Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kerremanspark in Zellik wordt woonerf met 72 woningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kerremanspark in Zellik wordt woonerf met 72 woningen

Projectontwikkelaar evillas uit Sint-Pieters-Leeuw heeft het bouwprogramma voor de nieuwe woonwijk Kerremanspark aan de Léon Gillardlaan in Zellik na bezwaren van buurtbewoners drastisch aangepast. Er komen maximum 72 woningen en de hele wijk wordt ingericht als een woonerf om sluipverkeer tegen te gaan. Bijna 60% van de 1,16 ha grote site wordt ingevuld als collectief groen.

 

De ontwikkeling van het Kerremanspark heeft de voorbije jaren al voor heel wat gespreksstof gezorgd in Zellik. De provincie Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur van Asse hadden al een vergunning verleend voor 125 woningen op de site, maar de buurt had bedenkingen bij het project omwille van het aantal woningen, de hoogte van de gebouwen en het feit dat het ging om doorlopende en al te zware bouwvolumes. Kort samengevat vreesden de buurtbewoners tegen een muur van flatgebouwen te moeten aankijken.
 
Het gemeentebestuur van Asse en projectontwikkelaar evillas toonden begrip voor de bezwaren van de buurt en zochten naar een oplossing. Na constructief overleg wordt het bouwprogramma nu aangepast. In plaats van de 125 appartementen die voorzien waren in de oorspronkelijke plannen komen er nu maximum 72 woningen. De totale vloeroppervlakte daalt hierdoor van 13.315 m² naar 7.690 m².
 
De maximale kroonlijsthoogte van de gebouwen wordt ook verlaagd van 9,5 naar 6,5 m, wat volledig in lijn is met de omliggende bestaande bebouwing. Concreet zullen de gebouwen bestaan uit een volwaardige gelijkvloerse en eerste verdieping en een teruggetrokken tweede verdieping. Er werd ook bewust gekozen voor een project met alleen meergezinswoningen. Daardoor kan het Kerremanspark ook een bijzonder groene woonwijk worden.
 
“We denken dat een eventuele keuze voor versnipperde groene zones als gevolg van individuele vertuining geen goede keuze zou zijn op deze locatie. Door te kiezen voor collectief groen kunnen we de groene ruimtes als één geheel inrichten, wat ruimtelijk veel aantrekkelijker en kwaliteitsvoller is. Tegelijkertijd fungeren deze grote, groene ruimtes als een kwalitatieve groene buffer ten opzichte van de aanpalende bebouwing. De bewoners zullen bij akte ook verplicht worden om de groene zones voor eigen rekening te laten onderhouden door een gespecialiseerde tuinaannemer”, vertelt Chris Van de Ven, zaakvoerder van evillas.

Woonerf

De buurt vreesde ook voor een verkeersinfarct, maar er worden duidelijke maatregelen genomen om mogelijke verkeersoverlast te voorkomen. Er komen niet alleen minder woningen, de woonbuurt wordt bovendien opgevat als een woonerf. Dat betekent dat alleen auto’s van bewoners en bezoekers welkom zijn. Doorgaand verkeer krijgt geen kans.
 
De auto’s van de bewoners worden ook ondergronds geparkeerd. Voor bezoekers worden een dertigtal parkeerplaatsen op het centrale plein voorzien. Er komen ook doorsteken voor voetgangers en fietsers naar de Hortensialaan en de Jan de Kinderstraat.
Het project sluit ook bijna naadloos aan op de fietssnelweg F212 die Asse met Brussel verbindt. De treinstations van Zellik en Sint-Agatha-Berchem zijn vlakbij. Bij dat laatste station is er ook aansluiting op de tram en de bus.
 
Anders dan bij het eerste projectvoorstel werd nu wel een mobiliteitsstudie opgemaakt door een onafhankelijk gespecialiseerd studiebureau. Uit de studie blijkt dat de impact van de nieuwe woonbuurt op de aanpalende straten zeer beperkt zal blijven.
“Berekeningen op basis van 72 woningen gaan uit van 338 tot 396 voertuigbewegingen per dag, zowel van bewoners als bezoekers. Op het drukste moment - tussen 17 en 18 uur - betekent dit maximum 33 voertuigen. Er is dus geen gevaar dat het woonkarakter van de aanpalende straten zou worden aangetast door dit project”, besluit Nele Meex, verkeersdeskundige bij Sweco.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels