Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kortrijk wil ook zonnedelen

Gerelateerde onderwerpen :

Kortrijk wil ook zonnedelen

© Tsuboya - stock.adobe.com

De stad Kortrijk volgt het voorbeeld van buurgemeente Kuurne en zal het zonnedelen invoeren. Daarbij stelt de stad de daken van haar gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen, die gefinancierd worden door de burgers.

Kortrijk pakte eerder al uit met een ambitieus energieplan. Daarmee wil de stad al haar gebouwen energieneutraal maken op een termijn van 15 jaar. Dat energieplan wordt gefinancierd met een rollend fonds van 1 miljoen €. Alle opbrengsten uit energiebesparingen vloeien rechtstreeks terug naar het energiefonds. Met het zonnedelen gaat de stad een stapje verder en wil ze ook de inwoners de kans geven om mee te stappen in het groene verhaal. Niet via de klassieke weg van een coöperatie, maar door rechtstreeks een zonnepaneel te verhuren.

Rendement

“Via zonnedelen maken we zonne-energie toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben of geen volledige installatie kunnen betalen. We stellen in de eerste fase 10.000 m² dak ter beschikking en willen tot 700.000 € ophalen. We zullen dit project stapsgewijs uitbreiden. Voor de burger is er in feite geen risico. Na 15 jaar heeft men zijn inleg terug én per jaar mikken we op een rendement tussen de 2 en 4%, afhankelijk van de echte zonne-opbrengst. Er komt ook een rechtstreekse online-link tussen de burger en zijn of haar zonnepaneel. Minister Bart Tommelein zal er trouwens binnenkort voor zorgen dat de opbrengt automatisch verrekend kan worden met de energiefactuur van de mensen”, meldt Arne Vandendriessche, de Kortrijkse schepen van Gebouwen.

Lagere factuur

Zonnedelen is het principe van een eigen zonnepaneel leggen op iemand anders zijn dak. De energieopbrengst van dat paneel gaat rechtstreeks naar de eigenaar. In eerste instantie gaat dit om een louter financieel rendement. Op termijn is het de bedoeling om dit te koppelen aan de energiefactuur. Iemand met een zonnepaneel zal dat rendement rechtstreeks kunnen verrekenen op z’n energiefactuur. In tegenstelling tot andere burgerparticipaties rond energie, waar je een aandeel koopt in een bedrijf en daar een jaarlijks een rendement op krijgt, krijgt de koper hier de echte rechtstreekse opbrengst van zijn of haar paneel. In Kuurne moet je een aandeel kopen van een (energie)vennootschap/coöperatieve met een rendement dat los staat van de werkelijkheid. Het rendement is een financiële som van alle initiatieven die die vennootschap heeft gerealiseerd op welke manier dan ook. (zie Bouwkroniek van 6 oktober 2017, blz. 28)

Oproep

De stad lanceert een oproep aan partners die het project mee willen helpen opzetten. Er bestaat hiervoor volgens de stad nog geen kant en klaar model in België. Concreet zoekt de stad een partner voor het in eerste instantie leveren, plaatsen, financieren, exploiteren en onderhouden van zonnepanelen op vier daken van de stad.

Vier daken

“10.000 m² daken staat gelijk aan 2.000 zonnepanelen met een zonnepotentieel van 455 kWp”, becijferde schepen van Klimaat Bert Herrewyn. De vier daken die voorlopig in aanmerking komen, zijn het regionaal erfgoeddepot Zuid-West-Vlaanderen, de sporthal Lange Munte en twee gebouwen op Kortrijk Weide: Tranzit|Urban Sports|evenementenhal Depart en de Co-Creatie HUB Hangar-K.

Op www.kortrijk.be/zonnedelen kan je het bestek voor leveranciers bekijken.

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

De vallei van de Winge en haar zijlopen (Vlaams-Brabant) is bijna volledig overstromingsgevoelig gebied. Om in de toekomst overstromingsschade te beperken, stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om met dijken de woningen en het[…]

Regering investeert in duurzame energie

Regering investeert in duurzame energie

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Waterbull ruimt dwergkroos

Waterbull ruimt dwergkroos

Meer artikels