Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kerkruïne Hulshout wordt gerestaureerd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kerkruïne Hulshout wordt gerestaureerd

Hof Ter Cortenbach in Mechelen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kende einde december 822.576 € toe voor de restauratie van de ruïne van de oude Sint-Michielskerk in Westmeerbeek (Hulshout). Dat is het duurste project van een reeks subsidies. De andere restauratiesubsidies gaan naar projecten in Kortessem, Putte, Oudenburg, Lubbeek, Bornem, Mechelen, Hoogstraten en Bocholt.

“De ruïne van de Sint-Michielskerk uit de vijftiende eeuw is een rustige oase in het dorpscentrum van Westmeerbeek. Met de premie worden de resten van de Sint-Michielskerk verstevigd en gestabiliseerd. Daarna kan het gemeentebestuur een nieuwe functie zoeken voor de site”, zegt minister Diependaele.

De ruïne is heel bouwvallig. Er zijn dringende consolidatie- en stabiliteitswerken nodig. Ze is opgebouwd in ijzerzandsteen. Enkel de toren en de muren met sierlijke bogen zijn overgebleven. De toren is ingewerkt in een nieuwe kerk die haaks op de in ruïne vervallen oorspronkelijke kerk werd gebouwd.De ruïne ligt in een rustig binnengebied van Westmeerbeek, bij een speelplein in het dorpscentrum. Na de consolidatiewerken wordt een herbestemming gezocht voor de ruïne.

Kortessem

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent voorts een premie van 56.634 € toe voor de restauratie van een vakwerkhoeve in Kortessem. Dankzij de restauratie van deze hoeve zal het beschermde dorpszicht van de Luimertingenmolen en omgeving weer schitteren. De vakwerkhoeve ligt in een beschermd dorpsgezicht. Na de restauratie zullen de eigenaars er zelf gaan wonen. Omdat de hoeve in een beschermd dorpsgezicht ligt waarvoor een beheersplan is goedgekeurd, kunnen de eigenaars een erfgoedpremie vragen voor de werken die opgenomen zijn in dat beheersplan.

Putte

De Pitsemburghoeve in Putte kan rekenen op een Vlaamse restauratiepremie van 205.540,25 €. “Ik ben blij dat deze verkommerde historische hoeve in Putte opgeknapt wordt zodat ze weer kan schitteren als weleer. De eigenaars zullen de hoeve na de restauratie opnieuw bewonen en de toekomst van het monument veiligstellen”, zegt minister Diependaele.

De buitenkant van de Pitsemburghoeve wordt volledig gerestaureerd. De hoeve is erg vervallen. Oorzaak hiervan zijn het gebruik van slechte kwaliteit bakstenen en een jarenlange verwaarlozing. De voor-en achtergevel worden afgebroken en heropgebouwd. De bakstenen in goede staat worden gerecupereerd, net als de dakconstructie en vloerroosteringen. Dankzij alle restauratiewerken zal de hoeve nadien wind en regendicht zijn. Na de restauratie van de buitenkant moet nog het interieur gerestaureerd worden. De eigenaars zullen na de restauratie de hoeve als woning gebruiken.

Oudenburg

Vlaanderen kent voorts een premie van 533.541,84 € toe voor de restauratie van de molensite Acke in Oudenburg. "Ik ben heel erg blij dat deze verlaten beschermde site in de toekomst gebruikt kan worden voor sociale woningverhuur en als plek waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid kunnen wonen en een dagbesteding hebben. Zo krijgt deze plek in het centrum van Oudenburg een duurzame toekomst", zegt minister Diependaele.

Matthias Diependaele.

De molenaarswoning, het bakhuis en de molenromp met aanbouw voor de motor op de molensite Acke in Oudenburg worden gerestaureerd. De niet-waardevolle gebouwen op het terrein worden gesloopt. “Op de site langs de Hoogwegel komt een sociaal huisvestingsproject met vier sociale huurwoningen en vijf studio’s. De studio’s worden voorzien van begeleid wonen, i.s.m. Duinhelm, een centrum voor begeleiding van personen met een verstandelijke beperking”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Wonen Matthias Diependaele.

Op de plaats van de af te breken bijgebouwen wordt een nieuw gemeenschapscentrum gebouwd met ateliers voor dagbesteding. De Molenaarswoning, het bakhuis en de molenromp zullen worden gebruikt bij de ondersteuning van de ateliers voor dagbesteding.

Lubbeek

Minister Diependaele kent 120.097,72 € toe voor de restauratie van de pastorie van de Sint-Kwintensparochie. De Sint-Kwintenspastorie is een typische plattelandspastorie die staat te pronken in het centrum van Linden, deelgemeente van Lubbeek. De als monument beschermde pastorie wordt gerestaureerd, gerenoveerd en uitgebreid. Ze wordt na de restauratie gebruikt als gezinswoning.

Bornem

De restauratie van de bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij in Bornem ontvangt een premie van 147.877,13 €. “De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij is het pronkstuk van dit monument. Vandaag is de bibliotheek één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen. De bibliotheek bevat een belangrijk aantal oude drukken over de Heilige Bernardus en de Cisterciënzerorde. Ik ben blij dat deze waardevolle collectie na de restauratie op haar vertrouwde plaats kan terugkeren. Ze is een ongelooflijke bron van kennis over onze geschiedenis”, zegt minister Diependaele.

De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij wordt gerestaureerd en herbestemd tot erfgoedcentrum. In dat erfgoedcentrum worden de waardevolle archieven en de bibliotheekcollectie van de abdij voor iedereen toegankelijk. “Het gemeentebestuur van Bornem werkt al enkele jaren via een publiek-private-samenwerking aan een herbestemming van de site. In 2016 werd een erfgoedpremie van 2,1 miljoen € toegekend om de abdij te restaureren; de eerste verdieping, de zolder en de bijgebouwen van de abdij werden herbestemd tot woningen. Ook de gevels en daken van de kloostergevels werden gerestaureerd”, vertelt Vlaams minister Matthias Diependaele. Nu is het de beurt aan de historisch waardevolle bibliotheek, het pronkstuk van de abdij. Onder begeleiding van het gemeentebestuur en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) wordt de volledige boekencollectie gereinigd, geïnventariseerd en ingepakt. Dat is enkel mogelijk dank zij de enthousiaste inzet van meer dan 80 vrijwilligers. Vervolgens wordt de collectie opgeslagen in een provinciaal erfgoeddepot om na restauratie terug haar vertrouwde plaats in te nemen.

Bocholt

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed geeft ook nog een premie van 140.014,44 € voor de restauratie van de Sint-Willibrorduskerk in Bocholt. Het koor, de doopkapel en de toren van de Willibrorduskerk in Bocholt zijn beschermd als monument. De binnenkant van de Sint-Willibrorduskerk wordt volledig gerestaureerd. Het pleisterwerk, schilderwerk en de cultuurgoederen van het voormalige koor en de toren worden opgeknapt. Tegelijkertijd wordt het interieur van de niet-beschermde delen gerenoveerd. “Na de restauratie blijft de kerk in gebruik voor erediensten. Daarnaast zal de kerk gebruikt worden voor socio-culturele activiteiten: concerten, tentoonstellingen, vergaderingen. Na de renovatie zijn er in de kerk twee grote verenigingsruimten ter beschikking, net als twee vergaderruimten, een keuken, sanitair en een bergruimte”, weet minister Diependaele.

Mechelen

De restauratie van het Hof van Cortenbach in Mechelen vangt een restauratiepremie van 138.214 €. "De restauratie van Het Hof van Cortenbach vormt de kers op de taart van de stadsvernieuwing van de Cortenbachsite. Mechelen herstelt hiermee een deel van zijn historische patrimonium en integreert het in een hedendaags geheel met nieuwe functies. Na de cascorestauratie door de stad zetten privé-investeerders het werk verder. Door het monument te herbestemmen tot horeca, kantoren en woningen krijgt het een nieuwe, duurzame toekomst", zegt minister Diependaele.

De stad Mechelen liet in de periode 2016-2018 Het Hof van Cortenbach casco restaureren. Uitgangspunt is het herstel van de vroeg zestiende-eeuwse uitstraling van het Hof van Cortenbach met zijn steile leien daken en rijkelijk gedetailleerde bak- en zandsteenarchitectuur.

Privé-investeerders zorgen nu voor de verder restauratie en herbestemming van de site. Het Hof van Cortenbach wordt afgewerkt en het interieur wordt gerestaureerd. Door de later toegevoegde wanden en tussenverdiepingen te verwijderen, wordt de oorspronkelijke kamerindeling hersteld. De resterende waardevolle elementen worden met zorg geconserveerd en gerestaureerd. Het monument wordt daarna gebruikt voor horeca, kantoren en als studentenhuisvesting.

Hoogstraten

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent ten slotte nog 635.685,76 € toe voor de restauratie van de begijnhofkerk in Hoogstraten. "De restauratie van het begijnhof van Hoogstraten is een uniek verhaal. Enkele inwoners van Hoogstraten namen het initiatief om zelf het verkommerde begijnhof te herstellen. Sinds 1997 zijn alle huizen op het begijnhof bewoond. Dit restauratieproject won trouwens de monumentenprijs in 1997. Met de restauratie van de begijnhofkerk zorgen we ervoor dat deze prachtige site haar allure blijft behouden", zegt minister Diependaele.

De restauratie van de begijnhofkerk in Hoogstraten is meer dan nodig; verschillende leien liggen los, waardoor het begijnhof bij hevige wind wordt gesloten voor bezoekers. Voor de bewoners is dit wel de enige toegang tot hun woning. “Bij hevige wind moeten ze nu een helm dragen om naar hun huis te lopen. Dat is een onhoudbare situatie”, vertelt de minister. Door waterinsijpeling kan de kerk nog meer schade oplopen, dus dat probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden. De daken, gevels, de calvarie en buitenaanleg van de begijnhofkerk worden daarom gerestaureerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Vynckierproject in Gent mag rekenen op een Vlaamse erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro. Het bedrag zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. De[…]

25/11/2022 | ErfgoedRenovatie
Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Restauratie Antwerps Brouwershuis start in november

Restauratie Antwerps Brouwershuis start in november

Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk Antwerpen

Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk Antwerpen

Meer artikels