Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Simulatiebeelden: Michel Desvigne / Arcadis / Stad Kortrijk.

De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens in Kortrijk zijn het gezicht en het hart van de stad. Samen met de Vlaamse Waterweg trekt het stadsbestuur de vernieuwing van de Leieboorden nu door. Voor het ontwerp wordt opnieuw samengewerkt met landschapsarchitect Michel Desvigne en studiebureau Arcadis. De uitgangspunten van het ontwerp zijn: ontharden, vergroenen, waterplezier en ontmoeten.

Bij de heraanleg van de kades als woonerf ontstaat maximaal ruimte voor voetgangers en fietsers. De sfeer en de kwaliteit van de reeds verlaagde Leieboorden wordt doorgetrokken in de Dolfijnkaai. De Dolfijnkaai wordt éénrichtingsverkeer (richting Leiestraat) voor wagens. Zo ontstaat meer ruimte voor een wandelpromenade met bomen en terrasjes. Ook de Handelskaai krijgt bij de heraanleg éénrichtingsverkeer (richting Noordbrug) voor auto’s.

In de omliggende straten blijft de situatie ongewijzigd. Zo blijven woningen en handelszaken bereikbaar. De parkeerplaatsen die worden behouden zijn gericht op de nabije handelszaken (kortparkeren) en bewoners. Langparkeerders worden doorverwezen naar de (ondergrondse) stedelijke parkings.

Vergroening

Op de Kasteelkaai wordt de kaart getrokken van ontharding en vergroening. De grote grijze asfaltvlakte maakt plaats voor een groene tuin van 1.000 m². Door deze ruimte te verlagen is er een sterk contact met het water. Rondom de tuin worden trappen en zitelementen aangelegd. Voor de kleinsten zijn speelelementen voorzien.

Ook de Kasteelbrug krijgt een make-over en moet zorgen voor een betere inpassing in de omgeving qua niveaus en uitzicht. De brug wordt aangelegd als een verbindend platform tussen de Kasteelkaai en de tip van het Buda-eiland waar de laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe stadspark. Trap- en zitpartijen naast de brug zorgen voor een beter contact met het water. De nieuwe voetgangersbrug Reepbrug, gerealiseerd door De Vlaamse Waterweg, zorgt voor een nieuwe vlotte verbinding tussen Overleie, Buda en het stadscentrum.

Wanneer het ziekenhuis eind 2025 verhuist, zal de tip pas een echte metamorfose ondergaan. Na de afbraak van bepaalde gebouwen ontstaat ruimte om het stadspark uit te breiden. Rondom een centraal plein op Buda komt ruimte voor de nieuwe stadsbibliotheek, publieke diensten en betaalbaar wonen.

Renovatie kades

De heraanleg van de Handelskaai als groene promenade maakt de verbinding tussen de verlaagde Leieboorden en Kortrijk Weide compleet. De kades, die hier in slechte staat zijn, worden grondig gerenoveerd en deels herbouwd.
Nieuwe pontons en havenfaciliteiten (elektriciteit, water,…) moeten zorgen voor meer gebruikers van de passantenhaven. De Reepkaai wordt ingericht als woonerf met een groene wandelpromenade langs het water. Pontons bieden aanmeerruimte voor pleziervaart zoals kleine motorboten, bootverhuur en kajaks.

Nieuwe stalen brug

Nadat de Leiebrug werd vernield tijdens Wereldoorlog II, werd in 1948-1949 de bestaande Leiebrug gebouwd. De brug is in slechte staat en is aan vervanging toe. De Vlaamse Waterweg nv voorziet in de bouw van een nieuwe stalen brug. De brug krijgt een sober ontwerp dat zich maximaal inpast in de omgeving.

Er  wordt onderzocht om de brug uit te werken als een platform waarbij het voetpad aan één zijde uitknikt. Hierdoor ontstaan vlotte linken tussen de verschillende kades. Zo wordt de brug nog meer dan vandaag een onderdeel van de Leieboorden. Vanaf de brug heb je een mooi zicht op de Broeltorens en de verlaagde tuin aan de Kasteelkaai.

Voor de realisatie werkt de stad Kortrijk opnieuw samen met de Vlaamse Waterweg nv m de verschillende deelprojecten maximaal op elkaar af te stemmen, zowel wat betreft de kostenefficiëntie als de architecturale visie op dit gebied.

In totaal is er een budget van 9 miljoen euro voorzien. Kortrijk betaalt 5,35 miljoen euro voor de heraanleg van de Dolfijnkaai en de Kasteelkaai (gepland tussen 2023 en midden 2024), de Kasteelbrug en de eerste ingrepen aan de Reepkaai (2024-2025).

De Vlaamse Waterweg nv investeert mee voor het vervangen van de Leiebrug (de datum van de uitvoering wordt bepaald na de afstemming met andere ingrepen en minder hinder), de Handelskaai en de afwerking van de Reepkaai (na 2025).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels