Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

De keuring van de afvoer voor afval- en regenwater en van de binneninstallatie wordt aangepast en uitgebreid. Sinds 1 januari is een keuring verplicht voor de waterafvoer en alle aanwezige waterinstallaties (de binneninstallatie, de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie). Een keuring is verplicht bij elke eerste ingebruikname en belangrijke wijzigingen.
 

 

De keuringen beschermen de volksgezondheid en het milieu, beperken de risico’s op kwaliteitsproblemen met kraanwater en verzekeren de goede werking van het openbare water- en rioleringsnetwerk. De keuring van de afvoer voor afval- en regenwater beschermt onze waterlopen tegen vervuiling en kijkt na of het regenwater maximaal ter plaatse wordt gehouden.
 
Er wordt ook gecontroleerd of de riolering op privéterrein mag aangesloten worden op de riolering in de straat of op de iba (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater). De keurder houdt daarbij rekening met verordeningen en eventuele vergunningsaanvragen. Ook wordt nagegaan of de afvoer van afvalwater volgens de wet gebeurt en of het regenwater volgens de wet wordt opgevangen, gebruikt en afgevoerd.

Binneninstallatie

Als de binneninstallatie is aangesloten op het openbaar waternetwerk, moet terugstroming worden vermeden. Terugstroming kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in de installatie en het openbaar waterwerk verslechtert. Waterbedrijven moeten drinkwaterkwaliteit garanderen tot aan je kraan. Daarom moeten ze er zeker van zijn dat je leidingnet en hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn en werken.
 
De keuring beoordeelt of de binneninstallatie conform kan aangesloten worden op het waternetwerk zonder risico dat het openbaar waternetwerk vervuild wordt door jouw binneninstallatie. De keurder gaat ook na of de installatie gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen van een toestel (bv. de cv-ketel) naar je binneninstallatie.
 
De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie die ander water dan dat van het openbaar waternetwerk gebruikt (bv. putwater) als drinkwater (om te drinken, eten klaar te maken, te douchen, tanden te poetsen, …). Alle niet-aangesloten binneninstallaties, met of zonder (toekomstige) verbinding met het openbaar waternetwerk, moeten dus ook gebruiksconform zijn.

Tweedecircuitwater

De installatie voor tweedecircuitwater (bv. regenwater), ook bij bedrijven met grijs water of proceswater, moet gekeurd worden. Een verkeerd gebruik van tweedecircuitwater houdt immers risico’s in.
 
Er wordt gecontroleerd of het tweedecircuitwater in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie, niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen.
 
Dit water mag wel gebruikt worden om schoon te maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen, enz.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

De overheid en nutsbedrijven moeten de komende jaren fors investeren in warmtenetten als we de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen onder controle willen houden en tegelijk de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim driekwart willen verminderen.[…]

28/10/2021 | Arcadisverwarming
Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Meer artikels