Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kilometerheffing brengt 676 miljoen € op

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kilometerheffing brengt 676 miljoen € op

© COPYRIGHT, 2012

De Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens heeft vorig jaar 676 miljoen € opgeleverd, zo blijkt uit het zopas voorgestelde jaarverslag van de verantwoordelijke overheidsinstantie Viapass.

In Vlaanderen bracht de kilometerheffing vorig jaar 424,4 miljoen € op, in Wallonië 241,5 miljoen € en in Brussel 10,1 miljoen €. In totaal reden vrachtwagens boven 3,5 ton samen 6,13 miljard kilometers op betalende tolwegen. Ruim de helft (54%) van de opbrengst van de heffing komt van vrachtwagens met een buitenlandse registratie.

Nederland voert daarbij de kop aan, gevolgd door Polen, Roemenië, Duitsland, Litouwen, Frankrijk, Bulgarije en het Groothertogdom Luxemburg. Gemiddeld reden er ongeveer 140.000 vrachtwagens op de wegen tijdens de werkdagen. Zij legden per werkdag ongeveer 24 miljoen kilometer af, wat goed was voor een gemiddelde van 2,4 miljoen € aan inkomsten per werkdag. Tijdens de weekends dalen die resultaten gevoelig. De cijfers blijven vrij stabiel over de maanden heen, met een lichte terugval tijdens de zomervakantie.

Wat de gewichtsklasse betreft steken de +32 ton-vrachtwagens er fors bovenuit. Zij staan in voor bijna 88% van de gereden tolkilometers in 2017. De categorie tussen 12 en 32 ton stond in voor 8,9% van het totaal en de lichte vrachtwagens van minder dan 12 ton voor 3,4%. Markant was dat net op het einde van december 2017 de Euro 6-vrachtwagenklasse de 50%-grens overschreed in gereden tolkilometers. Grote vlooteigenaars houden weliswaar hun wagenpark graag zo recent mogelijk om de kosten te drukken. Toch zal ook het feit dat de uitstootnorm mee in de berekening zit voor de tolkilometerprijs zijn effect hebben op de aankoop van ‘groenere’ vrachtwagens.

De kilometerheffing werd in ons land ingevoerd op 1 april 2016, waardoor  2017 het eerste volledige boekjaar is; een vergelijking met andere volledige boekjaren kan dan ook niet gemaakt worden. Toch zijn wel enkele markante cijfers te signaleren. Wanneer de periode april-december 2016 vergeleken wordt met dezelfde periode in 2017 zien we een verhoging van 3,6% wat het verreden aantal kilometers betreft tegenover een verhoging van de inkomsten van 3,4%. In de tweede helft van 2017 voerden Vlaanderen en Brussel de indexaanpassing door die in het decreet voorzien was. Vlaanderen en Brussel indexeerden hun tarieven op 1 juli 2017, Wallonië op 1 januari 2018.  Ook hier zorgde de vergroening van de vloot niet voor een rechtlijnig 1-op-1-effect.

Vorig jaar lagen de maandelijkse ontvangsten aan tolheffing het hoogst in maart met 62,5 miljoen € voor 569,2 miljoen verreden kilometers. De minst actieve maand was december 2017 met 49,2 miljoen € ontvangsten en 444,7 miljoen verreden kilometers. De gemiddelde ontvangsten per maand bedroegen 56,3 miljoen € in 2017 (54,6 miljoen € euro in 2016) en gemiddeld werden per maand 511,2 miljoen kilometers verreden (494,3 miljoen in 2016). De minst actieve maand in 2016 was juli met 49,9 miljoen € aan tolheffing en 446,9 miljoen verreden kilometers. Juni 2016 was dan weer de meest actieve maand van dat jaar met 58,7 miljoen € aan tolheffing en 532,5 miljoen kilometers.

Wallonië voegde op 1 juli vorig jaar 33 km aan zijn tolwegennet toe. Vlaanderen deed begin dit jaar hetzelfde met 157 km. Daarnaast werden sinds 1 januari 2018 nog  andere wijzigingen doorgevoerd aan de kilometerheffing. Zo werd de categorie opleggertrekkende voertuigen N1 met code BC toegevoegd aan de tolplichtige voertuigen, en kwam er een gradueel boetesysteem van 100, 500, 800 en 1.000 €,  afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Een overzicht van deze cijfers en de maatregelen staat te lezen in het jaarverslag dat Viapass op 24 april voorstelde. Naast de basisdienstverlener Satellic en EETS-provider Axxes, die reeds actief waren van bij de start van de kilometerheffing in 2016, werden het voorbije jaar ook nog Eurotoll, Telepass en Total tot de Belgische markt toegelaten. EETS staat voor European Electronic Toll Service. Twee andere firma’s zijn bezig met de testen die later eveneens tot een accreditatie door Viapass moeten leiden. Het zijn het Tsjechische WAG Payment Solutions en het Duitse Toll4Europe.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gunt een nieuw raamcontract aan Sweco. Gedurende een periode van vier jaar zal het architecten- en ingenieursadviesbureau verkeersveiligheidsstudies uitvoeren op onder meer gevaarlijke punten, knelpunten op[…]

SsangYong introduceert vernieuwde Rexton

SsangYong introduceert vernieuwde Rexton

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Meer artikels