Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kostprijs Oosterweel in Vlaamse begroting

De kostprijs voor het aanleggen van de Oosterweelverbinding in Antwerpen wordt opgenomen in de algemene Vlaamse begroting. Het gaat om 3,2 miljard '. Eerder floot Europa de Vlaamse regering terug omdat dit gigantische infrastructuurproject via een publiek-private samenwerking uit de overheidsbegroting werd gehaald.

De Vlaamse regering wil voor de financiering niet opnieuw tegen de muur lopen, al wil ze voor het Oosterweeldossier bij Europa wel een uitzondering op de strikte begrotingsregels vragen. Een investeringsclausule kan een lidstaat toelaten hiervan af te wijken om bepaalde investeringen te doen.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege moet nu nog het ruimtelijke uitvoeringsplan (rup) aanpassen, waarna mogelijks de bouwvergunning volgt. De bedoeling is in 2017 met de werkzaamheden te beginnen, liefst met een overkapping van de Antwerpse ring.

Enkele voorbereidende werken starten in principe al dit jaar. Als die planning kan worden gevolgd, zou het project in 2022 kunnen afgerond worden. Maar het blijft afwachten welke manoeuvres de actiecomités wellicht nog in gang zetten.

Het project wordt in vijf delen gesplitst, ook om de concurrentie tussen aannemers beter te laten spelen. Bij een groot project is dat veel moeilijker omdat weinig bedrijven in staat zijn een dergelijk megaproject uit te voeren en tot een goed einde te brengen. De deelprojecten bestaan uit de werken op de Linkeroever, de Scheldetunnel, het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en de Ring Noord.

Een projectregisseur zal tevens de overkapping van de Antwerpse ring onderzoeken. De stad Antwerpen en de Antwerpse haven hebben een budget van 350 miljoen ' uitgetrokken voor zogenaamde leefbaarheidsprojecten, waartoe ook de mogelijke overkapping behoort.

De Oosterweelverbinding moet de verkeerssituatie in Antwerpen aanpakken. Een tunnel onder de Schelde en een tunnel onder de dokken moeten samen de Antwerpse ring sluiten. Het dossier sleept al jaren aan, ook omdat de toenmalige Vlaamse regering vijf jaar geleden besliste om een tunnel te bouwen in plaats van een brug.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten