Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

KV Kortrijk kan voetbalstadion bouwen aan Evolis

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
KV Kortrijk kan voetbalstadion bouwen aan Evolis

TV B-architecten-BRUT – Third/Stad Kortrijk-Leiedal

Behalve Club Brugge is er nog een tweede West-Vlaamse voetbalclub met bouwplannen. Ook in het stadiondossier van KV Kortrijk is er een doorbraak. De stad heeft een akkoord met de Vlaamse regering om het stadion los te koppelen van het ruimtelijk bestemmingsplan (grup) en het project K-R8 zodat de bouw van het stadion (sneller) aan Evolis mogelijk wordt. De werken zouden in 2024 kunnen starten. De kostprijs wordt voorlopig geschat op 50 miljoen €.
 

 

Er is een akkoord tussen Vlaanderen en Kortrijk. Om de bouw van het stadion mogelijk te maken, moet een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) gemaakt worden. Dat plan moet de gronden de passende bestemming geven. De essentie van het akkoord is dat de stad zelf dit rup mag maken. Het KVK-stadion maakt daardoor niet langer deel uit van het K-R8-project.
 
De site Kop van Evolis, waar het nieuwe stadion gebouwd wordt, scoorde goed in het onderzoek naar alternatieve locaties voor het KVK-stadion en het aanvullende programma. Het mobiliteitsonderzoek leert dat het KVK-stadion op de Kop van Evolis niet leidt tot ingrijpende aanpassingen aan het op- en afrittencomplex Kortrijk Oost (‘Cowboy Henk’).
 
De inplanting van het stadion op de Kop van Evolis laat voldoende vrije ruimte voor aanpassingen aan dat op- en afrittencomplex die nodig zijn voor het K-R8-project. Vlaanderen en de stad Kortrijk maakten samen afspraken over de verdere afstemming tussen het stadion en het K-R8-project.
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het KVK-stadion is nu gestart. De stad stelt hiervoor een studiebureau aan. Het college keurde de opdrachtdefinitie goed op 9 november. De offertevraag loopt nu. In januari moet de opmaak van het plan starten.
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een grootschalige ontwikkeling zoals het KVK-stadion moet grondig onderbouwd worden. De locatiekeuze moet grondig onderbouwd worden. Alle effecten op de omgeving moeten grondig onderzocht worden via een milieueffectenrapport (mer). Bijzondere aandacht gaat naar de mobiliteitseffecten. Het eerste verkennende onderzoek daarover laat zien dat er aanpassingen nodig zijn van de Oudenaardsesteenweg en de kruispunten. Dat moet uitgewerkt worden. Het hele proces moet met volwaardige inspraak kunnen verlopen: er komen verschillende info- en participatiemomenten.
 
Schepen Wout Maddens benadrukt dat de Kop van Evolis de voorkeurlocatie is van de stad, maar dat er daarnaast nog alternatieven moeten worden onderzocht. Dat zal in alle openheid gebeuren.
 
Om de bouw van het stadion mogelijk te maken is meer nodig dan een rup. De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan duurt van 2021 tot 2024. Het ontwerpend onderzoek en mobiliteitsonderzoek gebeurt in 2021. De studie voor de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg door AWV loopt van 2021 tot 2023. Het sluiten van een pps en de grondtransacties zijn voor 2022 en 2023. Het vragen en verlenen van de omgevingsvergunning staat op het programma voor 2023 en 2024. Daarnaast zijn er nog afspraken te maken tussen KV Kortrijk en de toekomstige investeerder(s).

Leiedal

De gronden zijn op eigendom van Leiedal. Het voetbalstadion zal door private investeerders worden gebouwd en geëxploiteerd. Daarvoor wordt een publiek-private samenwerking gestart in 2022. De stad komt daar niet in tussen.
 
De ondersteuning van de stad bestaat in deze fase in het praktisch en juridisch faciliteren van de ontwikkeling. De stad draagt de kosten van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De stad werkt samen met Leiedal voor het stadion en voor het K-R8-project. In grote lijnen staat de stad in voor het mer en het rup en Leiedal voor de pps.
 
Afgaand op berichten in verschillende media zou het gaan om een stadion met 12.000 zitjes (tegenover 9.399 in het huidige Guldensporenstadion) en 20 vip-loges. Daarbij komt een stelplaats voor 3.000 fietsen en een autoparking, die ook als carpoolparking kan worden benut. Naast het stadion zou een hotel komen en kunnen ook commerciële- en vrijetijdsactiviteiten een plek vinden, maar geen winkels.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

De werken aan het nieuwe gebouw voor de Vlaamse publieke omroep VRT beginnen in november. De stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe complex had de omroep al gekregen, maar het was nog even wachten op de milieuvergunning. Zopas werd ook[…]

30/09/2022 | Projectennieuwbouw
Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Meer artikels