Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kilometerheffing kost bouwsector extra geld

Kilometerheffing kost bouwsector extra geld

Bouwbedrijven die net als transportbedrijven vanaf 1 april 2016 kilometerheffing moeten betalen, zullen méér betalen voor het transport van goederen en hun personeel naar de bouwwerf dan nu het geval is. Bouwunie betreurt dat de invoering van de kilometerheffing een meerkost betekent voor het gros van de bouwbedrijven. In economisch moeilijke tijden kunnen bouwbedrijven deze kostenstijging missen als kiespijn, benadrukt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. Ook de vervoersfederaties Febetra, TLV en UPTS stellen dat de kilometerheffing voor trucks van meer dan 3,5 ton het wegtransport 6,5 tot 7,5% duurder zal maken. Dat cijfer geldt vooral voor transporten in België.

Net als de transportsector zal ook de bouwsector vanaf 1 april volgend jaar onderhevig zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens en bestelwagens boven 3,5 ton. De registratie van het aantal kilometers op de zogenaamde tolwegen, namelijk de snelwegen, de meeste gewestwegen en sommige belangrijke gemeentewegen, zal gebeuren via een 'Onboard unit' die vanaf oktober mits het betalen van een waarborg te verkrijgen is.

Bouwunie stelt verheugd vast dat de informatie over deze units tijdig verspreid wordt en hoopt dat dit wordt gevolgd door een duidelijke informatiecampagne, niet alleen voor de transportsector maar ook voor de bouwsector. Bouwunie betreurt dat er nog veel onduidelijkheid is over de kilometerheffing en dat niet alle details bekend zijn.

'Wat we wel weten, is dat de kilometerheffing gelijk staat aan een kostenstijging voor de bouwbedrijven. De huidige compensaties via de afschaffing van het eurovignet en de vermindering van de verkeersbelasting met 40% zijn onvoldoende.

In economisch moeilijke tijden kunnen bouwbedrijven deze kostenstijging missen als kiespijn.

Een berekening op basis van technische gegevens van onze leden-bouwondernemers, leert dat de invoering van de kilometerheffing een meerkost betekent van enkele honderden tot een paar duizenden euro's per vrachtwagen. We hopen dat de Vlaamse regering onze opmerkingen ter harte neemt en de meerkost aanpakt', zegt Jean-Pierre Waeytens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

De Aertssen Group uit Stabroek heeft de intentie om de bedrijvengroep Van Rooy uit Beerse over te nemen. De overname past in de groeistrategie van de business unit Aertssen Infra die erop gericht is om klanten een geïntegreerd[…]

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel