Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kruibeekse Kromstraat krijgt gescheiden rioleringsstelsel

Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin dat in Kruibeke instaat voor het rioolbeheer, bereidt samen met de gemeente een rioleringsproject voor de Kromstraat voor.

Pompstation

'We gaan een gescheiden rioleringsstelsel realiseren. Daarom zullen we een nieuwe afvalwaterriolering laten aanleggen in de Kromstraat en in een deel van de Boerenstraat. We bouwen ook een pompstation dat mee zal instaan voor het transport van het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie', weet projectmanager Aart Luyten van rioolbeheerder Riopact.

Afkoppeling

De rioleringswerken door Riopact beperken zich tot het openbare domein. Om afval- en hemelwater vanaf de bron te kunnen scheiden, moeten echter ook afkoppelingswerken op perceelsniveau gebeuren. Om de omwonenden daarbij te helpen, zal een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden. Die zal samen met de eigenaars voor elke woning een individueel afkoppelingsplan maken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt