Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de realisatie van rioleringsprojecten versnellen. Dat heeft ze gezegd in antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy. De gemiddelde doorlooptijd van een project in Vlaanderen is nu zeven tot acht jaar, in sommige gevallen zelfs meer dan tien jaar.
Deze doorlooptijd kan korter, wat meteen ook zou zorgen voor een beter investeringsritme. Bouwunie Infrastructuurwerken pleit ervoor om bij elk project een verantwoordelijke coördinator aan te stellen.
 

 

Deze doorlooptijd kan korter, wat meteen ook zou zorgen voor een beter investeringsritme. Bouwunie Infrastructuurwerken pleit ervoor om bij elk project een verantwoordelijke coördinator aan te stellen.
 
Volgens Bouwunie zijn een strakke gezamenlijke planning en een permanente afstemming tussen alle partijen een noodzaak om de doorlooptijd van wegenbouw- en rioleringswerken te verkorten. Een coördinator houdt met kennis van zaken en met breed gedragen bevoegdheden de planning in de hand en verzoent de eisen en vragen van alle bij het project betrokken partijen. Volgens de beroepvereniging verdient de coördinatietaak zichzelf terug omdat een project zo op kortere tijd aanbestedingsklaar en kwalitatief beter zal zijn.
 
Drie jaar geleden lanceerde Jerome Vanroye met Bouwunie Infrastructuurwerken een werkgroep in de schoot van Vlario, het overlegplatform en kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.
 
Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Aquaflanders, de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI), de Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers (OVIO) en Vlawebo, boog Bouwunie zich over de kortere doorlooptijden.
 
Dit werk mondde uit in een goed samenwerkingsprotocol, een charter waarmee ze het engagement aangaan om op zoek te gaan naar manieren om werken een pak sneller uit te voeren. Het duurt in Vlaanderen nu gemiddeld zeven tot acht jaar voor een rioleringsproject gerealiseerd is.
 
Dat betekent dat projecten die nu zouden worden opgestart pas in 2027 klaar zijn. Als we tegen dan de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen willen verbeteren, moet dat gebeuren door projecten die vandaag gepland worden. Dit vraagt verkorte doorlooptijden. Bouwunie kijkt uit naar de initiatieven van minister Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

De gemeente Knokke-Heist heeft met de private ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, een deel van Jan De Nul Group, een finale overeenkomst gesloten voor de onder- en bovengrondse heraanleg van het Albertplein gelegen tussen de Kustlaan en de[…]

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Studieopdracht herinrichting Grote Markt Sint-Niklaas gegund

Studieopdracht herinrichting Grote Markt Sint-Niklaas gegund

Meer artikels