Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kilometerheffing moet zorgen voor meer wegeninvesteringen

Kilometerheffing moet zorgen voor meer wegeninvesteringen

In 2016 zou de kilometerheffing voor vrachtwagens voor 100 miljoen ' investeringen voor wegenwerken kunnen opleveren. Dat moeten er in 2017 dubbel zoveel worden. Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2011 telde de Vlaamse wegenbouw nog 9.292 bouwarbeiders. In mei was dit aantal gedaald tot 6.859. Uit een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij een aantal wegenbouwers blijkt bovendien dat bijna 60% aan een verdere daling van het personeelsbestand denkt.

De enquête van de VCB maakt duidelijk dat de overgrote meerderheid nu minder werk heeft dan voorheen, maar tevens minder orders in portefeuille heeft en voor de toekomst nog minder werk verwacht. Voor de gemeentelijke overheden noteert liefst 86% van de wegenbouwers minder werken dan een jaar geleden, heeft 76% minder orders en verwacht 76% een daling van het aantal orders binnen een jaar. Ook voor de gewestelijke en andere overheden heeft 76% van de ondervraagde wegenbouwers momenteel minder werk dan een jaar geleden, heeft 69% minder opdrachten in portefeuille en verwacht 69% op korte termijn een verdere vermindering.

ORI, de brancheorganisatie van de advies- en ingenieursbureaus, stelt eenzelfde neerwaartse trend vast voor het voorbereidende studiewerk voor infrastructuurwerken. Ook dat is weinig belovend voor de toekomst. Voor slechts een beperkt aantal wegenbouwers bieden opdrachten voor private opdrachtgevers een uitweg.

De wegenbouwbedrijven worden tegelijk met twee tegenvallende factoren geconfronteerd. In de eerste plaats krijgen zij te maken met de fors dalende mobiliteitsinvesteringen van de gemeentelijke overheden. Daarnaast zijn er ook op Vlaams niveau verschillende factoren die aanleiding geven tot een daling van de investeringen. Zelfs met de beloofde extra middelen afkomstig uit de inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens, zal er geen ruimte zijn voor extra investeringen in wegeninfrastructuur. De 100 miljoen ' die tot nog toe jaarlijks vanuit het Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) naar de verbetering van gevaarlijke kruispunten ging, is intussen immers weggevallen.

De infrastructuuruitgaven liggen in België lager dan het Europese gemiddelde.

Het is duidelijk dat die negatieve spiraal zo snel mogelijk moet worden gekeerd. Het FFEU bevat nog voor minstens 40 miljoen ' aan middelen voor de uitvoering van wegenwerken die nog geen concrete bestemming hebben gekregen. De Vlaamse Confederatie Bouw stelt dat het voor de wegenbouw cruciaal is dat deze middelen zo snel mogelijk een concrete bestemming krijgen.

Een deel van het Verkeersveiligheidsfonds dat Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts wil oprichten met inkomsten uit verkeersboetes moet volgens de VCB naar de aanleg van veilige wegen gaan en mag niet uitsluitend voor sensibilisering en trajectcontrole worden bestemd. Zowel de VCB als ORI hopen dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2017 dubbel zoveel investeringen in wegenbouwwerken zal opleveren dan wordt voorspeld voor 2016.

De investeringsbehoeften zijn enorm. Dat blijkt o.m. uit de lijst van dringend noodzakelijke weginvesteringen die de Vlaamse overheid heeft opgesteld in het kader van het investeringsplan van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: 3,5 miljard ' voor de Oosterweelverbinding en 1,5 miljard ' voor andere missing links in de wegeninfrastructuur zoals de noord-zuidverbinding in Limburg, de ringweg rond Ronse en de wegen rond de Gentse haven. Europese cofinanciering in combinatie met pps wordt cruciaal om deze werken uitgevoerd te krijgen zonder het krappe investeringsbudget voor reguliere werken te belasten.

Voor de VCB is het vooral belangrijk om politiek en publiek te sensibiliseren over de dwingende noodzaak om in België meer te investeren in infrastructuur. De infrastructuuruitgaven liggen in België lager dan het Europese gemiddelde. Uitbreiding van de wegeninfrastructuur is belangrijk om de logistieke positie van onze regio niet in gevaar te brengen. Gedegen onderhoud is van belang omdat elke onderhoudsbeurt die nu wordt uitgesteld exponentieel hogere uitgaven in onderhoud met zich brengt voor de toekomst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde