Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Video

Kostprijs verspreide bebouwing becijferd

Kostprijs verspreide bebouwing becijferd

© Filmpje: Departement Omgeving

Een studie die werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Omgeving over de maatschappelijke kosten van verspreide bebouwing in Vlaanderen toont aan dat een verdere versnippering van onze ruimte voor wonen en werken een peperduur, zo niet onbetaalbaar scenario oplevert. De studie werd uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in samenwerking met Common Ground. Het Team Vlaams Bouwmeester was vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Het bebouwingspatroon in Vlaanderen is uitermate versnipperd en kent in de typische linten en verkavelingen zeer lage dichtheden. Daardoor is ook onze open ruimte uiteengerafeld en mist ze de veerkracht om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. De onderzoekers berekenden hoeveel meer overheidsuitgaven nodig zijn voor die perifere woonvormen in vergelijking met bewoning in dorps- en stadskernen. De meerkost van wonen in het buitengebied ontstaat vooral door het groter aandeel wegen en infrastructuur per woning en door het grote verlies aan ecosysteemdiensten.

“Deze studie is in het licht van de verkiezingen en in het perspectief van de uitdagingen die ons te wachten staan met betrekking tot de bedreiging van ecosysteem en klimaat van uitzonderlijk belang. Ze toont aan dat het redden van ons milieu en klimaat geld opbrengt in de plaats van geld te kosten. Ze verdient dan ook de grootst mogelijke aandacht”, verlaart de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.

De studie focust op drie thema’s: infrastructuur, mobiliteit en open ruimte. Ze toont aan dat de kostprijs van de zogenaamde ‘urban sprawl’ oploopt tot liefst 1,7 miljard € per jaar. De aanpassing van ons ruimtelijk beleid en het actief terugdringen van urban sprawl door selectieve verdichting en kernversterking kan een enorme besparing betekenen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek op een rijtje:

In vergelijking met andere Europese regio’s heeft Vlaanderen weinig open ruimte en is de verstedelijking over het hele grondgebied verspreid. Dat blijkt ook uit het ruimtebeslag, dat met 33% tot het grootste van Europa behoort.

De evolutie van kosten voor de onderzochte thema’s toont een duidelijke trend: hoe meer verspreid de bebouwing, hoe hoger de maatschappelijke kosten.

Bij verspreide bebouwing is tien keer meer infrastructuur nodig per gebouw dan in een stadskern. Daardoor ligt de kostprijs om infrastructuur te voorzien per gebouw er zeven keer hoger.

Buiten de stadskern gebruiken mensen vaker en over een langere afstand de auto. De maatschappelijke kost van mobiliteit per huishouden is dan ook dubbel zo groot in verspreide bebouwing dan in stadskernen.

In verspreide bebouwing is er ongeveer 4,5 keer meer verharding per gebouw dan in de stadskern. Dit verlies van open ruimte zorgt ook voor een verlies aan ecosysteemdiensten.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels