Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Foto: (c) Voka

De viruscrisis is nog lang niet achter de rug, maar zelfs nu al schat een meerderheid van de Vlaamse bedrijven in dat voor hen de crisis dit jaar al verteerd zal zijn. De economie kampt echter met nieuwe uitdagingen. Werkgevers willen aanwerven maar vinden onvoldoende geschikt personeel. De logistieke aanvoerketens zijn al maandenlang verstoord. Dat zorgt voor problemen in hun bevoorrading en leveringen.
Het zijn de belangrijkste conclusies van een enquête bij 600 Vlaamse bedrijven die lid zijn van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertrouwen van ondernemers staat stilaan op groen. Een meerderheid van de ondernemingen laat weten dat het herstel binnen handbereik ligt. Voor de sectoren die tot nu toe gesloten waren of daarvan afhankelijk zijn, blijft het wel nog moeilijk. Maar net zoals uit de cijfers van de Nationale Bank over het ondernemersvertrouwen, blijkt ook uit de Voka-enquête dat er beterschap op komst is.
 
“Dat is goed nieuws, al treden de klassieke Belgische problemen opnieuw op de voorgrond: de krapte op de arbeidsmarkt blijkt nu al nijpend en dat alarmeert ons. Voka roept de regeringen dan ook op om nu werk te maken van een activeringsbeleid en  noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen op maat van elke regio door te voeren”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.
 
Iets meer dan de helft van de bevraagde ondernemingen stelt dat de impact van de crisis voor hun bedrijf nog vóór het einde van dit jaar achter de rug zal zijn. 51% verwacht dat de impact niet meer te voelen zal zijn voor het einde van dit jaar, 33% verwacht dat in de loop van volgend jaar. 16% meent dat de crisis nog voortduurt tot na 2022.

Personeelstekorten

Wat wel alarmerend is, zijn de vele ondernemingen die melden dat ze kampen met alarmerende aanwervingsproblemen. Twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, ondervinden grotere moeilijkheden dan normaal om geschikt personeel te vinden. In het bijzonder bij de grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers is de situatie acuut: daar laten drie op de vier bedrijven noteren dat ze erg moeilijk personeel vinden. De krapte op de arbeidsmarkt van vóór de coronacrisis is dus binnen de kortste keren terug.
 
Dat blijkt ook uit de aprilcijfers van de VDAB met dalende werkloosheidscijfers (-11% tegenover april 2020) en een stijgend aantal vacatures (+124,3% tegenover april 2020). Ondernemingen verwachten dat het personeelstekort zal leiden tot een omzetdaling en een verlies aan potentiële groei.
 
Voka schuift verschillende oplossingen naar voor om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Op Vlaams vlak ligt de sleutel bij opleiding en vorming. Elke werknemer moet continu de kans krijgen om zich bij te scholen. Soms is ook een omscholing aan de orde.
 
Voorts moet gewerkt worden aan een jobbonus. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden. De Vlaamse regering heeft beslist om voor de laagste lonen een jobbonus in te voeren  zodat werken lonender wordt en dit zonder meerkost voor de bedrijven.
 
Op federaal niveau moet volgens Voka werk gemaakt worden van een flexibilisering van de arbeidsstatuten, arbeidstijden en vakantieregeling. “Het is tekenend dat sommige bedrijven geen mensen meer vinden die weekendshiften willen doen. Ook moet een sterker activeringsbeleid gevoerd worden. De groep niet-actieven neemt stilaan dramatische proporties aan. We kunnen het ons niet veroorloven een grote groep mensen aan de kant te laten zitten. Daarom moeten we werk maken van een re-integratie van de langdurig zieken”, aldus Hans Maertens.
 
Voka wijst er ook op dat België ook een optelsom is van drie verschillende arbeidsmarkten met verschillende snelheden. Het verschil in werkzaamheidsgraden tussen de gewesten spreekt boekdelen: 74,7% (Vlaanderen), 64,6% (Wallonië), 61,3% (Brussel). Ook de verschillen in werkloosheidsgraad zijn tekenend: 3,3% (Vlaanderen), 7,2% (Wallonië), 12,2% (Brussel). “We hebben andere recepten nodig in de verschillende regio’s van ons land”, stelt de Voka-topman.
 
“We pleiten ervoor om dringend noodzakelijke hervormingen aan onze arbeidsmarkt door te voeren. Als onze bedrijven geschikt personeel willen vinden, kunnen we niet op deze manier blijven aanmodderen. We moeten elke regio in dit land de instrumenten geven om op maat in te grijpen. Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië hebben geen baat bij een halfslachtige ‘one-size-fits-all’-benadering. Het is tijd om op federaal niveau een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken”, legt Hans Maertens uit.

Grondstoffen

Behalve een personeelstekort kampen bedrijven vandaag ook met verstoorde logistieke aanvoerketens: 63% van de ondervindt toeleveringsproblemen. De belangrijkste is schaarste bij de leveranciers. Het is daarvoor wachten op een nieuw evenwicht op de wereldmarkten na de schokken van  de voorbije maanden door de coronacrisis.
 
“We zetten ons schrap voor een sterke remonte van de wereldeconomie. Na het crisisbeheer van het afgelopen jaar zullen we de komende maanden te maken krijgen met een sterk groeiende economie. Dat biedt de kans om weer aan te knopen met groei en op die manier de rode cijfers achter ons te laten. Voldoende geschikt personeel vinden is een cruciale voorwaarde om opnieuw samen te groeien en te kunnen blijven ondernemen”, besluit Hans Maertens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels