Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kilometerheffing levert al 1,7 miljoen ' boetes op

Kilometerheffing levert al 1,7 miljoen '  boetes op

Alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moeten sinds 1 april een kilometerheffing betalen. De Vlaamse Belastingdienst heeft tot nog toe reeds voor meer dan 1,7 miljoen ' aan boetes gegeven aan vrachtwagenchauffeurs die de regels van de kilometerheffing overtraden. Aanvankelijk traden de controleurs mild op, maar dat is nu voorbij. Febetra, de Belgische federatie van wegvervoerders en logistieke dienstverleners, merkt op dat, vier maanden na de introductie van de kilometerheffing, de files nog altijd even lang zijn.

Bijna 1.600 chauffeurs werden beboet na registratie door een camerasysteem boven de snelwegen. Dat systeem beperkt zich door een technisch gegevensprobleem voorlopig tot Belgische chauffeurs. Er kunnen nog geen boetes naar het buitenland worden gestuurd. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt het absoluut niet kunnen dat de camera's na vier maanden nog steeds geen buitenlandse overtreders kunnen betrappen. Het NSZ vraagt dat de Vlaamse Belastingdienst dat euvel zeer snel oplost. Het betreft immers een discriminatie tegenover Belgische transporteurs. De inkomsten van deze kilometerheffing zijn hoofdzakelijk bedoeld om de wegen te onderhouden; maar op dit moment moeten buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, gezien de bijzonder geringe kans op een boete, eigenlijk niet meebetalen voor de slijtage die ook zij aanrichten.

Mobiele teams

Naast de vaststelling door slimme camera's zijn op de wegen ook mobiele teams van de Belastingdienst actief. Die waren goed voor de inbreng van 168 boetes. Die waren vooral bestemd voor Roemeense vrachtwagenchauffeurs (31), Belgen (29), Nederlanders (27) en Fransen (17).

Meestal kregen de chauffeurs een boete omdat ze geen On Board Unit (OBU) in hun vrachtwagen hadden of omdat het toestel niet in orde was. Een OBU moet altijd ingeschakeld zijn wanneer een tolplichtige truck op de openbare weg in België rijdt, dus niet alleen op de tolwegen. Het toestel registreert tot op de meter nauwkeurig de gereden kilometers en stuurt het te betalen tolbedrag naar een facturatiecentrum.

In theorie zijn al de overtreders (aan een tarief van 1.000 ' per overtreding) samen goed voor ruim 1,7 miljoen ' aan uitgeschreven boetes. Of die boetes ook effectief zullen worden geïnd, valt nog af te wachten. Bij overtredingen die worden vastgesteld via de mobiele units worden de betwistingen er meteen uitgefilterd; bij de vaststellingen die per camera gebeuren, volgen die pas later. Heel wat betwistingen zijn nog in behandeling. In het Brusselse Gewest zou zelfs zeven op tien boetes worden betwist.

Volgens de cijfers van Viapass, de dienst die het systeem beheert, werden sinds de invoering van de kilometerheffing tot eind juni ongeveer 609.000 OBU's geïnstalleerd in Belgische en buitenlandse vrachtwagens. Daarvan bevinden er zich dagelijks ongeveer 130.000 tot 140.000 op de Belgische wegen. Samen leggen ze per dag 24 tot 25 miljoen km af en brengen ze de staatskas gemiddeld zo'n 2,4 miljoen ' per dag op.

Regionale ambtenaren

De kilometerheffing geldt op grote snelwegen, een aantal gewestwegen en een netwerk van sluipwegen. De heffing in België is in Vlaanderen en Brussel een belastingmaatregel. In deze gewesten is ze aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. In Wallonië, waar Sofico het wegennet beheert, is het een retributie voor het gebruik van de wegen en waarop btw verschuldigd is. Omdat de kilometerheffing een fiscale maatregel is, gebeurt de controle op de naleving ervan niet door de verkeerspolitie, maar door bevoegde regionale ambtenaren. Het toezicht op het gebruik van de OBU's door tolplichtige voertuigen wordt gecoördineerd in een controlecentrum dat bemand is met ambtenaren van de drie gewesten. Het coördinatiecentrum is gevestigd in het Lavoisier-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek, waar ook Viapass kantoor houdt.

Naast de vaststelling door slimme camera's zijn op de wegen ook mobiele teams van de Belastingdienst actief.

De Belastingdienst beschikt over drie controle-instrumenten. Op de belangrijkste verkeersassen bevinden zich veertig vaste portieken. Deze zijn uitgerust met twee soorten camera's: eentje voor nummerplaatherkenning, een tweede om de maximum toegelaten massa te meten. Daarnaast beschikt het controlecentrum over 22 verplaatsbare systemen die uitgerust zijn met dezelfde camera's. Deze mobiele posten veranderen om de vier uur van plaats.

Ten slotte zijn er veertig controlevoertuigen waarmee regionale ambtenaren al rijdend het correcte OBU-gebruik controleren. Ze hebben de bevoegdheid om vrachtwagens veilig te doen stoppen en bij fraude onmiddellijk de boete te innen. De boete bedraagt 1.000 ' per overtreding, waarna de chauffeur drie uur de tijd heeft om zich in regel te stellen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij na de verstreken drie uur opnieuw een boete van 1.000 '.

Bouwunie betreurde al eerder dat de invoering van de kilometerheffing een meerkost betekent voor het gros van de bouwbedrijven. In economisch moeilijke tijden kan die extra heffing zeker worden gemist. De compensaties via de afschaffing van het eurovignet en de vermindering van de verkeersbelasting met 40% zijn volgens Bouwunie onvoldoende. Een berekening op basis van technische gegevens van hun leden-bouwondernemers leerde de beroepsorganisatie dat de invoering van de kilometerheffing een extra kost betekent van enkele honderden tot een paar duizenden euro's per vrachtwagen.

De transportfederatie Febetra stelt vast dat de invoering van de kilometerheffing tot dusver geen enkel effect heeft op de mobiliteit. De files zijn nog steeds even lang, wat logisch is omdat slechts 2% van de voertuigen te maken krijgt met het systeem. Als de overheid echt iets wil doen aan de mobiliteit zal ze volgens de beroepsvereniging een slimme kilometerheffing moeten invoeren voor alle voertuigen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair