Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Koen van Velsen wordt 'rijksbouwmeester'

Koen van Velsen wordt 'rijksbouwmeester'

Koen van Velsen (foto) wordt als rijksadviseur Architectuur lid van het College van Rijksadviseurs bij het Rijksvastgoedbedrijf, het Nederlandse equivalent van onze Belgische Regie der Gebouwen. Samen met Rients Dijkstra (rijksadviseur Infrastructuur en stad) en Eric Luiten (rijksadviseur Landschap en water) vervult van Velsen de taken van de rijksbouwmeester tot er een nieuwe is benoemd. Rijksbouwmeester Frits van Dongen nam in november vorig jaar ontslag.

Van Velsen zal in elk geval tot half oktober voor het Rijksvastgoedbedrijf actief zijn. Projecten waaraan hij zo een bijdrage levert, zijn o.m. het renovatieplan voor het Binnenhof, de transformatie van de Knoopkazerne in Utrecht en de nieuwbouw van de rechtbank van Amsterdam.

Koen van Velsen is architect en directeur van het gelijknamige architectenbureau. Van 1 januari 2009 tot 1 januari 2015 was hij deeltijds spoorbouwmeester.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

Indexen - Referteprijzen

Indexen - Referteprijzen