Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

KU Leuven bouwt centrum voor biotechnologie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
KU Leuven bouwt centrum voor biotechnologie

De KU Leuven wil op campus Arenberg III in Heverlee een nieuwbouw van ongeveer 27.000 m² realiseren voor het departement Biologie en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het nieuwe centrum krijgt de naam Leuven Bioscience. De start van de bouwwerken is begin volgend jaar gepland. Het nieuwe complex komt op de plaats van het afgebroken oude gebouw van het Instituut voor Scheikunde Navorsing.

Als laureaat van een ontwerpwedstrijd werd de ontwerpopdracht toevertrouwd aan het Nederlands-Belgische consortium bestaande uit Proof of the sum, SVR-Architects, Exilab en Studieburo De Klerck. Proof of the sum (Amsterdam) en SVR-Architects (Antwerpen) staan in voor het architectonische ontwerp. Exilab (Antwerpen) verzorgt de technieken en de bouwfysica. Studieburo De Klerck (Brugge) is als stabiliteitsingenieur bij het ontwerp betrokken.

Leuven Bioscience wordt een hoogbouw die zich situeert op de deelcampus Arenberg III als onderdeel van het Kasteelpark Arenberg. Samen met de aanzienlijke hoogte van het torengebouw van imec, het Arenbergkasteel en de hoogbouwaccenten die worden gelegd in het masterplan van Wetenschapspark Arenberg kan Leuven Bio­science uitgroeien tot een baken voor de campus Arenberg III, maar in de omgeving tevens fungeren als een oriëntatiepunt voor de volledige wetenschapscluster.

De stedenbouwkundige plannen voor deelcampus Arenberg III vertrekken vanuit het principe van verdichting. Binnen de ringweg worden bouwvelden met een hogere dichtheid afgewisseld met een straten en pleinen. De realisatie van Leuven Bioscience past volledig in deze verdichtingsstrategie. Het nieuwe bouwvolume zal samen met het nieuwbouwproject Quadrivium en het gebouw Leuven Chem&Tech een nieuw publiek plein creëren. Door een knik in het rationele balkvolume ontstaat aan de verkeersluwe noordzijde een afzonderlijk afgeschermd logistiek plein voor Leuven Bioscience.

Balkvormig

Door één balkvormig volume in het landschap te plaatsen wordt de hoogbouw maximaal benut en leidt deze tevens tot een plattegrond waarin de balans tussen stijgpunten, de scheiding van stromen, de geveloriëntatie en de logistieke ordening als één efficiënt geheel samenkomen. Leuven Bioscience werd ontworpen vanuit één hart. De centrale verticale ruggengraat in de oksel van de geknikte vorm wordt als het ware dé zenuwbaan voor kennisdeling en interactie. Uiteindelijk verbindt deze alle gebruikers van het nieuwe onderzoeksgebouw.

De gebruikers van het gebouw bereiken de hoofdingang op niveau +1 via een natuurlijk oplopend landschap; fietsers blijven op straatniveau. Logistieke leveringen en transporten bereiken Leuven Bioscience via een nieuwe koppeling met Leuven Chem&Tech op straatniveau. Om de onderzoeksprocessen ongestoord te laten verlopen zullen in het gebouw de goederenstromen en personen eveneens gescheiden blijven. Het gebouw kent één universele grid waar alle functies van het bouwvolume kunnen ingepast worden.

De geknikte vorm maximaliseert de niet-zonbelaste noordgevel en reduceert de zonbelaste zuidgevel. De klimatologisch lastig te controleren oost- en westgevels worden, omwille van de laagstaande hoogenergetische zonbelasting, geminimaliseerd. Op basis van een uitgebreide studie naar temperatuuroverschrijdingen en een onderzoek naar mogelijkheden voor warmte-koudeopslag (wko) kan dankzij het gevelconcept  met eenvoudige oplossingen een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd worden.

In een laboratorium is vooral de ventilatie erg belangrijk. In Leuven Bioscience wordt het ventilatieprincipe gebaseerd op een totaalsysteem voor alle laboratoria in het gebouw en een afzonderlijk systeem voor de algemene lokalen onderaan in het complex. De verdiepingen met de algemene laboratoria worden luchttechnisch niet opgesplitst in verschillende zones of verdiepingen, maar bediend door een installatie die alle niveaus voorziet van lucht. De luchtbehandelingskasten verdelen deze via een gezamenlijk luchtkanalensysteem naar de verschillende verdiepingen en laboratoria. De opwekking van energie gebeurt volledig fossielvrij. Daarnaast  wordt onderzocht of op campusniveau riothermie mogelijk is en wordt nagegaan of het Dijlewater als koeling kan worden ingezet.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels