Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kraainem: Deskundige stedenbouw & ruimtelijke ordening

Gerelateerde onderwerpen :

Kraainem: Deskundige stedenbouw & ruimtelijke ordening

Het Gemeentebestuur van Kraainem werft aan (m/v): 1  Deskundige stedenbouw & ruimtelijke ordening B1-B3

Formele vereisten
•    In het bezit zijn van een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of gelijkgesteld (bij voorkeur in de richting bouwkunde, (landschaps)architectuur, geografie)
•    Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966; indien de kandidaat zijn diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is alleen Selor bevoegd om de taalkennis vast te stellen
•    De burgerlijke en politieke rechten genieten
•    Van onberispelijk gedrag zijn
•    Medisch geschikt zijn
De gemeente Kraainem gebruikt in haar binnendiensten uitsluitend het Nederlands

Profiel
•    Vlot kunnen werken met het Microsoft Office pakket
•    Noties hebben van GIS
•    Inzicht hebben in de organisatie en werking van een gemeente
•    Een basiskennis hebben van de omgevingswetgeving en de wetgeving op stedenbouw of bereid zijn dit te verwerven na aanwerving
•    Een goed ruimtelijk inzicht hebben
•    Plannen kunnen lezen en interpreteren (bouwplannen, verkavelingsplannen,
•    uitvoermgsplannen, bestemmingsplannen,...)
•    Stedenbouwkundige voorschriften kunnen lezen en interpreteren.
•    Voldoende communicatieve vaardigheden hebben om aan het loket de burger op een cliëntgerichte wijze te bedienen.
•    Eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken
•    Taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven manier.
•    Snel en efficiënt kunnen inwerken in nieuwe materie.
•    Sociaal vaardig zijn: assertief zijn, kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep.
•    Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
•    De volgende waarden hoog in het vaandel dragen: positief zijn, respect, innovatie en kwaliteit.
•    Klantvriendelijk, loyaal en discreet zijn (t.o.v. werkgever, collega’s en derden)
•    Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
•    Verantwoordelijkheidszin hebben

Functiebeschrijving
•    Samen met de omgevingsambtenaar de aanvragen beheren (voorbereiding en afhandeling) over stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
•    Alle taken uitvoeren in verband met de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen (bouw, verkaveling, attesten, overtredingen,...) en dit overeenkomstig de geldende wetgeving.
•    De dossiers samenstellen ter voorbereiding van het schepencollege en de gemeenteraad.
•    Projectvoorstellen bespreken samen met de burger en architect en zoeken naar een zinvol ruimtelijk antwoord voor gestelde probleemstellingen, informatie verschaffen aan de burger in verband met wetgeving en beschikbare premies.
•    Vanuit de praktijk en op basis van je expertise, input leveren voor het beleid en de strategie van de dienst
•    Diverse registers bijhouden zoals o.a. plannen- en vergunningenregisters.
•    De gegevens invoeren in het GIS (Klip, Crab, Gipod,..)
•    De wetgeving opvolgen die verband houdt met de uit te voeren taken en andere ontwikkelingen
•    …

Aanbod
•    Een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur (1 jaar)
•    Bezoldiging volgens salarisschaal van B1-B3 (gekoppeld aan index):    
    Min. brutomaandsalaris = 2412,49 EUR ,  Max. brutomaandsalaris = 3256,16 EUR
•    Maaltijdcheques van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering
•    Fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
•    Tewerkstelling in vlottend uurrooster, een gunstige vakantieregeling

Interesse?
Bezorg je kandidatuur met cv, motivatiebrief, en kopie diploma, ten laatste op 18/06/2018 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Dezangrélaan 17 in 1950 Kraainem, of via mail naar personeelsdienst@kraainem.be
Voor meer informatie contacteer de personeelsdienst op het nummer 02/719.20.47 of via personeelsdienst@kraainem.be.

De kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef. De selectieproef wordt in het Nederlands afgenomen.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen - technisch opzichter

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen - technisch opzichter

Jouw functie Wist je dat het patrimonium van Gemeente en OCMW Schoten zo’n 100 gebouwen telt? We willen ze graag energiezuining, duurzaam en milieu- bewust beheren. Daarvoor hebben we jouw bouwtechnisch advies nodig. Jouw profiel We zijn[…]

19/06/2018 |
BTV: inspecteur hijs-en hefwerktuigen

BTV: inspecteur hijs-en hefwerktuigen

Gemeentebestuur van Waasmunster: diensthoofd omgeving (omgevingsambtenaar)

Gemeentebestuur van Waasmunster: diensthoofd omgeving (omgevingsambtenaar)

ABVV: projectleider dienst gebouwen

ABVV: projectleider dienst gebouwen

Meer artikels