Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kosten rijkswachterswoningen nergens zo hoog als in West-Vlaanderen

De kosten voor de 33 overgebleven voormalige rijkswachterswoningen in West-Vlaanderen zijn torenhoog, terwijl de huurprijs niet marktconform is. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een vraag van kamerlid Brecht Vermeulen. Daarom pleit hij voor de verkoop van deze woningen aan lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Sinds de politiehervorming van 2001 verloren rijkswachters het recht om een rijkswachterswoning te hebben nabij hun kazerne. De bestaande contracten werden behouden waardoor er nu, veertien jaar later, nog steeds huizen bewoond zijn. Deze woningen worden door de Regie der Gebouwen niet verhuurd, maar ter beschikking gesteld van de federale politie. De vrijgekomen woningen werden zoveel mogelijk verkocht.

'Uit de cijfergegevens blijkt dat er in West-Vlaanderen nog 33 bewoonde rijkswachterswoningen zijn, waarvan zes in Roeselare, drie in Waregem, drie in Zedelgem, twee in Brugge, twee in De Haan, twee in Knokke-Heist, twee in Staden en de rest een beetje verspreid. Er zijn twee fundamentele problemen met de rijkswachterswoningen. Ten eerste is er de kost voor het onderhoud van deze gebouwen. In 2014 betaalde de Regie der Gebouwen 77.848,31 ' voor het onderhoud van de 33 woningen in West-Vlaanderen. Dit is bijna 2.360 ' per woning. Het jaar daarvoor was dit zelfs 128.090,64 ' of 3.881,51 ' per woning. Een dergelijke jaarlijkse onderhoudskost is veel hoger dan bij private of sociale verhuurders. De bedragen zijn ook veel te hoog voor zo weinig woningen en dat dan nog voor woningen die binnenkort verkocht kunnen worden. Als we deze cijfers over de jongste vijf jaar vergelijken met de andere Vlaamse provincies, liggen de kosten in absolute cijfers ook nergens zo hoog als in West-Vlaanderen. In relatieve cijfers is de gemiddelde onderhoudskost per woning over vijf jaar in Henegouwen het duurst, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen', aldus Brecht Vermeulen.

Een tweede fundamenteel probleem is de heel lage woonstvergoeding die de voormalige rijkswachters zelf betalen. Deze varieert volgens de loonschaal van 146,26 tot 193,36 '. 'Een huis ter beschikking krijgen voor minder dan 200 ' is ongezien. Dat is zelfs 33 tot 50% lager dan de gemiddelde sociale huurprijs in Vlaanderen van ongeveer 290 ' en die sociale woningen zijn dan bedoeld voor de meest hulpbehoevenden van onze samenleving', stelt Brecht Vermeulen.

Indien alle voormalige rijkswachters tot aan hun pensioen gebruik blijven maken van hun mogelijkheid om een vroegere rijkswachterswoning te bewonen, dooft dit systeem pas uit op 1 september 2034. Toch hoopt volksvertegenwoordiger Vermeulen dat het geen 20 jaar meer duurt. 'Uit het antwoord van minister Jambon blijkt dat een regeling is uitgewerkt waarbij groepen van voormalige rijkswachterswoningen die deels leegstaan en deels bewoond zijn, in groep kunnen verkocht worden. Dit is mogelijk wanneer niet meer dan één derde van de woningen bewoond worden', weet Brecht Vermeulen.

In het verleden hadden vooral lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen interesse voor deze woningen. Maar uit een vraag om uitleg op de Roeselaarse gemeenteraad van september vorig jaar bleek alvast dat de Regie der Gebouwen nog geen contact hiervoor had gezocht met het Roeselaarse stadsbestuur. 'In veel gemeenten is nog maar één enkele voormalige rijkswachtwoning uit een groter geheel bewoond. De Regie der Gebouwen kan veel kosten besparen door die woningen zo snel als mogelijk te verkopen. En als lokale besturen of sociale huisvestingsmaatschappijen geen interesse hebben, kunnen ze ook via een openbare procedure aan particulieren of investeerders verkocht worden. Maar dan zal de Regie der Gebouwen hiervoor meer inspanningen moeten doen dan nu', besluit Brecht Vermeulen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette