Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kleinschalig ontwerpen nog niet ingeburgerd

Gerelateerde onderwerpen :

Ingenieur-architect Edith Wouters maakt enkele kanttekeningen bij de ingediende ontwerpen. Bij deze eerste marktverkenning focuste de provincie Vlaams-Brabant sterk op de prijsgarantie, wat ongetwijfeld de grootste uitdaging was, maar wat het ontwerpend onderzoek de facto minder heeft aangemoedigd. Niet alle ontwerpen zijn even inspirerend. Voor de provincie was dit dan ook geen architectuurwedstrijd, maar wel degelijk een marktverkenning van betaalbare kleine woningen waaraan de nood op het terrein groot is en die toepasbaar zijn voor de 'zones voor kleinschalig wonen'.

'Uit de ingediende ontwerpen blijkt dat kleinschalig ontwerpen nog niet in de vingers van de meeste ontwerpers zit. Zo wordt het vaak ingenieuze ruimtegebruik van de betere woonwagens niet overgenomen in de kleinschalige woningen. Slechts één van de inzendingen experimenteert wat meer met dergelijke ruimte-efficiëntie: van de twee naast elkaar gelegen slaapkamers bevinden de respectievelijke bedden zich boven elkaar in een nis. Jammer dat net deze inzending geen prijsofferte bevatte, zodat ze niet kon worden opgenomen in de catalogus', aldus Edith Wouters.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden leiden vooral naar gelijkvloerse bungalows, maar de meeste ontwerpen besteden weinig of geen aandacht aan levenslang wonen, laat staan dat ze ruimte laten voor rolstoelgebruik. Sommige leef- en slaapkamers voldoen niet aan de oppervlaktenormen die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hanteert voor sociale woningen. Deze normen zijn strenger dan de Vlaamse Wooncode die voor particuliere woningen geldt.

Toch waren er zes indieners met types die de VMSW-bouwnormen benaderen. Twee dossiers voldoen bijna helemaal aan de planmatige normen. Nog twee komen mits aanpassing mogelijk in aanmerking. De jury besliste geen specifieke aanvullingen te vragen op dit vlak. Een aanbesteding inzake kleinschalig wonen in het kader sociale woningbouw wordt later gestart. Hierover zijn er afspraken tussen provincie en de VMSW.

Door de vele randvoorwaarden op de verschillende locaties zijn de ontwerpen ook eerder generiek. Hier zijn geen lessen getrokken uit de kleine parels van woningen die we bijvoorbeeld kennen uit Japan. Het ontwerp voor en in overleg met een specifieke bouwheer zou, zelfs binnen de stringente budgettaire randvoorwaarden, ongetwijfeld in een meer inspirerende architectuur kunnen resulteren.

Sommige woningen hebben bovendien een minimum aan ramen, een lage plafondhoogte en een beperkt contact met de buitenomgeving, wat het wonen minder aangenaam maakt dan het zou kunnen zijn. Het contact met buiten als verlengde van het interieur in de groene, naar wonen omgezette recreatieve sites zou nochtans een enorme meerwaarde kunnen betekenen voor de woonkwaliteit. De architect mag bij een concrete inplanting van de woning niet vergeten om de oriëntatie van de raamopeningen kritisch te bekijken en zo nodig de plannen aan te passen', besluit Edith Wouters.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

De stad Oostende is van 14 tot 17 oktober gaststad voor het tweejaarlijkse Festival van de Architectuur, een organisatie van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). De centrale vraag van dit derde festival is hoe architectuur een antwoord kan[…]

17/06/2021 | ArchitectenVAi
The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

VUB publiceert handleiding voor circulaire schoolgebouwen

VUB publiceert handleiding voor circulaire schoolgebouwen

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Meer artikels