Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

De Vlaamse regering wil opnieuw schulden overnemen van gemeenten die de komende jaren willen fusioneren. De voorwaarde is wel dat de nieuwe gemeente ten minste 20.000 inwoners moet tellen. Kleinere fusies worden dus niet meer beloond. Dat blijkt uit een conceptnota die de Vlaamse regering zopas goedkeurde.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil het aantal fusies tijdens deze legislatuur minstens verdubbeld zien. Volgens de Vlaamse regering kunnen gemeenten door een fusie aan bestuurskracht winnen.
 
De minister merkt op dat het belang van sterke lokale besturen tijdens de viruscrisis opnieuw is aangetoond. Hij heeft nu een nieuw fusieplan klaar, Gemeenten met fusieplannen kunnen blijven rekenen op ondersteuning door de Vlaamse overheid.
 
Dat is niet onbelangrijk, want de belangrijkste stimulans om gemeenten te doen samensmelten is geld. Bart Somers voorziet in een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid naarmate de fusiegemeente groter is.

Extra schepenen

Een fusieoperatie van minstens 20.000 inwoners krijgt 200 € schuldovername per inwoner. Voor een fusie vanaf 25.000 inwoners is dat 300 €, vanaf 30.000 gaat het om 400 € en vanaf 35.000 inwoners om 500 €.
 
Het maximum van de schuldovernames bedraagt maximum 50 miljoen €. Gemeenten die fusioneren mogen ook twee extra schepenen aanstellen in de eerste bestuursperiode en krijgen één extra schepen in de tweede legislatuur na de fusie.
 
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt het goed dat de maximale schuldovername van 20 naar 50 miljoen € gaat, maar betreurt dat gemeentefusies die niet tot een nieuw bestuur van minstens 20.000 inwoners leiden, niet langer financiële steun krijgen. Daardoor is het mogelijk dat potentiële fusies niet doorgaan omdat de kosten de baten overstijgen of dat men geforceerd gaat zoeken naar een partner die de fusie boven de inwonersdrempel tilt.
 
De VVSG had eerder ook voorgesteld om het aantal betrokken gemeenten eveneens te laten meespelen bij het bepalen van de bonus. Een samenvoeging van drie of meer gemeenten is immers een stuk complexer dan een fusie van twee gemeenten.
De Vlaamse regering ging ook niet in op de vraag van de VVSG om een alternatieve bonus uit te reiken aan besturen die minder schulden hebben dan wat potentieel kan overgenomen worden.

Faciliteitengemeenten

Wat helemaal ontbreekt in de conceptnota, is een voornemen om de fusie van of met faciliteitengemeenten bespreekbaar te maken. De VVSG had de Vlaamse regering een engagement gevraagd om dit op het federale niveau te bepleiten, want Vlaanderen is hiervoor niet bevoegd.
 
Het gaat in totaal om twaalf Vlaamse gemeenten die dus niet de mogelijkheid hebben om, zelfs als ze dat zouden willen, samen te gaan met een ander bestuur.
 
Aan de fase voorafgaand aan de fusie verandert niets. Er is eerst een principiële en vervolgens een definitieve beslissing waarin de betrokken gemeenten ook de naam van de nieuwe gemeente voorstellen. Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die via een ontwerpdecreet de fusie ter goedkeuring voorlegt aan het Vlaamse parlement.
 
Voor de VVSG staan twee elementen centraal in de motivering van een fusie: de kans moet groot zijn dat de samenvoeging de bestuurskracht zal versterken en de fusie moet ook passen binnen de lopende regiovorming. De komende maanden wordt de conceptnota van de Vlaamse regering over fusies omgezet in regelgeving.

Van vijftien naar zeven

Vorig jaar werden in Vlaanderen reeds verschillende vrijwillige fusies doorgevoerd. Op 1 januari 2019 smolten vijftien Vlaamse gemeenten samen tot zeven nieuwe fusiegemeenten:
• Sint-Amands en Puurs vormden de Antwerpse fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.
• Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode gingen over in de gemeente Oudsbergen.
• Neerpelt en Overpelt smolten ook samen, de nieuwe gemeentenaam werd Pelt.
• Kruishoutem en Zingem vonden elkaar ook en kozen voor de naam Kruisem.
• Aalter en Knesselare vormden een nieuwe gemeente met de naam Aalter.
• Deinze en Nevele werden samengevoegd tot Deinze.
• Waarschoot, Zomergem en Lovendegem vormden samen één nieuwe gemeente met de naam Lievegem.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Online tool informeert over inname van open ruimte

Online tool informeert over inname van open ruimte

De Vlaamse provincies lanceren een nieuw rapport met cijfers over het gebruik van de ruimte via de online tool provincies.incijfers.be. Iedereen kan er informatie over open ruimte en ruimtebeslag, (toegankelijke) groene ruimte, bebouwingsgraad,[…]

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Meer artikels