtenetten op verschillende niveaus bereiken: grote warmtenetten zoals in Aalst en op kleinere schaal voor een appartementsgebouw', verklaart Ward Herteleer. 'De Belgische context is hier wel helemaal anders dan de Nederlandse: hier is elke woning individueel en is iedereen die renoveert een individu', vult Johan Van Der Biest aan.

'Overal wordt restwarmte geproduceerd. We gaan die weer inzetten om te verhandelen in de lokale gemeenschap. In Gent ligt een warmtenet waarmee we heel wat kunnen verwarmen. Ook kleine verkavelingen kunnen van een warmtenet worden voorzien. Er lopen drie projecten (op Petroleum Zuid, in Gent en in Roeselare) waar warmtenetten worden gebouwd', deelt Chris Elbers mee.

Luc Dedeyne merkt op dat de warmtevraag erg klein is in een passiefwoning, maar dat ook daar nog verwarming nodig blijft. In de slaapkamer is het soms te warm, waardoor studies lopen over actieve koeling in de slaapkamer.

Johan Van Der Biest is het erover eens dat iedereen grote stappen moet zetten. 'We maken bouwmaterialen, vooral keramiek, volledig in gerecycleerd materiaal en werken liefst met gronden uit grondverzet. We willen baggerspecie omzetten in producten, alles vervoeren via het water, de gaskraan dichtdraaien en aan dematerialisatie werken. We bekijken ook producties die produceren op het moment dat er wind is', meldt hij.

Ward Herteleer benadrukt dat we niet meer eerst moeten denken aan productie, maar aan opslag. 'We kunnen elektriciteit nog altijd niet goed opslaan. Stookolie die is opgeslagen in een vat blijft een enorm energievat', weet hij. Chris Elbers meent dat we ervoor moet zorgen dat het aanbod van en de vraag naar energie gelijk lopen. 'We zijn volop bezig met de monitoring van energie en zien of we met een kleinere aansluiting het energieverbruik kunnen verhogen', meldt Pieter Feys.

Administratie

Als derde thema werd ingezoomd op 'Meer en gecompliceerde administratie en de impact ervan op uw bedrijf'. 'De generatie X, geboren tussen 1956 en 1980, werkt hiërarchisch en heel hard. De generatie Y, de patatgeneratie, is minder loyaal tegenover haar werkgever. De generatie Z die eraan komt, wil echt wel hard werken, maar verlangt ook vrijheid. Ze wil van thuis werken, wat mogelijk is als ze alle tools kan gebruiken. Dan moet je vooruit inzake digitale administratie en dat is niet makkelijk', beseft Elke Stultjens van BestBuro Business Academy.

Ze vraagt zich af of het 'nieuwe werken' in de bouw onmisbaar wordt. 'De technologie van de architect is heel anders dan die van de aannemer. Nieuwe technologieën besparen wel tijd, kosten en stress. Zorg er voor dat je processen goed uitgeschreven zijn zodat je klaar bent voor generatie Z, die daarin veel meer beslagen is dan wij. Ook voor generatie X is het belangrijk dat je je kennis uitschrijft. Gebruik echter niet zomaar het eerste het beste softwareprogramma', raadt Elke Stultjens aan.

Ze stelt ook de vraag hoe wordt omgegaan met tablets en smartphones in een bedrijf. Hierover moeten immers afspraken gemaakt worden, zeker als de apparatuur toebehoort aan het bedrijf. 'Hoe gaan jullie die digitale processen uitschrijven' Jullie kunnen een onderaannemer een e-mailadres van jullie organisatie laten maken en een map parkeren in de cloud. Vele aannemers doen overigens niet graag hun administratie, maar de gebruikte materialen en gewerkte uren moeten wel genoteerd worden. Je moet alle toestellen in je organisatie documenteren, in kaart brengen wat je wil, daarvan een plan maken en met specialisten werken. Je privé- en je professionele leven lopen ook steeds meer door elkaar. Zorg voor de juiste software en hardware en een optimale beveiliging, maak goede afspraken (hoelang mogen bepaalde data bij welke werknemers staan, wanneer wil je ze terug hebben, '') en sluit geen langdurige contracten want de technologie evolueert razendsnel. Je toekomst wordt gecreëerd door wat je vandaag doet. Ook de boekhoudwetgeving verandert erg snel. Begin met een goed plan zoals een architect, waardoor de digistress zal afnemen, en spring mee op de kar van het nieuwe werken', adviseert Elke Stultjens.

'Vanuit het project Fabriek van de Toekomst Kmo 2.0 trachten we een heel eenvoudig stappenplan te maken om kmo's voor te bereiden op een zekere toekomst. De EU stelt als norm dat we minstens 20% maakindustrie moeten hebben, maar in Vlaanderen bedraagt dat aandeel slechts 16 tot 17%. Ook andere sectoren, zoals de reissector, hebben enorme klappen gekregen van het internet. We willen met deze methodologie ondernemers bewust maken van wat op hen afkomt en hoe zij zich daarop moeten voorbereiden. In het ganse project leveren wij een tool aan waarbij de organisatie haar eigen businessmodel gaat onderzoeken en haar eigen innerlijke sterkte analyseren', signaleert Frans van de Ven van Galilei-Randstad.

Ondernemers investeren volgens hem veel te weinig in processen; daar valt dus nog een enorme winst te boeken. 'De slogan 'Keep it simple' is correct. De complexiteit zal echter alsmaar toenemen. Investeer in je eigen competentie om met deze instrumenten in je omgeving om te gaan. En laat je helpen; de bouw heeft een sterke traditie in ondernemen. Er wordt toch wel veel gevraagd van ondernemers, die minder vertrouwd zijn met het menselijke aspect en verandering. Durf autonomie geven aan je mensen, zorg ervoor dat ze goed opgeleid zijn en luister naar hen als ze zelf oplossingen aanreiken. Op dit vlak hebben kmo's, die dicht staan bij het resultaat, een enorm voordeel tegenover grote organisaties', meent Frans van de Ven.

Jos Heiremans van Unizo benadrukt dat je mensen fierheid en 'goesting' voor hun vakmanschap moet geven. 'Die fierheid is ook voor een stuk gekoppeld aan verandering. Ik heb daarvan geen schrik; we gaan die uitdaging aan en gaan alles samen ontdekken. Vaak heerst nog de opvatting dat de leider alles eerst moet leren, maar je kan er ook van uitgaan dat we samen op zoek gaan. Eén van de belangrijkste elementen van de Fabriek van de Toekomst is toegevoegde waarde creëren. Het is eveneens belangrijk om dat gecommuniceerd te krijgen aan de consument en creatief na te denken over je businessmodel', oppert hij. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels