Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kasteel van Gaasbeek krijgt nieuw onthaalgebouw

Gerelateerde onderwerpen :

Kasteel van Gaasbeek krijgt nieuw onthaalgebouw

De Vlaamse overheid schrijft een studieopdracht uit voor de realisatie van een nieuw onthaalgebouw voor het Kasteel van Gaasbeek, de museumtuin en het omliggende park aan de Kasteelstraat in Lennik-Gaasbeek. Het onthaalpaviljoen maakt deel uit van het park rond het kasteel. Het project wordt gegund via een ontwerpwedstrijd (open oproep Team Vlaams Bouwmeester) gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het budget bedraagt 1.531.300 ', excl. btw en ereloon. De toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers is voorzien op 1 mei 2017; de uitvoerders krijgen de opdracht toegewezen op 1 september 2018.

Het Kasteel van Gaasbeek werd oorspronkelijk gebouwd als middeleeuwse burcht en kende in de loop der eeuwen verschillende fasen van vernieling en heropbouw. Het gebouw kreeg zijn huidige uitzicht tijdens de grote restauratiecampagne die de Brusselse architect Charle-Albert uitvoerde in opdracht van markiezin Arconati Visconti aan het einde van de negentiende eeuw. Het Gesamtkunstwerk dat toen ontstond, vormt een uniek voorbeeld van romantische architectuur. Bovendien is de volledige inboedel in situ bewaard, waardoor de interieurs hun oorspronkelijke sfeer konden behouden. Het slot met zijn eeuwenoude geschiedenis en diverse bouwlagen bekleedt daardoor een unieke plaats in het Vlaamse museumlandschap.

Als dynamisch historisch huis wil het kasteel zijn erfgoed op een duurzame manier beheren en op een creatieve en publieksvriendelijke manier ontsluiten. Daarbij horen ook evenementen en tijdelijke tentoonstellingen die erfgoed combineren met o.m. hedendaagse kunst en die verbindingslijnen trekken tussen beide. Vanuit zijn rol als centrum voor adellijke (leef)cultuur en erfgoedlaboratorium ontwikkelt het expertise en visie, die het met een ruim publiek wil delen. Als spil op de raakvlakken van stad en platteland en van cultuur, natuur, toerisme en educatie wil het kasteel een sterke en vernieuwende rol spelen in de lokale, Vlaamse en internationale (erfgoed)gemeenschappen.

Museumtuin

Het kasteel is gelegen middenin een uitgestrekt park dat reeds in de zeventiende eeuw werd aangelegd. Zowel het kasteel, de bijgebouwen als het park zijn beschermd omwille van hun artistieke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde. Op het domein bevindt zich tevens een museumtuin die wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. De museumtuin biedt een indrukwekkend overzicht van traditionele en vaak uiterst zeldzame fruit- en groentesoorten. De tuin omvat ook de vroegbarokke, ommuurde Franse deeltuin die een panoramisch uitzicht biedt op het kasteel.

Het kasteel ontvangt jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers tussen april en november; in de overige maanden is het gesloten. De museumtuin is gezien zijn kwetsbare karakter enkel te bezoeken in groep op afspraak en onder begeleiding van een gids, maar dit zou vanaf 2017 veranderen. Het park kan steeds vrij bezocht worden; hier schat men een jaarbereik van 120.000 bezoekers. Het nieuwe onthaalgebouw zal in de toekomst het startpunt vormen van een bezoek aan zowel het kasteel, de museumtuin als het park. Deze synergie waarin het domein als één geheel wordt aangeboden, zou het bezoekersaantal moeten doen toenemen. Het streefdoel voor het kasteel ligt op zowat 60.000 bezoekers per jaar.

Nieuwbouw

Namens de Vlaamse overheid zijn de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) evenals het Agentschap Natuur en Bos betrokken bij het project. In overleg met alle betrokken instanties werd reeds besloten om de nieuwbouw te situeren ter hoogte van de hoofdtoegang van het park. Zo kan de nieuwbouw zowel functioneren als onthaalgebouw voor het kasteel als voor de museumtuin.

De nieuwbouw zal naast de onthaalfunctie tevens een museumshop, kantoorruimte, de historische bibliotheek en het archief, een gesloten kijkdepot, berging, een personeelslokaal en sanitair huisvesten. Ook het ontwerpen van de nabije buitenruimte maakt deel uit van de studie, zodat zowel het omliggende landschap, de parking als de ontsluiting aan de straatzijde geënt worden op het gebouw. Duurzaamheid is belangrijk voor dit project. Het principe 'people, planet, profit' moet terug te vinden zijn in het te realiseren gebouw. Voor de uitwerking van het dossier zal de duurzaamheidsmeter van het Facilitair Bedrijf moeten gehanteerd worden.

Aan de ontwerper wordt gevraagd om een evenwicht te vinden tussen een hedendaags, goed functionerend nieuw gebouw met een beperkte footprint en het omliggende, beschermde landschap van het kasteeldomein, waarmee het een heldere verbinding maakt. Het ontwerp mag het bestaande historische kasteel en zijn natuurlijke site niet domineren, maar dient het eerder te verrijken.

Het houdt rekening met de reeds aanwezige assen/symmetrieën en fungeert als scharnierelement en 'poort' tussen de parking en het kasteeldomein. De footprint van het ontwerp en het beoogde aantal vierkante meters moeten goed worden overdacht. Het sturen van de bezoekersstromen, de relatie binnen-buiten en onder- en bovengrondse volumes dienen een basis te vormen voor het beperken van de ingenomen oppervlakte zonder daarbij in te boeten aan functionaliteit en degelijkheid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels