Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

© Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Elektrische bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar maken en een fiscale stimulans om zowel thuis als op het werk laadpalen te installeren. Dat zijn de hefbomen waarmee federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem het Belgische wagenpark versneld wil vergroenen. Hij wil dit doen zonder aan lopende contracten te raken of mensen te verplichten de stap te zetten.
“We willen mensen vooral stimuleren om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Willen ze dat, dan staan we klaar met steun”, zegt minister Van Peteghem, die voortbouwt op een wetsvoorstel van onder andere Jef Van den Bergh.
 
De ambitie in het regeerakkoord is duidelijk: tegen 2026 zijn alle nieuwe bedrijfswagens broeikasvrij. Maar begin 2021 is amper 1% van het wagenpark elektrisch. "We moeten ons wagenpark dus snel vergroenen en bedrijfswagens zijn daar dé ideale hefboom voor", zegt Van Peteghem. "Daarom gaan we elektrische en andere zero-emissie bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijker maken dan niet-elektrische wagens." Dit betekent dit dat vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar zullen zijn.
 
"Belangrijk is dat we niet willen tussenkomen in bestaande contracten. Elke werkgever zal ook nog altijd zijn werknemers een benzine- of dieselwagen kunnen aanbieden", zegt de minister. "De vrije keuze blijft, maar vervuilende bedrijfswagens zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel. Niemand wordt dus gestraft voor zijn keuze, maar we belonen wel enkel nog zij die kiezen voor een elektrische of emissievrije wagen. We willen mensen vooral stimuleren om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Willen ze dat, dan staan we klaar met steun", verklaart Van Peteghem.

Overgangsregime

Het is belangrijk dat werkgevers en leasingmaatschappijen, maar ook werknemers, zich tijdig kunnen voorbereiden op die omslag. “Daarom moeten we deze beslissing vandaag nemen om in 2026 het gewenste resultaat te behalen”, zegt de minister. Een leasingcontract duurt meestal vier tot vijf jaar. "Ik hecht heel veel belang aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Er wordt niet ingebroken in bestaande contracten. Bovendien wordt in een overgangsregime voorzien", belooft Van Peteghem. De nieuwe regeling zal geleidelijk beginnen lopen voor bedrijfswagens die aangeschaft worden vanaf 2023. De fiscale aftrekbaarheid voor die wagens zal elk jaar afgebouwd worden, om vanaf 2028 op nul te komen.

Laadpalen

Maar geen elektrische wagens zonder laadpalen. Daarom wil de minister zo snel mogelijk werk maken van voldoende laadinfrastructuur. Wie thuis een laadpaal installeert, kan daarom rekenen op een belastingvermindering van 45% op de investering. Die vermindering wordt elk jaar afgebouwd om zo de installatie versneld een boost te geven. De laadpalen moeten wel gevoed worden met groene energie en gestuurd worden door slimme software, zodat het laden op het beste moment gebeurt.
 
Voor bedrijven zal de installatie van laadinfrastructuur voor meer dan 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit fiscale voordeel wordt elk jaar afgebouwd, want die palen zijn snel nodig. De laadinfrastructuur moet voorzien worden op een semipublieke plaats, zoals de bedrijfsparking. Zo kunnen ook mensen die in de buurt wonen, na de kantooruren en weliswaar tegen betaling, hun auto opladen.

Mobiliteitsbudget

De minister beseft uiteraard dat niet iedereen kan rekenen op een bedrijfswagen. Daarom wordt ook het mobiliteitsbudget vereenvoudigd. "Het mobiliteitsbudget moet voor alle werknemers toegankelijk worden”, stelt de minister van Financiën. “Het doel is een kader uit te werken waarbij ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Zo worden duurzame mobiliteitsalternatieven gestimuleerd. Ook is het de bedoeling om met het mobiliteitsbudget meer mogelijk te ¬maken, denk maar aan de abonnementen van inwonende gezinsleden financieren", besluit Van Peteghem.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels