Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Koopwoningen uit bindend objectief gelicht

De Vlaamse regering werkt op dit moment aan nieuwe regelgeving inzake het bindend sociaal objectief per stad of gemeente en de voortgangstoets.

2025

Het belangrijkste uitgangspunt is volgens volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman dat de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke objectieven inzake sociale huurwoningen behouden blijven. De streefdatum om dit aandeel aan sociale huurwoningen te realiseren, wordt verlengd tot 31 december 2025.

Koopwoningen

De objectieven voor sociale koopwoningen en kavels vervallen. Deze zullen vervangen worden door een streefcijfer inzake sociale eigendomsverwerving dat per provincie verdeeld zal worden.

Het huidige objectief voor koopwoningen zal verminderd worden met de reeds gerealiseerde sociale koopwoningen. Het saldo zal o.m. kunnen worden aangevuld met sociale leningen. De streefdatum voor het behalen van de objectieven inzake sociale eigendomsverwerving blijft 31 december 2020.

Voortgangstoets

Dit jaar zal een nieuwe voortgangstoets uitgevoerd worden. Hierin zal rekening gehouden worden met het groeipad dat werd gemaakt naar aanleiding van de goedkeuring van het decreet over het grond- en pandenbeleid.

Dit groeipad werd in het najaar van 2015 bijgewerkt in functie van de verschuiving van de streefdatum voor het bereiken van het objectief sociale huur naar 2025.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair