Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kasteelpark Heule krijgt een grondige opknapbeurt

Gerelateerde onderwerpen :

Kasteelpark Heule krijgt een grondige opknapbeurt

Het Kortrijkse Heulepark heeft dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engelse landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit als belangrijke groene ruimte aan op het landschapsproject Heerlijke Heulebeek. De ontwerpfase loopt tot 2016. De realisatie volgt in 2017. De kostprijs wordt geraamd op 601.000 ', waarvan 61.000 ' voor het ontwerp en 540.000 ' voor de uitvoering.

'De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. Door deze groene long van de Heulse dorpskern in ere te herstellen, realiseert de stad niet alleen zijn ambitie om een stad te zijn die vergroent, maar ook die van een stad die dialogeert en luistert. Op onze budgetgames gaven de Heulenaars aan dat de opwaardering van het park en de fiets- en wandelpaden in de Heulebeekvallei belangrijke items waren om aan te pakken', stelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn. 'Uiteraard wordt dit project afgestemd op andere omliggende projecten zoals de heraanleg van Heuleplaats', vult waarnemend burgemeester Wout Maddens aan. Er volgt een aanbestedingsprocedure voor zowel het ontwerp als het uitvoeringsdossier van deze onderhoudswerken.

Wifi

De opknapbeurt houdt vooral in dat het overtollige groen en zieke bomen worden verwijderd en dat nieuw streekeigen groen wordt geplant. Door lage dijken en keermuren te bouwen, wil het stadsbestuur het park meer beschermen tegen overstromingen. In extreme omstandigheden ' gemiddeld één keer in tien jaar - blijft een gedeeltelijke overstroming van het park mogelijk, maar de omliggende bebouwing blijft dan wel gespaard van waterschade.

De speelpleintjes krijgen een heroriëntering. Trage wegen in het park worden beter toegankelijk voor minder-mobiele personen en kinderwagens.

Ten slotte wordt onderzocht of draadloos internet (wifi) mogelijk is in het park. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels