Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

‘Kwaliteit, service en beschikbaarheid zijn belangrijker dan de prijs van cement’

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
‘Kwaliteit, service en beschikbaarheid zijn belangrijker dan de prijs van cement’

Cemminerals komt in juni op de Belgische markt als nieuwe familiale producent van cement. “Wij willen het verschil maken in dienstverlening en beschikbaarheid. Tegelijk kunnen we sneller en  flexibeler produceren dan de klassieke aanbieders”, maakt CEO Dirk De Leus zich sterk. De nieuwe state of the art cementfabriek aan het Kluizendok in Gent is goed voor een investering van 45 miljoen €.

De vraag naar cement blijft aanhouden in België en de buurlanden. “Cement en beton zullen volgens ons nog vele jaren een hoogconjunctuur kennen. De bestaande Belgische cementfabrieken kunnen de vraag niet volgen. Dat zien we aan de moeilijkheden die de huidige producenten ondervinden om hun klanten correct te bedienen. Bovendien zien we op een ruimer niveau dat de productie van klinker als grondstof voor cement in sneltempo verhuist van Europa naar landen als Turkije, China, Brazilië en Vietnam, vanwege de CO2-taks. Daarom bouwde Cemminerals zijn nieuwe cementfabriek in de haven van Gent, waar zeeschepen makkelijk kunnen aanmeren. Ook het afgewerkte product cement kan voor een deel per schip verdeeld worden. In België, maar wij kijken ook naar Nederland en Frankrijk en via de kustvaart zelfs naar Groot-Brittannië en Scandinavië”, zegt Dirk De Leus.

Grootste in Europa

“In België, en meer algemeen in Europa, staan vooral oudere cementfabrieken die je omwille van hun ligging steeds moeilijker kan beleveren met klinker die straks allemaal met zeeschepen aangevoerd wordt. Die cementfabrieken zijn operationeel vaak al een tijdje einde verhaal en veel arbeidsintensiever dan de fabriek die wij in Gent opgetrokken hebben. Cemminerals heeft de grootste verticale cementmolen van Europa, de MVR 5300 C-6 van de Gebr. Pfeiffer uit Kaiserslautern. Die produceert onze cement volledig geautomatiseerd, sneller – tot 200 ton per uur - en met veel minder energie dan een klassieke kogelmolen. Zelfs als we straks in twee ploegen produceren, hebben we met alle bedienden (kwaliteit, facturatie, verkoop, planning, …) en arbeiders samen genoeg aan vijftien tot twintig mensen”, stelt De Leus. De energie- (en dus milieu-) winst bedraagt volgens Cemminerals 50%.

Prijsdruk

De capaciteit op jaarbasis van deze nieuwe cementfabriek bedraagt afgerond 1 miljoen ton, terwijl de totale Belgische markt 6 miljoen ton bedraagt. De natuurlijke markt van Cemminerals strekt zich echter uit over België, Zuid-Nederland, Noord-Frankrijk, UK en Scandinavië. “Het is niet de bedoeling dat we gaan concurreren op de prijzen. Wel op kwaliteit, beschikbaarheid van ons personeel voor de klanten en dienstverlening. Bovendien beschikken wij over 10 opslagsilo’s (en 4 bijkomende zijn voorzien) en de productie kan als het moet dag en nacht draaien. Prijsdruk zal er altijd zijn, ook voor cement. Een aangehouden negatieve prijsspiraal op de Belgische cementmarkt, zoals op de betonmarkt, zou echter vooral slecht nieuws zijn voor de aandeelhouders van de klassieke aanbieders van cement: zij hebben veel meer te verliezen”, meent Dirk De Leus.

De cementproductie stilleggen omdat ergens in het proces een fout of hapering zit, zou niet meteen mogen gebeuren bij de nieuwe fabriek in Gent. Cemminerals zal, als eerste klant wereldwijd van Gebr. Pfeiffer, beschikken over GP Pro, een online-monitoringsysteem van de hele productie-installatie. Doorheen het hele proces worden overal sensoren geïnstalleerd die de minste onregelmatigheid zullen opsporen: trillingen, temperatuurschommelingen, olievervuiling, …. Hierdoor zal het onverwacht moeten stilleggen van de fabriek tot een minimum kunnen herleid worden en zullen onderhoud en herstellingen beter kunnen voorbereid en ingepland worden.

Afhalen in het weekend/s nachts

“Inzake beschikbaarheid zullen wij een game-changer zijn in de Belgische cementsector. Bij Cemminerals kan je straks online bestellen en ook ‘s nachts of in het weekend het bestelde cementvolume komen afhalen of laten leveren. Je moet je vrachtwagenchauffeurs niet langer laten wachten en drummen tot er een laadpunt vrijkomt zoals in de traditionele cementfabrieken. Na bestelling, zowel online als telefonisch, krijgt de klant een QR-code. Daarmee kan de chauffeur de slagboom van de site in Gent openen. Dan ziet hij op een scherm aan welke silo hij kan laden. Het wegen en laden verloopt allemaal volledig automatisch, waarbij rekening wordt gehouden met het maximale toegelaten gewicht van de vrachtwagen in het land van de eindbestemming. De chauffeur tekent digitaal af en krijgt dan pas de vrachtbrief waarmee hij de baan op kan. Zo kan je het transport veel flexibeler inzetten en de files vermijden. Naar wat wij horen is dat de service waar heel wat aannemers en betoncentrales al langer op zitten te wachten. De nieuwe bottleneck wordt zo de opslagcapaciteit bij de klant, vooral voor schepen”, weet De Leus.

Certificaten

Cemminerals zal een maand na de start van de productie in juni reeds over het CE-certificaat beschikken. Het Benor-keurmerk zal dan nog voorlopig zijn, het definitieve volgt waarschijnlijk in september, net als de productcertificatie KOMO voor Nederland. Frankrijk (Afnor) volgt dan in 2020. Cemminerals zal alle ‘klassieke’ cementsoorten in zijn gamma hebben: CEM I 52.5 N, CEM I 52.5 R, CEM II/B-M (S-V-L) 32.5 N, CEM II/B-S 52.5 N, CEM III/A 42.5 N LA en CEM III/B 42.5 N SR LA.

Een van de meest ecologische cementplants in Europa: Bovenop het lagere energieverbruik werd reeds een vergunning gevraagd en goedgekeurd voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, waardoor nog minder energie van het net zal worden verbruikt en ook minder warmte zal moeten opgewekt worden. Cemminerals besteedt nog meer aandacht aan het milieu. Het nieuwe bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in een afzuigingssysteem doorheen de hele productie om de stofuitstoot tot een absoluut minimum te beperken. Het verbruik van warme lucht voor het drogen van de grondstoffen wordt tot een minimum beperkt door het terugwinnen van de verwarmde lucht en het isoleren van het volledige buizencomplex. Cemminerals zal zich de komende maanden toeleggen op het verkrijgen van het certificaat van de Concrete Sustainability Council, een certificatiesysteem voor duurzame ontwikkeling. Hiervoor zal worden samengewerkt met Fedbeton, die de regionale antenne is van deze wereldwijde organisatie. Zo’n certificaat bevestigt op een objectieve manier dat Cemminerals als bedrijf op een verantwoorde manier omgaat met mens en milieu. Houders worden bovendien beloond met extra punten in schema’s zoals Breeam.

Onafhankelijk en familiaal

Cemminerals is het nieuwe kindje van Francis Van Eeckhout en Bruno De Mulder, voormalig ceo van EBP. Van Eeckhout startte eerder reeds de toen onafhankelijke cementproducent VVM, ook al in de haven van Gent. Die verkocht hij later aan de Ierse bouwmaterialenproducent CRH om vervolgens hoofdaandeelhouder van profielenproducent Deceuninck (gekend van de wielersponsoring) te worden. “Onze hoofdaandeelhouder is een cementliefhebber in hart en nieren: Deceuninck is heel belangrijk, maar cement blijft één van zijn grote passies”, besluit de CEO.

Behalve de twee hoofdaandeelhouders kunnen alle personeelsleden aandelen van Cemminerals verwerven. Dit zorgt volgens het bedrijf voor een nog groter samenhorigheidsgevoel en zorgt ervoor dat iedereen altijd dezelfde doelen nastreeft. Ze voelen zich verbonden als een grote familie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar ‘Environmental Performance Review’ voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vooral Vlaanderen bijzonder goede punten krijgt voor afval-, materialen-[…]

20/04/2021 | MilieuSynthetisch
Wienerberger breidt Eco-brick-gamma uit

Wienerberger breidt Eco-brick-gamma uit

Prijzen voor pur/pir-isolatie stijgen fors

Prijzen voor pur/pir-isolatie stijgen fors

Vangt metselrobot straks tekort aan metselaars op?

Vangt metselrobot straks tekort aan metselaars op?

Meer artikels