Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Edito

Komkommers

Gerelateerde onderwerpen :

Met 'komkommertijd' wordt de zomerse periode aangeduid waarin de kranten het moeilijk hebben om hun pagina's met 'belangrijk' nieuws te vullen. Dan kan bladvulsel al eens gezocht worden bij Franske Dewachter, die in zijn tuintje een reuzenkomkommer gekweekt heeft. Een foto van die komkommer (in de handen van de bescheiden kijkende Franske) aangevuld met objectieve informatie over de lengte en het gewicht van de opmerkelijke groente kan dan een kwartpagina vullen.

Een voordeel van de komkommerberichtgeving is uiteraard dat het een onschadelijke manier is om een paar trouwe lezers te plezieren. Bovendien kan je hopen dat de omgeving van Franske eruit afleidt dat de redactie ook oog heeft voor het leven van de kleine man en daarom ook de krant trouw blijft.

Maar professioneel geheel bevredigend is dat soort gelegenheidsjournalistiek uiteraard niet, en daarom heeft de pers honderd jaar geleden het sportnieuws uitgevonden. Frankrijk is een mooi land, vooral in de zomer, (''que ta France était belle au grand soleil de Messidor'') en er waren altijd wel journalisten die bereid waren om hun zomervakantie op te offeren aan de Ronde van dat land: fraaie landschappen, leuke hotelletjes waar je - na het doortelefoneren of telexen van je reportage naar de redactie - lekker kon eten op een terrasje, een pittig lokaal wijntje bij de hand. Dat alles in het zalige bewustzijn dat je als journalist je werk volledig gedaan had zodat de drukkerij nu in hoog tempo aan het werk kon.

 

{C}

Zolang de wereld een onrustige en onzekere plaats blijft, bestaat er eigenlijk geen komkommertijd meer.

{C}

 

Helaas, elke revolutie verslindt haar eigen kinderen en sportnieuws is intussen een eigen krantenrubriek geworden met gespecialiseerde journalisten, die het hele jaar door een vast aantal pagina's met pittig sportnieuws en -commentaar moeten leveren. Bovendien zijn er nu zoveel sporten waarover gerapporteerd moet worden dat er voor sportredacties zelfs geen komkommertijd bestaat. De sportberichtgeving draait het hele jaar door, vooral dan op televisie: daar slagen ze er zelfs in meteen na een voetbalmatch een 'panel' van sportdeskundigen voor de camera te zetten die dan haarfijn uitleggen waarom 'we' de match verloren hebben, maar meteen ook duidelijk maken dat de schuldige trainer spoedig met pek en veren ingesmeerd en uit ons blikveld verjaagd zal worden. (Zo duidelijk en zo compleet is politiek nieuws nooit.)

 

Maar ook de wereld van de echte politiek en economie is inhoudelijk geëvolueerd. Vijftig jaar geleden kon men de wereld opdelen in twee politiek-economische blokken: de wereld van de 'vrije markt' en de wereld van de 'geleide economie' waarin de overheid het hele economische (en dus ook sociale) leven stuurde.

Dat is intussen verleden tijd. Op de Grote Leider van Noord-Korea na is er op de wereld niemand meer die nog echt in een door de staat geleide economie gelooft. De 'vrije markt' heeft dus gewonnen. Maar niet alle landen slagen er in die vrije-markteconomie fatsoenlijk in te richten. Minder omfloerst uitgedrukt: een groot deel van de wereldbevolking leeft nog steeds in politieke en sociale onrust en ellende. En op (zéér) veel plaatsen wordt die ellende nog vergroot door corruptie en burgeroorlogen.

Dat blijft niet zonder gevolgen en sinds een paar jaar worden wij ook in Europa regelmatig opgeschrikt door aanslagen vanwege religieuze en/of politieke warhoofden, meestal afkomstig uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Bovendien is een permanente migratiestroom op gang gekomen van mensen op zoek naar een menswaardig leven. Velen hopen dit bij ons te vinden. Dat is een bijzonder moeilijke problematiek, waarop vooralsnog niemand een definitief antwoord kan bedenken.

Toen het 'socialistische' Oostblok in 1989 vrijwel geluidloos en zonder omhaal zichzelf afschafte, was er een bekende filosoof die zei dat we 'het einde van de geschiedenis' beleefden. Zo simpel was het niet. In de ideologische strijd heeft het kapitalistische Westen allicht 'gewonnen', maar daarmee zijn we nog nergens. De wereld 'op orde krijgen' is veel moeilijker dan ideologisch in grote lijnen gelijk te hebben.

De seizoenen lopen niet op alle continenten gelijk en als het bij ons politieke komkommertijd is, is dat daarom niet noodzakelijk het geval op andere continenten. Zo leveren de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten momenteel leuke kopij, omdat Amerikaanse verkiezingskandidaten in het publiek een meer kleurrijke en drastische woordenschat hanteren dan die van ons. Al gaat het gebrek aan ernst na verloop van tijd ook wel wat vervelen.

Zolang de wereld een onrustige en onzekere plaats blijft, bestaat er eigenlijk geen komkommertijd meer. Maar het is nog altijd zo dat Europese parlementen in de zomermaanden met vakantie gaan en dat slechts een beperkt aantal ministers het regeringswerk draaiend houdt. Het viel dan ook op hoe de berichtgeving in de voorbije zomermaanden zich dan concentreerde op zaken die één of andere politicus-van-wacht over het resort van een afwezige collega 'en passant' gezegd - of helemaal niet gezegd - 'zou kunnen hebben'. Uiteraard met melding van wat de afwezige collega 'wellicht' zou zeggen indien hij wel aanwezig ware.

Misschien kunnen wij beter gewoon vaststellen dat de objectief gedocumenteerde en fraai geïllustreerde informatie over de reuzenkomkommer die Franske Dewachter ooit in zijn tuintje gekweekt en geoogst had toch inhoudelijk concreter en dus interessanter was dan de vage verhalen en verdachtmakingen over politici met vakantie die we tegenwoordig te horen en te lezen krijgen.

Gelukkig bestaat er ook nog objectief sportnieuws, dat gewoon op echt gebeurde feiten berust. Bijvoorbeeld een Belg die ergens een gouden medaille wint. Of niet wint, beide mogelijkheden bestaan.

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wegen voor de eeuwigheid

Edito

Wegen voor de eeuwigheid

Duurzamer dan gebouwen zijn wegen - eigenlijk begint elke beschaving met het trekken van wegen. Een weg dient om snel van A naar B te gaan, op een zo veilig mogelijke wijze. Daarom is een weg meestal verhard en zijn de nodige werken uitgevoerd[…]

04/11/2016
Inclusieve groei

Edito

Inclusieve groei

Lukas 14:28 en Mattheus 20 1-18

Edito

Lukas 14:28 en Mattheus 20 1-18

Saneren in tijden van nulrente

Edito

Saneren in tijden van nulrente

Meer artikels