Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Klachtenregen over digitale bouwaanvraag

Klachtenregen over digitale bouwaanvraag


Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Acht op de tien architecten ondervond al problemen met het systeem en vorige week werd het internetloket tijdelijk uitgeschakeld om een virusprobleem op te lossen. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten bundelen alle klachten, vragen en verzuchtingen en leggen die voor aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en de administratie. NAV vraagt de minister om snel met concrete antwoorden en oplossingen te komen en paal en perk te stellen aan de onaanvaardbare schade die architecten en bouwheren door de huidige problemen oplopen. Indien het systeem blijft haperen, moet men aanvragen op papier tijdelijk opnieuw toelaten.


Ruimte Vlaanderen laat weten dat het systeem inmiddels opnieuw stabiel en operationeel is en dat de situatie nauwgezet wordt opgevolgd. Zowel de dienstleverancier, de helpdesk als de administratie doen er alles aan om de toepassing zo vlot mogelijk te laten draaien. Ook het kabinet-Schauvliege bevestigde dat volop wordt gewerkt aan een oplossing om dergelijke situaties te voorkomen.
Meer dan 1.200 architecten werkten mee aan een NAV-enquête over het probleem. Dat leverde een rapport op van ruim 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen. Het economische verlies voor architecten als gevolg van de haperingen in het systeem is volgens NAV groot. Architecten lijden als contactpersoon tussen bouwheer en administratie bovendien mee imagoschade.
Acht van de tien architecten die reeds ervaring hebben met de digitale bouwaanvraag ondervonden problemen. 15% moest de poging om een bouwaanvraag in te dienen zelfs staken. Meer dan negen op de tien architecten hebben één of meer klachten. Ze krijgen geen of moeilijk toegang tot het systeem, het platform werkt te traag, er verschijnen foutmeldingen met gegevensverliezen als gevolg, het opladen van de bestanden verloopt te traag, … En dit is slechts een greep uit de klachtenregen.

Architecten vinden het ook vervelend dat zij als contactpersoon tussen de bouwheer en de administratie medeverantwoordelijk worden geacht voor de problemen. Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden, temeer daar contractuele afspraken door een laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen. De vereniging dringt aan op snelle bijsturingen.
Eerst moet werk gemaakt worden van de stabiliteit en performantie van het platform. Bijkomende investeringen in servers en uploadsnelheden zijn nodig en er moet een uitzonderingsmechanisme worden voorzien. Wanneer de architect door overmacht in de onmogelijkheid is om een digitale bouwaanvraag in te dienen, dan moet het mogelijk zijn om die alsnog analoog op papier in te dienen.

NAV stelt ook dat de helpdesk bij de Vlaamse administratie uitgebreid en versterkt moet worden. Ten slotte vraagt de vereniging dat de Vlaamse overheid permanent en intensief overlegt met de architecten om snel te kunnen inspelen op de problemen waarop de indieners van de digitale bouwaanvraag stoten. Het moet de overheid ook in staat stellen om de start van de omgevingsvergunning (voorzien voor 1 juni) in betere omstandigheden te laten verlopen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Meer artikels