Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Krapte op de arbeidsmarkt wordt een probleem voor de bouwsector

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Krapte op de arbeidsmarkt wordt een probleem voor de bouwsector

“Het vinden van geschikte arbeidskrachten is voor drie vierde van de Limburgse bouwondernemingen de meest bepalende factor voor de groei van hun bedrijf”, zeggen Chris Slaets (l.) en Johann Leten.

De Confederatie Bouw Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg hielden net vóór de bouwvakantie hun jaarlijkse bouwenquête. De Limburgse bouwondernemingen kijken positief naar de toekomst: zes op de tien bouwbedrijven verwachten een stijgende omzet. Ook de trend van verminderde concurrentie uit het buitenland blijft zich voortzetten in 2018. De Limburgse bouwbedrijven liggen echter steeds vaker wakker van het vinden van geschikte medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt blijkt een rem te zijn op de verdere groei.

Uit een recente studie van de Confederatie Bouw blijkt dat de bouwsector dit jaar naar verwachting met 3,7% zal groeien, dat is een stuk hoger dan de 1,6% verwachte groei van de gehele Belgische economie. Ook de conjunctuurbarometer van Voka - KvK Limburg toont maandelijks dat de bouwsector een drijvende kracht achter onze economie blijft. In de recente bouwenquête is de sterke omzetstijging opvallend.

Een meerderheid (62%) verwacht dat de totale omzet in 2018 zal stijgen. Dat is aanzienlijk meer dan in de voorgaande jaren. In 2016 en 2017 lag dit aantal nog op respectievelijk 51% en 54%. Ook het aantal Limburgse bouwondernemingen dat een afname van de totale omzet verwacht, evalueert positief. Waar vorig jaar nog 20% van de bedrijven een negatieve verwachting koesterde, zien we dit jaar bijna een halvering van dit cijfer (11%). Het aantal ondernemingen dat een status quo verwacht blijft gehandhaafd (27% in 2018 ten opzichte van 26% vorig jaar).

43% verwachtte vorig jaar dat de winst in 2017 zou stijgen ten opzichte van 2016. Dit positivisme wordt in 2018 versterkt. Nu geeft 49% van de Limburgse bouwondernemingen aan dat hun winst in 2018 voort zal stijgen. Slechts 16% van de bedrijven verwacht winstverlies. In 2017 lag dit cijfer nog op 25%.

De orderportefeuille raakt steeds op langere termijn ingevuld. 29% heeft een orderportefeuille van meer dan zes maanden (21% in 2017). Het aantal portefeuilles ingevuld voor een periode tussen drie en zes maanden ligt lager in 2018 (29% ten opzichte van 34% in 2017).  Ook het aantal bedrijven met een orderportefeuille van minder dan één maand daalt dit jaar tot 8%  (-0,27% in vergelijking met 2017). Na vorig jaar een daling van bijna 10% gekend te hebben, is het aantal bedrijven met orders op lange termijn bijna terug op dezelfde hoogte als in 2016 (28,95% ten opzichte van 30%).

“Ook dit jaar zien we vooral positieve ondernemers. De verwachte omzet- en winststijgingen liggen dit jaar op het hoogste niveau sinds jaren. Toch zou euforie misplaatst zijn. De uitdagingen om deze groei ook op lange termijn te waarborgen, worden in de huidige economische realiteit steeds groter. Meer dan drie vierde van de Limburgse bouwondernemingen melden dat het vinden van geschikte arbeidskrachten het meest bepalend is voor de groei van hun bedrijf. Met de heersende krapte op de arbeidsmarkt lijkt het antwoord op deze uitdaging steeds moeilijker te worden. Ook de algemene economische groei (48%) en de loonkosten (40%) bezorgen onze ondernemers nog steeds slapeloze nachten”, zegt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder en directeur Confederatie Bouw Limburg.

De verwachte omzetstijging lijkt ook jobcreatie in de hand te werken. 49% van de ondervraagde bouwfirma’s wil dit najaar extra medewerkers aanwerven. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 28% van de Limburgse bouwbedrijven hun personeelsbestand op korte termijn zag groeien. De verwachtingen voor volgend jaar liggen meer in lijn met de bevindingen uit de enquête in 2017. De stijging van het  aantal respondenten dat in 2019 extra mensen wil aanwerven is slechts gering (+3%) waardoor dit totaalpercentage op 32% komt te liggen. Iets meer dan de helft (55%) is van plan evenveel mensen aan het werk te houden in 2019  (t.o.v. 51% in 2017). Slechts 3% verwacht het volgend jaar met minder medewerkers te doen.

Het merendeel van de Limburgse bouwfirma’s haalt nog steeds zijn omzet in de eigen provincie. De omzet die in het buitenland wordt gerealiseerd is identiek aan die van vorig jaar. 70% van de Limburgse bouwondernemingen realiseert zijn omzet in eigen land. Een derde van de Limburgse bouwondernemingen doet een beroep op buitenlandse werknemers.

Vorig jaar was de loonkost de voornaamste reden om met buitenlandse werknemers te werken, maar dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt de voornaamste reden. Drie op de vier werknemers uit het buitenland  is afkomstig uit Oost-Europa. De overige arbeidsmigranten zijn afkomstig uit de buurlanden of Zuid-Europa. Ook de loonkost blijft een belangrijke rol spelen in de keuze om medewerkers in het buitenland te zoeken. Voor ongeveer 8% (de helft meer dan in 2016) is dit zelfs de hoofdreden.

De trendbreuk die sinds 2016 manifesteerde op het vlak van buitenlandse concurrentie, zet zich ook dit jaar voort.  In 2015 had 70% van de Limburgse bouwondernemingen de indruk opdrachten te verliezen aan buitenlandse concurrentie. Dit aantal daalde de voorbije jaren en blijft ook in 2018 min of meer gehandhaafd (44%). De concurrentie uit respectievelijk Polen (71%), Roemenië (52%) en Nederland (48%) blijkt het zwaarst te zijn.

“De concurrentie uit het buitenland blijft een zware bedreiging voor onze Limburgse bouwondernemingen. Nog steeds verwachten negen op de tien bedrijven tussen de 1 en 25% van hun projecten te verliezen aan buitenlandse concurrenten. Wel positief is de verschuiving in grootteorde van de verwachte verliezen. In 2018 voorspelt nog ongeveer 17% van de respondenten dat de verliezen boven de 10% zullen liggen. Vorig jaar lag dit cijfer nog op 40%, wat toch een aanzienlijk verschil is”, aldus Chris Slaets.

“De bouwsector staat onder druk. Het vinden van geschikte arbeidskrachten is voor drie vierde van de Limburgse bouwondernemingen de meest bepalende factor voor de groei van hun bedrijf, al is de bouw weliswaar niet de enige sector die met een nijpend tekort aan geschikte arbeidskrachten wordt geconfronteerd. Daarnaast zorgen ook de loonkosten en het competitiviteitsvoordeel van buitenlandse concurrenten voor een constante druk op de bouwsector. Ondanks de positieve vooruitzichten heeft de sector dus steun nodig om deze druk te weerstaan. Samen met de Confederatie Bouw Limburg zetten we alvast in op het promoten van de technische opleidingen. We organiseren dit jaar opnieuw de First Lego League, een Legowedstrijd voor jongeren waar ze al spelenderwijs techniek ontdekken en toepassen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Ook de onderhandelde jobdeal kan volgens Johann Leten een positieve bijdrage leveren in het overwinnen van deze hindernis. “Maar dan moet het veelbelovende kader wel snel ingevuld worden in termen van wetten en regelgeving. De Limburgse bouwondernemingen doen alvast meer dan hun duit in het zakje: 56% is reeds bezig met innovatie en nog eens 29% wil hier op termijn werk van maken. De bouwsector wapent zich, maar ook het klimaat waarin ze opereren zal gunstiger moeten worden. Alleen met dergelijk constructief samenspel kunnen onze bedrijven blijven groeien”, besluit Johann Leten.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Bedrijven kunnen vanaf nu tot eind deze zomer intekenen voor de grootste boomplantactie die ooit in Vlaanderen werd gelanceerd. De actie ‘Het Grootste Bos van Vlaanderen’ mobiliseert vanaf september ook particulieren. De bedoeling is[…]

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Meer artikels