Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Krijtlijnen voor nieuw stadion voor KV Kortrijk op Evolis

Gerelateerde onderwerpen :

Krijtlijnen voor nieuw stadion voor KV Kortrijk op Evolis

De stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal kondigden eind 2017 aan dat ze samen de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor KV Kortrijk op Evolis grondig zouden verkennen via een ontwerpend onderzoek. De krijtlijnen van het masterplan zijn intussen duidelijk.

Een gedeelte van Evolis - ongeveer 8 ha palend aan de Oudenaardsesteenweg - is voorbehouden als gebied voor stedelijke ontwikkeling. Na een oproep via de Vlaamse Bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten-BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd. Dit team werkte de afgelopen maanden nauw samen met Leiedal en de stad aan een masterplan voor de site.

Via een ontwerpend onderzoek gingen ze na hoe een multifunctioneel voetbalstadion voor KV Kortrijk op een duurzame, kwalitatieve en geïntegreerde wijze kan gerealiseerd worden op het terrein. In het onderzoek is uitdrukkelijk aandacht besteed aan mobiliteit en zorgvuldig ruimtegebruik. Het eindresultaat is geen architecturaal ontwerp, maar een masterplan. De krijtlijnen van het masterplan zijn nu duidelijk en vormen de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen van het stadion in een volgende fase. 

De ontwerpers kiezen ervoor de kop van Evolis te ontwikkelen als een duurzame multimodale stadspoort ingebed in het snelweglandschap, met een hoge belevingswaarde. Er wordt gekozen voor de realisatie van enkele afzonderlijke gebouwen, op een doordachte wijze ingeplant in de open ruimte. De eyecatcher is het voetbalstadion met 15.000 plaatsen, met inbegrip van een staantribune.

De ontwerpers schuiven de realisatie van een kwalitatief stadion ‘op zich’ naar voren, inclusief bars en vip-ruimtes maar zonder de integratie van allerlei andere functies in de schil. De kostprijs van een dergelijk stadion wordt geschat op 40 tot 50 miljoen €, exclusief de kostprijs voor de grond en parking. Het nevenprogramma wordt geconcentreerd in een multifunctioneel gebouw.

Dit vernieuwende concept op het vlak van ruimte om te ondernemen groepeert op verschillende verdiepingen een combinatie van maakateliers, toonzalen, horeca, recreatie en kantoren. Voor retail is er op de site geen plaats. Het stapelen van al deze functies in verschillende lagen is ingegeven door zorgvuldig ruimtegebruik. Een aantrekkelijk plein verbindt deze functies.

Langs de E17 plant het ontwerpteam drie gebouwen in een groene omgeving. In deze gebouwen kan een hotel worden ondergebracht. Aan de ingang van Evolis is er plaats voor een mobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw. Dit mobiliteits- en facilitypunt zal functioneren voor zowel het voetbalstadion, het multifunctioneel gebouw, Evolis, het aanpalende bedrijventerrein De Pluim en eventueel als park & ride voor de stad. 

Bij de opmaak van het masterplan hebben de ontwerpers bijzondere aandacht gehad voor een aantal belangrijke duurzaamheidsprincipes. Een eerste is inzetten op verdichting om de open ruimte maximaal te vrijwaren. Naast het stapelen van verschillende functies in een multifunctioneel gebouw en de realisatie van een parkeergebouw van verschillende verdiepingen, zullen de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingeschakeld worden voor het voetbalstadion. Een tweede is een uitdrukkelijke focus op duurzame mobiliteit om autoverkeer zo veel mogelijk te beperken. Het masterplan omvat verbindingen voor voetgangers en fietsers. Er is de onmiddellijke nabijheid van het Guldensporenpad en het Luipaardpad en voor de fietsers zijn er twee grote fietsenstallingen voorzien: een in het mobiliteits- en facilitypunt en zelfs één in de plint van het voetbalstadion.

Een globale ontwikkeling van het volledige programma via een publiek-private samenwerking geniet de uitdrukkelijke voorkeur. Daarbij krijgen private partners via een open oproep de kans om een voorstel uit te werken binnen de contouren van het masterplan. Deze aanpak biedt garanties voor een kwalitatieve ontwikkeling, maximale synergieën tussen de verschillende onderdelen van het programma en het functioneren van Evolis als bedrijventerrein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse scholen krijgen 24 miljoen voor bouwprojecten

Vlaamse scholen krijgen 24 miljoen voor bouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft 24 miljoen € toegekend aan scholenbouwprojecten. Er gaat 15 miljoen naar grote werken, zoals een volledige nieuwbouw. De overige 8,8 miljoen gaat naar kleinere verbouwings- en[…]

Ruim 1 miljoen € voor aankoop handelspanden

Ruim 1 miljoen € voor aankoop handelspanden

380.000 € voor restauratie Transfo-site in Zwevegem

380.000 € voor restauratie Transfo-site in Zwevegem

Roompot Group bouwt nieuw luxeresort in Zeeland

Roompot Group bouwt nieuw luxeresort in Zeeland

Meer artikels