Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kwaliteit van Vlaamse schoolgebouwen is stabiel

Kwaliteit van Vlaamse schoolgebouwen is stabiel

De kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen is de voorbije vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit de schoolgebouwenmonitor 2013 die in de commissie Onderwijs in het Vlaamse parlement werd voorgesteld. De schoolgebouwen in Vlaanderen en in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel halen een kwaliteitsscore van 64%. Veiligheid en comfort scoren relatief goed. Energiezuinigheid kan beter. 'De monitor bewijst de nood aan investeringen in schoolinfrastructuur. De gebouwen moeten ook vaker open staan voor buitenschools gebruik', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het publiek-private programma Scholen van Morgen en het toekomstige masterplan Scholenbouw zullen op dat vlak een nieuwe dynamiek met zich brengen.

De schoolgebouwenmonitor 2013 geeft aan de hand van een aantal indicatoren informatie over de kwaliteit, het gebruik en het beheer van de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Het is een grootschalige bevraging die het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) in 2013 voor de tweede keer heeft uitgevoerd bij alle onderwijsinstellingen van alle onderwijsnetten, behalve hogescholen en universiteiten. De eerste meting dateert van 2008. De schooldirecties werden bevraagd over de kwaliteit, het gebruik, de totstandkoming en het beheer van hun schoolpatrimonium. 53% van de directies hebben de vragenlijst ingevuld.

Omvang schoolgebouwenpark

Het schoolgebouwenpark in Vlaanderen en Brussel bestrijkt een oppervlakte van 16,6 miljoen m² of naar schatting 20.000 gebouwen. 6,2% van de gebouwen dateert van na 2008, 65,2% dateert van tussen 1950 en 2008 en 28,6% dateert van vóór 1950. Het aandeel paviljoenen en voorlopige units bedraagt 9% van het schoolgebouwenpark, dat zijn er 2% meer dan in 2008.

Uitvoering van werken

In de periode 2008-2013 werd 567 miljoen ' uitgekeerd aan subsidies in dossiers mét volledige eindafrekening over 2.503 vestigingsplaatsen (enkel gesubsidieerd onderwijs). Op 70% van de vestigingsplaatsen werden werkzaamheden uitgevoerd. Naar schatting werd in drie vierde van de werkzaamheden een bouwsubsidie door AGIOn toegekend. Die werkzaamheden zorgen effectief voor een verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Subsidies hoger dan 250.000 ' leiden tot de grootste verbetering in de algemene kwaliteitsscore. Kleinere subsidies zijn er vooral voor instandhoudingswerken. De meerwaarde van het subsidiebeleid wordt versterkt als er een goed plannings- en ontwerpproces op schoolniveau gebeurt.

Kwaliteit

Het schoolgebouwenpark haalt een kwaliteitsscore van 64%, dat is een stijging met 0,5% in vergelijking met vijf jaar geleden. Als geheel is de kwaliteit van de gebouwen dus nagenoeg gelijk gebleven. 30% van de vestigingsplaatsen wordt als zeer goed beoordeeld; 57% zit in de middenmoot en ruim 13% scoort onvoldoende.

Basiscriteria zoals veiligheid en gebruikscomfort scoren vrij goed (74% en 70%), belevingswaarde en kosten m.b.t. afbetaling, huur en onderhoud worden lager geëvalueerd (64% en 48%). Indicatoren die betrekking hebben op de basiskwaliteiten (71%) krijgen betere scores dan de indicatoren die betrekking hebben op nieuwe maatschappelijke en onderwijsuitdagingen (58%).

Het grootste deel van de gebouwen situeert zich rond de gemiddelde score. Op bijna 14% van de vestigingsplaatsen is de kwaliteit onvoldoende, een lichte afname in vergelijking met vijf jaar geleden. 8% voldoet niet aan de basiscriteria (hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid).

Bezetting

Zes op de tien de leslokalen zijn volledig bezet. 28 % van de leslokalen is overbezet of er is plaatsgebrek. Slechts 12% van de leslokalen zijn onderbezet of staan leeg. Voor andere types lokalen (bv. eetzalen, turnzalen, sanitair, leraarslokalen, enz.) is er vrijwel een soortgelijke bezetting. Overbezetting komt overal voor (in grootstedelijk gebied, kleine steden, buitengebied en randgemeenten). Overbezetting en acuut plaatsgebrek doet zich het meest voor in het Brusselse Gewest en in de randgemeenten van grootstedelijk gebied.

In ruim 62% van de vestigingsplaatsen wordt de infrastructuur ook buitenschools gebruikt. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met 2008.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt conform het Vlaamse regeerakkoord dat het multifunctionele gebruik nog kan toenemen en gestimuleerd kan worden zowel buiten de schooluren als ook tijdens de weekends en de vakanties.

De kwaliteit van de schoolgebouwen ligt het hoogst in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg. In West-Vlaanderen ligt het aandeel scholen met volledige of overbezetting het laagst, in het Brusselse Gewest is er het meest sprake van overbezetting.

Asbest

90% van de vestigingsplaatsen beschikt over een beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu en 71% van de vestigingsplaatsen heeft een verantwoordelijke gebouwenbeheer. Ruim 92% van de scholen hebben een asbestinventaris gemaakt. Dat is een stijging met 8%. Door het verouderde gebouwenpark blijkt in 52% van de gebouwen asbest aanwezig te zijn, 29% van de scholen had in 2013 concrete plannen om tot asbestverwijdering over te gaan. Globaal wordt deze thematiek goed gevolgd.

Scholen van Morgen

Het nieuwe publiek-private programma Scholen van Morgen zit op kruissnelheid. De volgende jaren worden minstens 200 nieuwe schoolgebouwen in 165 projecten gerealiseerd. Goed voor een oppervlakte van 625.000 m² waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatie. Het gaat om een totale investeringswaarde van 1,5 miljard '. In de provincie Antwerpen gaat het om 48 projecten, in Limburg om 19 projecten, in Oost-Vlaanderen om 36 projecten, in Vlaams-Brabant om 25 projecten, in West-Vlaanderen om 35 projecten en in het Brusselse Gewest om twee projecten.

'Deze schoolgebouwenmonitor toont de grote nood aan investeringen in schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Basiscriteria als veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne scoren relatief goed. Uitdagingen zijn o.m. kostenbeheersing en energiezuinigheid. Nu het programma 'Scholen van Morgen' op kruissnelheid zit, ontwikkelen we een Masterplan Scholenbouw waarmee we nog meer tegemoet willen komen aan de nood aan nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen en aan bijkomende schoolcapaciteit op specifieke locaties. In de toekomst is het van belang dat de schoolinfrastructuur buiten de schooluren ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Ook inzake opleidingsinfrastructuur willen we de samenwerking aanmoedigen. Scholen hebben een belangrijke functie als kloppend hart voor de hele buurt', besluit minister Crevits.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten