Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kilometerheffing vrachtwagens nu in werking

Kilometerheffing vrachtwagens nu in werking

De kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton is sinds 1 april van start gegaan in de drie Belgische gewesten. Met die fiscale maatregel willen het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest het gebruik van een vrachtwagen belasten. De politieke beslissing om een kilometerheffing in te voeren, was gebaseerd op een samenwerkingsakkoord dat de drie gewesten in 2011 sloten onder de vorige coalities. De huidige gewestregeringen bekrachtigden het vorig jaar in decreten. De gewesten zijn bevoegd voor mobiliteit. De coördinatie en controle gebeurt door de interregionale overheidsorganisatie Viapass. Om vrachtwagenchauffeurs duidelijk te maken dat er vanaf 1 april een kilometerheffing geldt in België, werden op alle toegangswegen in België verkeersborden geplaatst om die boodschap duidelijk te maken.

Met de heffing wil het transitland België zijn wegen ontlasten en beter onderhouden. De nieuwe regeling houdt in dat alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton vanaf nu een bedrag van 0,074 ' tot 0,292 ' per gereden kilometer moeten betalen op de tolwegen. In Vlaanderen en Wallonië varieert het tarief per gereden kilometer op de tolwegen tussen 7,4 en 20 eurocent. Op autosnelwegen in het Brusselse Gewest gelden dezelfde tarieven. Op alle andere wegen in Brussel gaan de tarieven van 9,9 tot 29,2 eurocent per kilometer. Het bedrag hangt af van het gewicht van de vrachtwagen, zijn uitstoot en de weg waarop hij rijdt.

Die gegevens worden elektronisch verzameld. Zowel Belgische als buitenlandse vrachtwagens die in België rijden, moeten uitgerust zijn met een zogenaamde 'On Board Unit' (OBU). Dat is een toestel in de vrachtwagencabine dat altijd ingeschakeld moet zijn wanneer een tolplichtige truck op de openbare weg in België rijdt, dus niet alleen op de tolwegen. De OBU registreert tot op de meter nauwkeurig de gereden kilometers en stuurt de te betalen tol door naar een facturatiecentrum.

Factuur

De gebruikers krijgen op regelmatige tijdstippen (in de praktijk volgens de betalingsmodaliteiten van hun keuze) een factuur die tot op de eurocent de tol verrekent van de gereden kilometers in de drie gewesten. De OBU's worden ter beschikking gesteld door dienstverleners die gehomologeerd zijn door Viapass nadat ze aan alle voorwaarden voldeden. Momenteel zijn dat alleen Satellic en Axxes. Andere dienstverleners, waaronder Eurotoll, Telepass en Total Marketing Services, willen op korte termijn hun diensten eveneens op de Belgische markt aanbieden.

Het toestel is verkrijgbaar via (de website van) de dienstverlener maar ook aan verdeelautomaten waarvan 128 stuks staan opgesteld aan de grenzen en op andere plaatsen in België. De locaties van de verdeelautomaten vind je op de website van Satellic en zijn ter plaatse aangeduid met een wegwijzer. Mits betaling van 135 ' waarborg en een voorafbetaling van de tol kan de vrachtwagenchauffeur een toestel uit de automaat halen wanneer hij de gegevens van zijn vrachtwagen invoert. Die gegevens zijn de nummerplaat, de maximum toegelaten massa (mtm) en de emissienorm, die gaat van Euro 0 tot Euro 6.

Controle

De kilometerheffing is in Vlaanderen en Brussel een belastingmaatregel. De heffing is in deze gewesten aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. In Wallonië, waar Sofico het wegennet beheert, is het een retributie voor het gebruik van de wegen en waarop btw verschuldigd is. Omdat de kilometerheffing een fiscale maatregel is, gebeurt de controle op de naleving ervan niet door de verkeerspolitie, maar door bevoegde regionale ambtenaren. Het toezicht op het gebruik van de OBU's door tolplichtige voertuigen wordt gecoördineerd in een controlecentrum dat bemand is met ambtenaren van de drie gewesten. Het coördinatiecentrum is gevestigd in het Lavoisier-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek, waar ook Viapass sinds kort kantoor houdt.

De dienst beschikt over drie controle-instrumenten. Op de belangrijkste verkeersassen bevinden zich veertig vaste portieken. Deze zijn uitgerust met twee soorten camera's: eentje voor nummerplaatherkenning, een tweede om de maximum toegelaten massa te meten. Daarnaast beschikt het controlecentrum over 22 verplaatsbare systemen die uitgerust zijn met dezelfde camera's. Deze mobiele posten veranderen om de vier uur van plaats. Ten slotte zijn er veertig controlevoertuigen waarmee regionale ambtenaren al rijdend het correcte OBU-gebruik controleren. Ze hebben de bevoegdheid om vrachtwagens veilig te doen stoppen en bij fraude onmiddellijk de boete te innen. De boete bedraagt 1.000 ' per overtreding, waarna de chauffeur drie uur de tijd heeft om zich in regel te stellen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij na de verstreken drie uur opnieuw een boete van 1.000 '.

De toegangswegen tot de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent zijn tolvrij. In Wallonië zijn tolwegen toegevoegd om sluipverkeer op die wegen te vermijden. Nuttig om weten is dat België sinds 1 april afziet van de inning van het Eurovignet. Voor Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden blijft het Eurovignet nog wel van kracht.

Uitzonderingen

Alle voertuigen die goederen vervoeren (geen personenwagens, autobussen of mobilhomes) en meer dan 3,5 ton wegen, zijn tolplichtig sinds 1 april. Voor bestelwagens lichter dan 3,5 ton geldt de kilometerheffing niet, zelfs al trekken ze een aanhangwagen die het gecombineerde gewicht boven de 3,5 ton brengt.

De wetgever heeft het aantal uitzonderingen beperkt gehouden:

voertuigen van het leger, de brandweer, politie, burgerbescherming en andere essentiële overheidstaken;

ambulances;

voertuigen die exclusief gebruikt worden voor visteelt of land-, tuin- of bosbouw.

Daarnaast vallen een aantal categorieën niet onder de kilometerheffing:

voertuigen die als werktuig beschouwd worden;

oldtimers met O-nummerplaat, rijlesvoertuigen en testvoertuigen met ZZ-nummerplaat.

De dienstverleners storten de dagopbrengsten van de gereden kilometers de dag nadien aan de tolheffende instanties in kwestie. De gewesten zullen door de kilometerheffing meer en gedetailleerdere gegevens krijgen over het vrachtvervoer op hun wegennet. Die gegevens zijn nuttig voor hun mobiliteitsbeleid. De gewesten hebben het recht om maximum tweemaal per jaar het tolwegennet en de tarieven aan te passen. Viapass staat in voor de coördinatie tussen de gewesten.

Viapass is een zogenaamde interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert vanaf nu de invoering en de naleving van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België. Viapass heeft er namens de drie gewesten ook op toegezien dat de bouw van het systeem aan de vooropgestelde voorwaarden voldeed en zal in de toekomst ook de juiste werking van het systeem controleren en nagaan of de geld- en gegevensstromen correct verlopen. Viapass staat tevens in voor de coördinatie tussen de verschillende serviceproviders en zorgt voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst