Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kempens Landschap restaureert Tongerlose Beddermolen

Gerelateerde onderwerpen :

Kempens Landschap restaureert Tongerlose Beddermolen

De gemeenteraad van Westerlo stemde eind vorig jaar in met het veilig stellen van het molendomein van de Beddermolen in Tongerlo. De site wordt in erfpacht gegeven aan vzw Kempens Landschap. Die zal instaan voor de restauratie van het molenhuis, de schuur en de bijgebouwen en voor de herbestemming ervan tot plattelandscentrum. Kempens Landschap zal tevens het achtergelegen stuk landbouwgrond kopen.

De site van de Beddermolen is een prachtig voorbeeld van een nagenoeg uniek geworden, typisch Kempens molenerf met molenhuis, koestal, schuur, bakhuis en bijgebouwtje. Deze gebouwen dateren allen uit de achttiende en negentiende eeuw en vormen samen een harmonisch geheel rond het binnenplein, dat uitgeeft op de houten windmolen. Oorspronkelijk behoorde het molendomein, dat gelegen is in de Molenwijk, tot de nabijgelegen abdij van Tongerlo. De jongste eeuwen was het evenwel in private handen. De site is beschermd als landschap en de gebouwen zijn beschermd als monument.

In 2011 werden Kempens Landschap en de gemeente Westerlo respectievelijk eigenaar en erfpachter van de windmolen. Beide partners hadden echter altijd de ambitie om het gehele molendomein, inclusief de gebouwen, veilig te stellen. De aankoopprijs voor het molenhuis, de schuur, de stallingen, het bijgebouw, de tuin, het bos en het bakhuisje, die bepaald werd op 795.000 ', was evenwel een struikelblok. Er werd door de partners dan ook gezocht naar een financieel partnerschap. Dat werd gevonden bij Vlaanderen.

Doordat de Vlaamse overheid in mei van vorig jaar besloot om de aankoop van het molendomein met 338.469 ' te subsidiëren via het Landinrichtingsproject De Merode en de latere inrichting ervan ook nog eens met zo'n 205.000 ' te cofinancieren, kan dit prachtige stukje erfgoed weldra door de gemeente gekocht worden. Het zal dan in erfpacht worden gegeven aan Kempens Landschap, die de restauratie en herbestemming op zich zal nemen.

De site van de Beddermolen is een prachtig voorbeeld van een typisch Kempens molenerf. Kempens Landschap heeft bovendien een akkoord bereikt met de eigenaars van de molensite over de aankoop van het bijhorende perceel landbouwgrond. Zo zal daarop vanaf dit jaar opnieuw graan kunnen geteeld worden.

Plattelandscentrum

'Na de restauratiewerken aan de windmolen en de gebouwen, die tijdens de volgende jaren zullen plaatsvinden, zal het molendomein kunnen opengesteld worden voor het publiek', meldt Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. De provincie wil het Merodesecretariaat onderbrengen in de gebouwen, gekoppeld aan een werking als plattelandscentrum.

'Op de landbouwgrond zal net als vroeger graan geteeld worden, dat na de oogst gemalen kan worden in de windmolen, die binnen enkele jaren maalvaardig zal zijn. In het bakhuisje in de tuin kunnen van het meel broden en andere streekproducten gebakken worden. Dit zou kunnen gebeuren door ondernemers, maar ook door groot en klein via een gamma aan workshops dat we willen opzetten. Daarnaast denken we er ook aan om een beperkt aanbod aan logies en/of een kleine horecazaak voor recreanten op het domein onder te brengen. Zo kan een fietser of wandelaar niet enkel de windmolen komen bezoeken, maar op het molendomein ook genieten van het lekkers van de streek', meldt gedeputeerde Inga Verhaert, eveneens covoorzitter van Kempens Landschap.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerper gezocht voor reeks luifelconstructies

Ontwerper gezocht voor reeks luifelconstructies

Zorgproject in Kortrijk wint New European Bauhaus Prize

Zorgproject in Kortrijk wint New European Bauhaus Prize

Meer artikels