Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kleinere aannemers proberen aan het werk te blijven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kleinere aannemers proberen aan het werk te blijven

Uit een enquête van Bouwunie, dat vooral de kleinere bouwbedrijven groepeert, bleek gisteren dat nog vier op de tien bedrijven aan de slag zijn zijn, maar dat aantal slinkt met de dag. Kleine bedrijven proberen zoveel mogelijk aan het werk te blijven, maar de aanvoer van materialen verloopt steeds moeizamer. Het is dikwijls ook onmogelijk om de afstandsregels te garanderen.

Volgens Chris Slaets van de Confederatie Bouw Limburg ligt momenteel zowat 85% van de grote bouwbedrijven stil.  Zij hielden ermee op zodra ze merkten dat ze de veiligheidseisen niet konden handhaven. Kleine zelfstandige aannemers kunnen het zich vaak niet veroorloven om te stoppen en werken en proberen aan de slag te blijven, al dan niet onder druk van de bouwheer.

"Zij kunnen weliswaar een beroep doen op een overbruggingsregeling, maar dat betekent hoe dan ook een fors inkomensverlies. Het zit aannemers ook hoog dat de hinderpremie van 4.000 € niet van toepassing is op de bouw”, aldus Chris Slaets.

Een ander probleem is de naleving van de afstandsregels tijdens het vervoer naar de bouwwerf. De voorbije dagen waren er verschillende berichten over volle busjes naar het werk, al rijden velen de jongste dagen met hun eigen wagen.

Ook de levering van materialen verloopt moeizaam. Betoncentrales liggen vrijwel stil. Bouwunie vraagt uitdrukkelijk dat de toevoer van materialen niet mag worden stilgelegd. “Transport van bouwmaterialen is toegelaten, mits er wordt rekening gehouden met de veilige afstand. Als de toelevering stopt, ligt de bouw stil. We roepen alle actoren op om dit niet te laten gebeuren”, aldus Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Bouwunie roept de overheden op om diegene die bereid zijn te blijven werken, uiteraard mits het respecteren van de veilige afstand, ook financieel te ondersteunen om te vermijden dat niet werken interessanter wordt dan werken. Ook dit is noodzakelijk om de economie niet te laten stilvallen.

Intussen worden de steunmaatregelen reeds ruim toegepast. Vrijwel alle werkgevers die niet of deels werken, beroepen zich op tijdelijke werkloosheid. Acht op de tien werkgevers die deels of geheel hun activiteiten hebben stilgelegd hebben er vorige week al van gebruik gemaakt en 17% wil dat vanaf deze week doen. 70% van de zelfstandigen die niet meer kunnen of mogen werken vraagt overbruggingsrecht aan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels