Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kooprecht wordt voorkooprecht

Het kooprecht voor wie vijf jaar een sociale woning huurt, wordt aangepast naar een voorkooprecht voor de huurder wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij (shm) beslist de woning te verkopen. Dat antwoordde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw.

'Vandaag kan een sociale huurder die in Vlaanderen minstens vijf jaar een sociale woning huurt, die woning kopen van de sociale huisvestingsmaatschappij wanneer hij dat wil. Dat kooprecht werd in 2006 ingevoerd door toenmalig minister Freya Van den Bossche. Maar de goed bedoelde maatregel schoot zijn doel voorbij en zadelt zowel de koper als de sociale huisvestingsmaatschappij ook nog eens op met nogal wat praktische problemen. Daar komt nu dus verandering in', zegt Björn Anseeuw. Woningen worden straks enkel nog verkocht op initiatief van de sociale huisvestingsmaatschappij, maar de zittende huurder krijgt wel een voorkooprecht.

Het kooprecht werd in 2006 ingevoerd, maar werd niet vaak uitgeoefend. In 2014 ging het over een honderdtal woningen. Telkens verdwijnt zo een sociale huurwoning uit het sociale woonpatrimonium, zonder dat dat past in de strategie van de sociale huisvestingsmaatschappij. Door het kooprecht slinkt ook het patrimonium van de shm. 'Ook al moet de opbrengst van zo'n verkoop opnieuw worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale woningen, toch duurt het enige jaren vooraleer die nieuwe sociale woning er staat', stelt Anseeuw.

Problemen

Een bijkomend probleem dat zich met het huidige kooprecht soms stelt, is dat de renovatie van een appartementsblok, wijk of rij sociale woningen waarvan er enkele zijn verkocht een stuk moeilijker verloopt omdat de nieuwe eigenaars niet mee willen of kunnen. Omgekeerd kan ook natuurlijk. 'Stel dat er in een straat tien sociale gezinsrijwoningen staan waarvan er drie door huurders werden gekocht. Ofwel komen er dan klachten van de kopers omdat de sociale huisvestingsmaatschappij woningen laat 'verloederen' waardoor de eigendom van de kopers in waarde daalt; ofwel levert dit problemen op voor de sociale huisvestingsmaatschappij die de woningen wil slopen en heropbouwen, maar in de rij van tien geconfronteerd wordt met drie eigenaars die de woning niet weer aan de sociale huisvestingsmaatschappij willen verkopen', aldus Anseeuw.

Anseeuw is tevreden met de plannen van minister Homans. 'Met de hervorming van dit kooprecht staat het de shm's vrij om woningen te verkopen volgens de eigen strategie, waarmee ze mee vorm geven aan het lokale woonbeleid. Ook behouden huurders de kans om de woning die ze huren te kopen. Sociale mobiliteit in de sociale woningmarkt blijft zo mogelijk. Kortom, dit is een win-winsituatie voor huurder en sociale huisvestingsmaatschappij', besluit Björn Anseeuw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Het Gentse schepencollege gaf op 6 mei groen licht aan het masterplan voor de campus UZ Gent. Dit ruimtelijk plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere[…]

08/05/2021 | ZorgsectorGent
Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw