Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kater vermijden

De economie lijkt, voor het eerst sinds lang, aan de beterhand. Het is lang geleden dat instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank of de OESO hun groeivooruitzichten opwaarts bijstelden. Maar dat is precies wat de jongste weken en dagen wel gebeurd is. Voor volgend jaar ligt de groeiraming voor het eurogebied bijvoorbeeld rond de 2%, en zo'n cijfer waren we al lang niet meer gewend. En met name in Duitsland, de grootste economie ter wereld, worden de berichten steeds rooskleuriger.

Het optimisme heeft verschillende oorzaken. Eén ervan is duidelijk de sterke daling van olie- en grondstoffenprijzen. Die kan dan slecht nieuws zijn voor energie-exporteurs zoals Rusland en Venezuela; voor de meerderheid van de economieën werkt ze balsemend, want ze creëert extra koopkracht die gebruikt kan worden voor consumptie of investeringen, en dat doet de groei goed. Zelfs als die koopkracht niet besteed wordt, maar gebruikt wordt om meer te sparen of schuld af te bouwen, kan de groei er op termijn toch profijt uit halen, omdat de ongemakkelijke financiële positie van veel economische acteurs, die ze precies afhoudt van nieuwe investeringen, verbetert.

De tweede oorzaak is de al bij al aanzienlijke waardevermindering van de euro. Deze is het resultaat van betere groeivooruitzichten in de VS, die er het uitzicht op een renteverhoging kracht bijzetten. Beleggen en investeren in dollar wordt dan aantrekkelijker, en dat doet het groene biljet in waarde toenemen. De eurodepreciatie is goed nieuws voor de concurrentiepositie van Europese en Belgische ondernemingen, die scherpere prijzen kunnen aanbieden op dollarmarkten. En de extra inflatie die ze meebrengt via hogere importkosten is ook meegenomen, omdat ze wat weerwerk biedt aan de negatieve prijsstijgingen die het gewicht van schulden verzwaren.

De derde steun voor het economische herstel komt van het monetaire beleid. Zoals men weet, halen centrale banken wereldwijd alles uit de kast om deflatie of een langdurige periode van te zwakke inflatie te voorkomen. Die vastberadenheid, die nu ook in Europa heeft geleid tot het gebruik van het zwaarste wapen ' aankopen van overheidspapier ', lijkt haar vruchten af te werpen. De rentetarieven zijn tot recordlaagtes gezakt en de inflatieverwachtingen zijn gestabiliseerd, waardoor de reële financieringskost van ondernemingen wordt gedrukt. De hoop is dat men zo het investeringstekort, dat in Europa zeer duidelijk is, kan wegwerken.

Voeg aan het voorgaande nog de plannen toe van de Europese Commissie om de investeringen met ruim 300 miljard euro aan te zwengelen ' het fameuze plan Juncker ' en men kan begrijpen dat de beurzen vrij uitbundig zijn en de groeivooruitzichten verhoogd worden. De zwaarste bedreigingen hiervoor zijn misschien wel van politieke aard, zo wordt vaak opgemerkt. Er is natuurlijk Griekenland, waar de regering mondjesmaat tot meer discipline moet worden gedwongen, omdat een Grexit toch wel een vertrouwensschok zou kunnen betekenen waarvan niemand echt de gevolgen kan inschatten ' al hoeven die ook niet te worden gedramatiseerd. Er blijft de ontvlambare situatie in Oekraïne. En in deze volatiele wereld kan ook elders steeds een conflict ontstaan.

Maar de economische risico's mogen ook niet worden verwaarloosd. Het eerste is dat er euforie ontstaat die zeepbellen creëert, en dus problemen morgen. In een lage rendementsomgeving wordt de "search for yield" aangemoedigd, en die kan tot excessen leiden. Maar er zijn instrumenten beschikbaar, vooral in het financiële toezicht, om die te bestrijden.

Een Grexit kan een vertrouwensschok betekenen waarvan niemand echt de gevolgen kan inschatten. Een groter risico is dat regeringen zich in deze periode van aantrekkende groei, lage rente die hun schuldenlasten verlicht en Europese steun voor investeringen in slaap laten wiegen en verzuimen om structureel verder te werken aan groei en jobs. Veel groeirecepten van vandaag - een zwakkere euro, heel expansief monetair beleid - hebben maar een tijdelijk effect en kunnen maar tot duurzaam herstel leiden als er tegelijk werk gemaakt wordt van structurele hervormingen. Wanneer deze zouden uitblijven, zou men binnen een paar jaar wel met een kater wakker kunnen worden... en die moet echt worden vermeden.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

De stad Antwerpen lanceert een innovatietraject voor ontwerpers en planners over het inrichten van plekken met een aangenaam geluidsklimaat. Het schepencollege keurde vijf pilootprojecten goed in de districten Antwerpen, Wilrijk, Berchem,[…]

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd