Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Koudebruggen en erfgoed

Gerelateerde onderwerpen :

Koudebruggen en erfgoed

Aansluitend besprak prof. Arnold Janssens van UGent de schimmelvorming en de koudebrugproblematiek bij erfgoed. Als voorbeeld van energetische renovatie gaf hij het Technicum, een gebouw van de UGent, dat dateert uit het interbellum en rust op een staalstructuur.

Recent besliste de universiteit om twee gevels van dit gebouw grondig te renoveren, en daarbij bepaalde energetische vereisten na te streven. De gevels worden behouden, de lateien blijven zichtbaar in de gevel. Er werd destijds massief metselwerk toegepast, in de stalen raamframes is er enkelvoudig glas aanwezig, en er zijn betonnen vloeren.

'Om het energiegebruik te kunnen reduceren, moeten de gevels geïsoleerd worden, wat enkel kan via binnenisolatie. Alle koudebruggen oplossen is een utopie. Vooral het aspect vocht speelt hierbij een voorname rol. Er kan schimmelvorming optreden vanaf een bepaalde relatieve vochtigheid en temperatuur. Als ontwerpcriterium werd er van uitgegaan dat de oppervlakte relatieve vochtigheid niet meer dan 80% zou mogen bedragen gedurende één maand. De sleutel is de vochtbalans in het gebouw. Hierbij is de verhouding tussen de vochtproductie en de ventilatie belangrijk. Het is essentieel om, bij het doorvoeren van isolatie-ingrepen, ook ventilatiemaatregelen te nemen, en het totaalplaatje te bekijken. Bij het beoordelen van koudebruggen in bouwfysische termen is het kritische punt niet zozeer de temperatuur, wel het ongewijzigde binnenklimaat', stelt prof. Arnold Janssens – PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Meer artikels