Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Koop bouwgronden is niet stilgevallen

Vorig jaar werden de sociale lasten uit het grond- en pandendecreet geschrapt. De sociale last is een verplichting voor de verkavelaar of de bouwheer om mee te helpen een sociaal woonaanbod te verwezenlijken.

De sociale last kon op vier manieren verwezenlijkt worden: rechtstreeks in natura, door het verhuren van woningen aan een sociaal verhuurkantoor, door het afkopen van de verplichting of door de verkoop van gronden.

Na deze beslissing volgden destijds heel wat ongeruste reacties. Er werd gevreesd dat het kopen van gronden en panden door sociale huisvestingsmaatschappijen zou stilvallen.

'Dat is onterecht. Als we onze cijfers analyseren, dan zien we dat sinds 2009 en tot 2014 amper 5% van alle aangekochte gronden door shm's gebeurd is in het kader van die sociale lasten. Als we hier het aandeel in natura bijtellen dan komen we op maximaal 10%. Dat is een overbrugbaar percentage', aldus Lorin Parys.

'De onrust over het verdwijnen van deze sociale lasten is dus niet gebaseerd op de feiten. Bovendien is dit aandeel nu niet verloren. We hopen dat ontwikkelaars blijven samenwerken met shm's om sociale huurwoningen te verwezenlijken op vrijwillige basis', besluit de volksvertegenwoordiger.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen