Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kanaal Bossuit-Kortrijk wordt watersnelweg

Kanaal Bossuit-Kortrijk wordt watersnelweg

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv om te onderzoeken welke toekomst het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als nieuwe watersnelweg voor goederenvervoer.

Omdat de wegen dichtslibben treedt de binnenvaart op de voorgrond als een volwaardig alternatief: deze veilige en duurzame vorm van goederentransport haalt vrachtwagens uit de file. De studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk streeft naar een verbinding tussen de Leie en de Bovenschelde. Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het Europees binnenvaartproject Seine-Schelde-Vlaanderen.

Europees project

Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Daarin past de visie om het kanaal geschikt te maken voor schepen met een groter laadvermogen. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is tot op vandaag vanaf de Leie niet toegankelijk voor grotere schepen. De drie historische, beschermde sluizen vormen een vernauwing aan Kortrijk. Daardoor moeten schippers een lange omweg maken via Gent en de Bovenschelde van 138 km. Waterwegen en Zeekanaal wil het kanaal uitbouwen tot een cruciale schakel in het binnenvaartnetwerk tussen de Seine en de Schelde. Daarvoor is eerst studiewerk nodig dat moet uitmonden in efficiënte en haalbare oplossingen.

Complex project

Met de startbeslissing staat nu op papier dat de Vlaamse overheid de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk voort wil onderzoeken, maar er moeten nog belangrijke keuzes gemaakt worden. In een eerste fase wordt o.a. gezocht naar de beste oplossing voor het knelpunt in Kortrijk en de opwaardering van het volledige kanaal. Ook de uitwerking van een nieuw regionaal overslagcentrum, dat voor lokale bedrijven een toegangspoort vormt naar de binnenvaartsnelweg, maakt deel uit van het onderzoek.

De Vlaamse overheid hanteert in dit dossier de vernieuwde procesaanpak ‘Complexe Projecten’. Dit betekent een keuze voor een vereenvoudigde procedure waarbij verschillende overheden samenwerken. Hierbij wordt op een integrale manier rekening gehouden met de ruimere omgeving van het kanaal en de verschillende projecten en processen die er reeds lopen.

Twee trajecten

Om van het kanaal een echte ontsluiting voor grotere schepen te maken, worden twee opties onderzocht: het huidige traject aanpakken of een alternatieve verbinding met de Leie zoeken op het grondgebied van Kortrijk. Wanneer gekozen wordt voor het eerste traject moet een oplossing gevonden worden voor de historische, beschermde sluizen in Kortrijk. Met het tweede traject kunnen de sluizen behouden blijven.

Onderzoeksfase

De startbeslissing van de regering is nog maar het begin. Dit onderzoek bundelt voor elke optie de effecten op milieu en natuur, erfgoed, mobiliteit en de omgeving als budgettaire haalbaarheid. Op basis daarvan ontstaat een eerste ontwerp met maatregelen zoals het verhogen van bruggen, oeverbescherming of het aanpassen van sluizen of kaaimuren.

Het onderzoeksteam heeft de ambitie om de onderzoeksfase af te ronden tegen eind 2018. Alle invalshoeken worden vervolgens verwerkt tot een finaal ontwerp. Dat fungeert op zijn beurt als leidraad voor de uitwerkingsfase. Het volledige proces van verkenning, onderzoek, studies en ontwerpen duurt makkelijk vijf jaar, te rekenen van de start in 2016.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels