Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kortrijk start met gemeentelijk huurgarantiefonds

Kortrijk start met gemeentelijk huurgarantiefonds

© oka - stock.adobe.com

De raad van het OCMW van Kortrijk keurde zopas het Kortrijkse huurgarantiefonds goed. Het fonds helpt huurders met een beperkt inkomen en betekent een garantie voor verhuurders. Het is volgens het OCMW van Kortrijk het eerste gemeentelijke huurgarantiefonds in Vlaanderen.

 

Gezinnen met een beperkter inkomen hebben het vaak moeilijk om op de private huurmarkt een geschikte woning te vinden. Het OCMW helpt vaak al met bijvoorbeeld de huurwaarborg. Toch is de weerstand bij verhuurders om te verhuren aan kwetsbare huurders vaak groot omdat ze vermoeden dat de huur niet betaald zal worden of de woning slecht onderhouden zal worden. Het bestaande Vlaams Huurgarantiefonds heeft een heel omslachtige procedure en biedt volgens het Kortrijkse OCMW weinig vertrouwen aan verhuurders. Het wil de vertrouwenskloof tussen verhuurders dichten met het Kortrijkse Huurgarantiefonds.

Kwetsbare huurders

“Het Kortrijkse Huurgarantiefonds heeft een dubbel doel: meer private verhuurders motiveren om hun huis te verhuren aan kwetsbare huurders en de toegang van die kwetsbare huurders tot de huurmarkt verhogen. Zo vermijden we uithuiszettingen of het vroegtijdig afbreken van huurcontracten”, zegt voorzitter Philippe De Coene van het OCMW van Kortrijk.

Het fonds is er specifiek voor private verhuurders en voor nieuw te sluiten huurcontracten. Voor de uitvoering ervan werkt het Kortrijkse OCMW samen met Kortrijk Huurt als centraal aanspreekpunt voor eigenaars. Zij worden in de eerste plaats aangemoedigd om te verhuren via het Marktverhuurkantoor (MVK) of sociaal verhuurkantoor SVK De Poort. Voor wie toch liever rechtstreeks blijft verhuren is er nu de Kortrijkse Huurgarantie.

Huurcontract

Concreet wordt er een bijkomende overeenkomst aan het huurcontract toegevoegd. Het Marktverhuurkantoor en de Woonclub dienen als aanmeldingsloket voor verhuurders en kandidaat-huurders. Als er betalingsproblemen zijn, wordt in eerste instantie de Woonclub of het CAW ingeschakeld om een oplossing te zoeken. Het Kortrijkse Huurgarantiefonds kan tussenkomen voor de betaling van maximaal zes maanden huur. Deze tussenkomst moet de huurder terugbetalen, eventueel met een afbetalingsplan. Voor wie de voorgeschoten maanden huur volledig terugbetaald heeft, ontstaat opnieuw een periode van zes maanden huurgarantie. Het OCMW staat in voor de garantie en het beheer van het fonds. Doel is om te starten met 75 dossiers op jaarbasis.

Doelgroep

De doelgroep van de Kortrijkse Huurgarantie zijn alle inwoners van de stad die het, onder meer omwille van beperkte financiële middelen, migratieachtergrond of gezinssituatie (bv. éénoudergezinnen met deeltijds inkomen uit arbeid), moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden.

Voorwaarden

Voor zowel verhuurder als huurder zijn er een aantal voorwaarden om in het huurgarantiefonds te kunnen stappen. Zo moet het pand dat de verhuurder aanbiedt in degelijke staat zijn en verhuurd worden aan een marktconforme prijs. Er wordt gezorgd voor een correcte plaatsbeschrijving en de verhuurder gaat ermee akkoord problemen tijdig te melden. De huurder van zijn kant zoekt een pand dat afgestemd is op zijn gezinssituatie en verbindt zich tot een stipte maandelijkse betaling van de huur. Ook hij meldt het tijdig als er problemen zijn om de huur te betalen en stemt ermee in dat er huisbezoeken kunnen plaatsvinden en dat de tussenkomst van het Kortrijkse Huurgarantiefonds wordt terugbetaald.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Belgian Construction Awards: stem op de Bouwvrouw en Bouwman van het jaar

Belgian Construction Awards: stem op de Bouwvrouw en Bouwman van het jaar

Bouwkroniek en La Chronique organiseren op 10 december de eerste editie van de Belgian Construction Awards (#BCA20). Deze spectaculaire gala-avond belooft iedere man en vrouw uit de bouwsector te laten schitteren, maar in het bijzonder de[…]

Limburgse bouwbedrijven lanceren totaloplossing voor woonuitbreiding

Limburgse bouwbedrijven lanceren totaloplossing voor woonuitbreiding

Nog even geduld

Nog even geduld

Jan Snel: "Circulair denken zit in ons DNA"

Jan Snel: "Circulair denken zit in ons DNA"

Meer artikels