Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kinrooi start verkoop bouwplaatsen in Molenbeersel

Gerelateerde onderwerpen :

Kinrooi start verkoop bouwplaatsen in Molenbeersel

© Gemeente Kinrooi

De gemeenteraad van Kinrooi heeft op maandag 3 september de prijzen (120 € per m²) goedgekeurd voor de gemeentelijke bouwplaatsen die vanaf 5 september te koop worden aangeboden in een nieuwe verkaveling in Molenbeersel. Tijdens de raad van april werd het reglement over de verkoopsvoorwaarden al op punt gesteld.

“Door de ruimtelijke uitvoeringsplannen woonuitbreiding zal de gemeente dit jaar nog werk kunnen maken van een aantal nieuwe gemeentelijke bouwplaatsen in Molenbeersel en later ook in Kessenich. De verkaveling in Molenbeersel is het eerst aan de beurt. Aannemer Willemen Infra begon eind augustus al met de voorbereidende werken op het terrein. Nu de gemeenteraad officieel de prijzen van de bouwplaatsen goedkeurde, kan de verkoopprocedure gestart worden. In Molenbeersel gaat het over 25 bouwplaatsen tegenover Villa Pax”, meldt burgemeester Jo Brouns.

Om zo’n gemeentelijke bouwplaats te kunnen kopen moet aan een aantal verkoopvoorwaarden worden voldaan. Zo betreft het een onderhandse verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als er verschillende kandidaten voor dezelfde kavel zijn, zal de toewijzing gebeuren op basis van een puntensysteem waarbij wonen/verblijven in de gemeente, het inkomen, het aantal kinderen en inwonende personen, enz. meetellen. Kandidaat-kopers moeten ook minstens vijf jaar in België wonen en mogen geen volle eigenaar zijn van een woning of een andere bouwplaats. Kopers moeten binnen de drie jaar na de aankoop begonnen zijn met de bouw en er binnen de zes jaar wonen. En de gekochte bouwplaats mag gedurende twintig jaar niet vervreemd worden.

Infobundel en infoavond voor kandidaat-kopers

Het gemeentebestuur deed de voorbije maanden regelmatig een oproep naar kandidaat-geïnteresseerden voor een gemeentelijke bouwplaats. Dat leverde reeds zeventig kandidaten op, van wie er 25 geïnteresseerd zijn in een kavel in Molenbeersel. Hierbij moet nog wel onderzocht worden of zij allemaal aan de verkoopvoorwaarden voldoen.

Dat kunnen de geïnteresseerden alvast zelf al eens bekijken aan de hand van een uitgebreide infobundel op www.kinrooi.be. De bundel bevat een plan met alle beschikbare kavels, de prijzen en een overzicht van de belangrijkste koopvoorwaarden en bouwvoorschriften. De laatste pagina van de bundel bevat de officiële en enige inschrijfstrook om zich aan te melden.

Kandidaat-kopers zijn bovendien welkom tijdens een infoavond over de bouwplaatsen in Molenbeersel op woensdag 19 september om 19.30 uur in het gemeentehuis. Ze kunnen zich die avond ook ter plaatse inschrijven voor een bouwplaats.

De inschrijving voor een kavel moet gebeuren vóór 21 oktober. Daarna bekijken de gemeentelijke diensten alle aanvragen en krijgen diegenen die zich officieel kandidaat stelden feedback over hun aanvraag. Als een kavel te koop aangeboden wordt, is het de bedoeling dat nog in 2018 een verkoopbelofte gesloten wordt.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

De stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op voor twee sportclusters. Voor het ontwerp van dit rup loopt van 19 augustus tot en met 17 oktober een openbaar onderzoek. Het rup ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ is[…]

09/07/2019 | RUPGent
Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

D’Hooghe begeleidt The Loop

D’Hooghe begeleidt The Loop

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Meer artikels