Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kerk wordt Unizo-kantoor

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kerk wordt Unizo-kantoor

(foto: stad Antwerpen/Georges De Kinder)

De kerk van Sint-Jan Evangelist in Borgerhout (Antwerpen), beter bekend als de peperbus, krijgt met de komst van Unizo Antwerpen een nieuwe bestemming. Na de restauratie en herinrichting van het als monument beschermde gebouw komen daar kantoren van de provinciale ondernemersorganisatie. Unizo wil er ook het revolutionaire ondernemersproject Unizone neerzetten

Voor de invulling van de kerk laat de ondernemersorganisatie zich inspireren door buitenlandse voorbeelden zoals Station F in Parijs, Rockstart in Amsterdam, Space 10 in Kopenhagen en Blue City in Rotterdam. Voor de verbouwing van de kerk zal een architect gezocht worden in samenwerking met Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), een deelorganisatie van Unizo.

“Unizo Antwerpen wil deze opportuniteit van een vrijgekomen gebouw in een stedelijke omgeving meer dan 100% benutten voor zijn leden/ondernemers, maar absoluut ook voor de directe omgeving, de stad, de provincie en bij uitbreiding voor het hele land en daarbuiten”, zegt een enthousiaste Sofi Van Ussel, directeur van Unizo Antwerpen.

Op 24 oktober 2016 keurde de Antwerpse gemeenteraad in samenspraak met het bisdom Antwerpen een parochiekerkenplan goed. De Sint-Jan Evangelistkerk is één van de pilootstudies uit dat plan. “In oktober 2017 lanceerde AG Vespa voor de kerkfabriek (die eigenaar is van het kerkgebouw), het bisdom en de stad Antwerpen een open oproep waarbij de markt bevraagd werd over herbestemmingsmogelijkheden voor de kerk van Sint-Jan Evangelist. Daarbij beantwoordde het project van Unizo Antwerpen het best aan de vooropgestelde criteria.

 Zodra het projectvoorstel van Unizo Antwerpen groen licht krijgt van het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed zal de bisschop van Antwerpen de kerk onttrekken aan de eredienst met het oog op herbestemming, waarna de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst kan sluiten met Unizo Antwerpen”, zegt bisschoppelijk vicaris Bart Paepen van het bisdom Antwerpen.

“Dat onze ‘peperbus’ een nieuwe invulling krijgt, is een belangrijke stap in de realisatie van het Antwerpse parochiekerkenplan. De kerkraad heeft gekozen voor een nieuwe en zinvolle toekomst voor zijn gebouw. Als schepen van Economie ben ik blij dat in dit nieuwe project het ondernemerschap in onze stad en provincie centraal staat. Tegelijk wordt in het voorstel van Unizo ook de maatschappelijke betekenis van het gebouw voor de buurt niet vergeten”, licht Caroline Bastiaens, schepen van de stad Antwerpen, toe.

Voor de realisatie van het project mikt Unizo Antwerpen op een partnerschap met de Vlaamse Erfgoedkluis, een rollend fonds in beheer van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), die ondersteuning, begeleiding en financiering zal aanbrengen. Unizo Antwerpen wil een gedeelte van het kerkgebouw als eigen kantoren in gebruik nemen. “De Vlaamse Erfgoedkluis biedt alternatieve financiering voor en begeleiding bij onroerend erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie”, aldus Erwin Vrijens, businessmanager van PMV.

De resterende ruimte zal Unizo op een innovatieve manier invullen met daarbij steeds de filosofie van het ‘nieuwe werken’ in het achterhoofd en vanuit de visie om ondernemerschap als verbindende factor in de maatschappij tastbaar te maken. De precieze invulling staat nog niet voor de volle 100% vast, maar het moet in elk geval een laagdrempelige plek worden waar co-creatie, innovatief ondernemen en toekomstgericht intra- en entrepreneurship centraal staan. Het Unizone-concept mag zeker geen statisch gegeven zijn, maar moet naargelang de zich steeds opnieuw aandienende maatschappelijke tendensen worden aangepast en heruitgevonden.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Aannemer Vandenbussche is zopas gestart met de voorbereidende werken aan basisschool De Drie Beertjes in Beernem. De ingebruikname van de nieuwe school staat gepland voor eind dit jaar, de afbraak en omgevingsaanlegfase voor 2022.    […]

26/01/2021 | Scholenoverheidsopdracht
Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Meer artikels