Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kleiklinkers laten hemelwater infiltreren

Kleiklinkers laten hemelwater infiltreren

Omdat steeds meer open terrein wordt ingenomen voor bebouwing of verhardingen krijgt regenwater minder kans om in de bodem te infiltreren. Daardoor worden de grondwatervoorraden minder aangevuld, wat tot waterschaarste kan leiden. Anderzijds moet alle water dat niet kan infiltreren wel worden afgevoerd. Dat ligt dan weer aan de basis van overlopende rioleringen en waterlopen, die een vervuiling van het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Andere negatieve gevolgen zijn slecht functionerende waterzuiveringsinstallaties en lokale wateroverlast.

Nieuwe verhardingen worden daarom het best uitgevoerd in waterdoorlatende of waterpasserende materialen. Wienerberger heeft hiervoor kleiklinkers (foto) ontwikkeld met waterdoorlatende voegen. Hiermee is minstens 10% van de verharde oppervlakte waterdoorlatend. Zo krijgt het water de kans om langzaam en op een natuurlijke manier in de bodem te infiltreren. Slechts een beperkt deel van het hemelwater moet nog langs de riolering worden afgevoerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

De bouwsector herpakt zich na een moeilijk coronajaar. Uit de meest recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat de orderboeken bij de bouwkmo’s en zelfstandigen weer beter gevuld zijn. Dat is goed nieuws, maar toch is de sector ongerust.[…]

08/05/2021 | BouwmaterialenActueel
Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes