Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kwaliteitslabel voor rookgasafvoerkanalen

Kwaliteitslabel voor rookgasafvoerkanalen

De Belgian Flue Gas Experts, een groepering van de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van rookgasafvoerkanalen, lanceerden zopas een charter én een kwaliteitslabel: Quality Chimney. 

Het charter is een vrijwillige engagementsverklaring waarbij ondertekenaars Egeda, Eurotip, Isoleco, Poujoulat en Ubbink garanderen uitsluitend kwalitatieve rookkannalen te leveren. Met ‘kwalitatief’ bedoelen ze producten die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische regelgeving en geen materialen van twijfelachtige oorsprong. 
 
Met dit charter en met een eerste communicatiecampagne willen de Belgian Flue Gas Experts alle installateurs van rookgasafvoerkanalen overtuigen om te kiezen voor merken die het Quality Chimneylabel dragen. Zo zijn zowel zij als hun eindklanten zeker van de beste kwaliteit en de hoogste veiligheid en efficiëntie.
 
Om zowel de installateurs als de eindklanten de hoogst mogelijke kwaliteitsgaranties te bieden, engageren de Belgian Flue Gas Experts zich via hun charter tot (minimaal) het volgende:
uitsluitend producten op de markt te brengen die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische wet- en regelgeving, voorschriften en certificeringen,
te beschikken over een eigen studiebureau dat in een welbepaalde termijn correcte en gedetailleerde schouwberekeningen kan maken, 
een voldoende grote voorraad te hebben,  
hun klanten een tienjarige waarborg voor alle vaste rookkanalen te garanderen en een waarborg van minstens twee jaar voor flexibele rookkanalen,
op regelmatige basis technische opleidingen voor installateurs te organiseren, 
bij al hun producten een duidelijke en gedetailleerde installatiehandleiding te voorzien, 
hun verantwoordelijkheden te erkennen en te streven naar een optimale dienstverlening,
ondersteuning op de bouwwerf te geven en tevens metingen uit te voeren,
geen acties te ondernemen die in strijd zijn met artikel 19, §1 van de wet van 6/4/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Uit een pas uitgevoerde enquête van de Confederatie Bouw waaraan 806 bedrijven deelnamen, blijkt dat slechts 18% van de bouwondernemingen nog volledig aan de slag is. 38% is nog gedeeltelijk actief, 44% van de bouwondernemingen is[…]

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Meer artikels