Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kmo’s riskeren problemen bij waterschaarste

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kmo’s riskeren problemen bij waterschaarste

Eén op zes van de watergevoelige kmo’s (16%)  heeft geen B-plan of noodplan om eventuele watertekorten op te vangen, hoewel ze zelf stellen dat water belangrijk is voor de onderneming. 71% heeft geen noodplan omdat ze niet geloven dat het nodig is. Een minderheid (8%) heeft een B-plan in de vorm van deels of geheel overschakelen op alternatieve waterbronnen en 6% kan preventieve maatregelen nemen.

Bij overheidsbeperkingen op drinkwatergebruik komt een kwart van de kmo’s in de problemen. 6% zegt de bedrijfsactiviteiten te moeten stopzetten. Nog eens 6% zou zeer nadelige gevolgen ondervinden met omzetverlies van meer dan 50%. 14% ondervindt problemen maar ziet schaarste  beheersbaar als het tekort beperkt blijft tot enkele dagen. De rest (circa 74%) voorziet weinig of geen gevolgen.

Dat blijkt uit een rondvraag die Unizo hield bij 380 bedrijven. Er werd enkel gepeild bij bedrijven waar water een rol speelt in de bedrijfsvoering. De ondernemersorganisatie vraagt dat lokale ondernemingen worden vrijgesteld van verregaande waterbeperkende maatregelen wanneer (drink)water noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering. Ook moet verder worden ingezet op sensibilisering en dient het juridisch kader voor circulair water te worden versoepeld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie[…]

05/08/2022 | Wetgeving
Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

Meer artikels