Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Laadpaalplan in elke gemeente'

'Laadpaalplan in elke gemeente'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil dat elke Vlaamse gemeente een laadpaalplan maakt. Hij zal de lokale besturen daarbij ondersteunen. “Het vergroenen en elektrificeren van ons wagenpark kan enkel lukken als er voldoende laadpalen zijn. Er bestaan al veel goede initiatieven, maar een concreet plan per gemeente zal nodig zijn als we onze doelstellingen willen behalen.”
Eén laadpunt per 100 inwoners tegen 2030 of 66.000 laadpunten in totaal. Dat is de doelstelling van het Lokaal Energie- en Klimaatpact van Vlaams minister Bart Somers. Het zal nodig zijn als we het Vlaamse wagenpark willen vergroenen en tegen 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens financieel stimuleren. Bart Somers: “Uit het nationaal laadonderzoek in Nederland blijkt dat het tekort aan laadpalen in de openbare ruimte het meest ervaren knelpunt is voor elektrische rijders. En Nederland staat al veel verder dan wij. Alleen al in Amsterdam staan er 4.600 laadpalen, slechts 100 minder dan in heel Vlaanderen.” 
 
De minister van Binnenlands Bestuur wil daarom een laadpaal-plan in elke Vlaamse gemeente. Een actieplan waarin lokale besturen aangeven hoeveel laadpalen ze in hun gemeente willen en hoe ze dit zullen realiseren. 
 
De goede initiatieven die nu her en der in Vlaanderen en Nederland bestaan, wil de minister graag in elke Vlaamse gemeente zien. Behalve het zelf installeren van publieke laadpalen denkt hij daarbij aan vijf specifieke acties. Ten eerste kunnen lokale besturen laadkabels op de stoep toelaten. Wie thuis geen garage of oprit heeft, vindt zo een oplossing voor zijn elektrische wagen. Roeselare laat dit al toe in het politiereglement van de stad.
 
Ten tweede zou het principe van ‘paal volgt wagen’ in heel Vlaanderen moeten worden uitgerold en bekender gemaakt bij de burgers. Die moet zich niet bezighouden met administratie en vergunningen als hij een openbare laadpaal wil aanvragen, want de organisatie die de paal installeert neemt alle formaliteiten op zich met de gemeente en de netwerkbeheerder.
 
Ten derde kunnen steden en gemeenten de gebruikers van elektrische wagens belonen als ze een laadpaal niet langer dan nodig bezet houden. In Utrecht loopt een testproject waarbij je geen extra parkeerkosten moet betalen indien je de laadpaal niet langer dan nodig bezet houdt.
 
Ten vierde kunnen lokale besturen samenwerkingsakkoorden afsluiten met bedrijven en winkels. De stad kan dan laadpalen installeren op de privé-parking als de parking na de winkeluren wordt opgesteld voor buurtbewoners met elektrische wagens. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik lanceerde eerder een projectoproep voor de plaatsing van (semi-)publieke laadpunten op privaat domein. De oproep richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is. Het kan dus gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations. Bedoeling is dat iedereen kan laden aan de laadpalen en dat het gaat om laadpunten met groene stroom.”
 
Lydia Peeters is druk bezig met de uitrol van laadpalen en wil tegen 2025 30.000 extra CPE in Vlaanderen en laadpunten elke 25 km langs de grote verkeersassen. Het gaat hier zowel om snelle als ultrasnelle laders op carpoolparkings, langs snelwegen, op drukke gewestwegen... Hiervoor worden tal van projectoproepen gelanceerd en we voorzien 30 miljoen €”, aldus minister Peeters.
Tot slot kunnen steden en gemeenten hun bouwreglement ook aanpassen zodat een privé-ontwikkelaar onverkochte parkingplaatsen gemakkelijker kan omzetten in publieke laadplaatsen. 
 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een laadpaal-plan moet geen rocket science zijn. We bezorgen de lokale besturen een handleiding met modelbesluiten en ondersteunen hen in het uitrollen van goede initiatieven die al elders bestaan. Aan de hand van enkele eenvoudige gemeenteraadsbeslissingen kunnen we het gebruik van elektrische wagens enorm stimuleren. De stad en de auto’s van de toekomst zullen groen zijn, we moeten zien dat we er klaar voor zijn.” 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels