Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Klimaatfonds heeft eerste aanvraag binnen

'Er is al één vraag ingediend in het kader van het Klimaatfonds bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die aanvraag wordt momenteel behandeld. De premies zouden ongeveer 200.000 ' bedragen voor de isolatie van buitengevels en vloeren', antwoordde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans op parlementaire vragen van volksvertegenwoordigers Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw. Minister Homans denkt aan de mogelijkheden van voorfinanciering, het vooraf vastleggen van premies en het vergroten van het budget.

Om renovatieprojecten in de Vlaamse sociale huisvestingssector te stimuleren, bestaan een aantal premiemogelijkheden. Eind 2013 werd het Vlaamse Klimaatfonds gelanceerd (zie Bouwkroniek van 2 januari 2014, blz. 10). Daarin zit 7,8 miljoen ' voor energierenovatieprojecten in de sociale huisvestingssector. Dat bedrag blijft beschikbaar tot 31 december 2018, maar voorlopig werd nog niets uitgekeerd. Volgens minister Homans zijn er behalve de lopende aanvraag nog zestien potentiële renovatieprojecten die aanspraak maken op middelen uit het Klimaatfonds.

'Het Klimaatfonds heeft nog niets uitgekeerd. Dat is heel opmerkelijk gelet op de nood aan energierenovatie in de sociale huisvestingssector. Hier en daar vernemen wij dat de reden hiervoor te vinden is in de strenge voorwaarden die gekoppeld zijn aan een premie uit het Vlaamse Klimaatfonds. Zo moeten minstens twee energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden, moet het gebouw na afloop volledig conform de ERP2020-normen zijn en is de premie enkel van toepassing op appartementsgebouwen met collectieve verwarming. Vooral die laatste voorwaarde is blijkbaar nogal streng', stelt Taeldeman.

Doorlooptijd

'De premies van het Vlaamse Klimaatfonds zijn inderdaad bedoeld om doorgedreven en complexere energetische renovaties van appartementsgebouwen met collectieve verwarming aan te moedigen. Dat zijn allemaal complexe projecten. Het zijn vooral projecten die een lang voortraject moeten doorlopen en heel veel tijd in beslag nemen. De premies kunnen pas worden toegekend na de uitvoering van de werken, meestal ongeveer een jaar na de aanvraag. Eigenlijk hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) momenteel niet de zekerheid dat ze nog aanspraak kunnen maken op dergelijke premies. Dat is een probleem', geeft de minister toe.

Het is wel zo dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) reeds een voorfinanciering kan toekennen. Zij kan een lening toekennen aan shm's die aanspraak willen maken op een premie van het Klimaatfonds en daarvoor zelf niet voldoende middelen hebben.

In het Klimaatfonds zit 7,8 miljoen ' voor sociale woningen. Een mogelijke rem op het starten van dergelijke projecten is de onzekerheid over de beschikbaarheid van premies op het moment dat de werken zijn afgerond. Zit er dan nog voldoende geld in de pot van het Klimaatfonds om de premies uit te betalen' Dat kan door de VMSW worden opgevangen door het premiebedrag op voorhand te reserveren, bij de bestelling van de werken. Zo kan er meer zekerheid komen', belooft de Vlaamse minister van Wonen.

Meer middelen

In het Klimaatfonds zit 7,8 miljoen ' voor sociale woningen. 'Maar momenteel zijn er nog altijd middelen van dat fonds die nog door de Vlaamse regering moeten worden toegewezen. Daar heb ik al goed op geanticipeerd. Ik heb in het Vlaamse regeerakkoord een zinnetje laten inschrijven dat zegt dat de middelen van het Vlaamse Klimaatfonds bij voorkeur worden toegekend aan projecten voor het energetisch zuinig maken van het sociale woonpatrimonium. Ik maak me dus sterk dat ik, eens het debat in de Vlaamse regering wordt gevoerd, op basis van het regeerakkoord nog meer middelen zal kunnen binnenhalen. Dat is ook nodig om onze achterstand in te halen in het energiezuinig maken van ons sociaal woonpatrimonium', besluit Liesbeth Homans.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen