Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kmo's kruipen heel langzaam uit een diep dal

Gerelateerde onderwerpen :

,
Kmo's kruipen heel langzaam uit een diep dal

Het aantal kmo's in België is in het coronajaar 2020 toch nog met 2,5% toegenomen ten opzichte van 2019. Ze zijn nu in totaal met 1,22 miljoen. De kmo’s hebben een paar jaren met lagere omzet en minder of amper winst achter de rug, maar ook vandaag stapelen de problemen zich op. Dat blijkt uit het nieuwste kmo-rapport van Unizo, UCM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Een golf van stopzettingen en faillissementen werd vermeden, wat in belangrijke mate toe te schrijven valt aan de corona-steunmaatregelen van de verschillende regeringsniveaus. Die waren levensnoodzakelijk en hebben effectief gewerkt. Toch is het nog lang niet 'business as usual' voor de Belgische kmo's. De gevolgen van de coronacrisis wegen ook vandaag nog volop door. Bovendien kondigen zich nieuwe bedreigingen aan, zoals de exploderende energie- en grondstofprijzen, de stijgende loonkosten, de arbeidskrapte en personeelsuitval. Het is in die context dat de ratio's uit het kmo-rapport moeten worden geïnterpreteerd.


Door de lockdown en de gezondheidsmaatregelen in 2020 daalde het totaalvolume aan winsten van kmo’s tot 49 werknemers met 36% ten opzichte van 2019. Van de resterende winst in 2019 werd in 2020 slechts een fractie uitgekeerd, om zoveel mogelijk eigen vermogen in de onderneming te houden. Op die manier pompten kmo’s ruim 23 miljard € méér dan het jaar voordien in hun onderneming, duidelijk bedoeld als extra crisisbuffer. Ondernemingen hebben ook een pak minder productiemiddelen (goederen en diensten) en voorraden gekocht. Zo daalde het totaalvolume aan voorraden met 6,2% in 2020, wat betekent dat er meer voorraad is opgebruikt dan aangekocht.


Kmo’s hebben dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid hun loonkosten significant kunnen drukken zonder personeel te hoeven ontslaan. In 2020 daalde het totaalvolume aan bezoldigingen door Belgische kmo’s met 9,5% vergeleken met 2019. Op het eerste gezicht een sterke afname. Maar dat percentage verbleekt als je er het omzet- en inkomensverlies van de betrokken kmo-werkgevers op dat ogenblik tegenover plaatst.


Rem op investeringen


De verplichte tijdelijke sluitingen van sectoren en ondernemingen, de economische recessie, de handelsperikelen en de verminderde vraag van consumenten in het coronajaar 2020 hebben – niet verrassend – een grote rem gezet op de investeringsappetijt van de kmo's. Op Belgisch niveau daalde het totaalvolume aan investeringen in vaste activa in 2020 met 12,2% t.o.v. 2019. Een logisch gevolg is dat ook het totaal aan vreemd vermogen (schulden bij externe financierders om investeringen te bekostigen) op korte en lange termijn daalde met 6,5%.


“Wie zich beperkt tot klassieke jaarrekeninganalyse en de evoluties van klassieke ratio’s bekijkt zonder dieper te graven, kan niet anders dan concluderen dat de covid-oorlog het beste is wat ons bedrijfsleven kon overkomen. Dat is op zijn minst een contra-intuitieve conclusie. Uiteindelijk stellen we vast dat onze bedrijven zware schokken te verwerken kregen. Steunmaatregelen waren noodzakelijk. Daarnaast werden in belangrijke mate de bestaande reserves uitgeput. De vraag is nu hoe onze bedrijven de accute prijsstijgingen en de ermee samenhangende loonschok, de bevoorradingstekorten en andere probemen die eraan komen kunnen opvangen”, zegt Eric Van den Broele, directeur Research & Development bij Graydon Belgium.


Broos herstel


Al deze cijfers samen illustreren haarscherp hoe diep het dal is waaruit kmo’s moeten kruipen in het (nog altijd niet helemaal) post-corona tijdperk. Dat broze herstel wordt bovendien bemoeilijkt door de spectaculaire stijging van de energie- en grondstofprijzen, de daaruit voortvloeiende torenhoge inflatie en de enorm gestegen kosten van de automatisch geïndexeerde lonen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, worden onze kmo's ook nog geconfronteerd met een extreme krapte op de arbeidsmarkt. Die wordt nog op de spits gedreven door de massale omikron-personeelsuitval. Bovenop al deze uitdagingen komen er voor de kmo's ook nog de fundamentele transities aan op het vlak van onder meer doorgedreven digitalisering, klimaat en duurzaamheid.

Loonkosten


“Het is duidelijk dat onze kmo’s in 2020 in bijzonder zwaar weer zaten en dat dit ook vandaag nog het geval is. Na rampjaar het 2020 is de relance in 2022 geen evidentie. Daarom moet er dringend een kmo-vriendelijk beleid gevoerd worden. Verlaag ook de energiekosten voor kmo’s en voer zo snel mogelijk de afgesproken tijdelijke extra arbeidsflexibilisering door zodat onze bedrijven voldoende personeel hebben om deze omikron-periode door te komen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo
“Het grootste probleem dreigt de loonkost te worden. Aan de vakbonden en bevoegde beleidsmakers zeggen we duidelijk: handen af van de loonwet die onze loonkostenhandicap in bedwang moet houden. Zeker nu de hoge inflatie de lonen de hoogte in drijft, getuigt het van een onwaarschijnlijk cynisme om die wet zelfs maar in vraag te durven stellen, laat staan er tegen te betogen. Wie nu nog niet beseft dat onze kmo's alle rugwind nodig hebben om onze economie en welvaart te redden, moet dringend wakker worden”, besluit de topman van Unizo.


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Meer artikels