Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kafka-meldpunt opnieuw gelanceerd

Gerelateerde onderwerpen :

Kafka-meldpunt opnieuw gelanceerd

© sebra - Fotolia

Het meldpunt kafka.be, waar burgers en ondernemers informatie krijgen over de ‘Only Once’-wet en onnodige administratieve lasten en overbodig papierwerk kunnen melden, werd zopas opnieuw gelanceerd. Het gebeurt nog steeds te vaak dat burgers en bedrijven dezelfde informatie herhaaldelijk moeten doorgeven aan verschillende federale overheidsdiensten via papieren formulieren. Dit kost geld en tijd en is ook nog eens slecht voor het milieu.

Moet je verschillende malen dezelfde gegevens aan de federale overheid overmaken? Worden aan jou gegevens gevraagd die eigenlijk beschikbaar zijn in het Rijksregister of de Kruispuntbank van Ondernemingen? Ken je een formulier waarvan enkel een papieren versie bestaat? Zijn er documenten die je enkel op papier kan indienen bij de federale overheid? De Only Once-wet maakt daar een einde aan.

Deze wet voorziet onder meer dat de federale autoriteiten enkel informatie mogen opvragen die zij nog niet bezitten. Daarnaast moeten alle betrokkenen de kans krijgen om deze informatie op een digitale manier te kunnen bezorgen.

Op de website kafka.be kunnen ondernemingen en burgers melden wanneer ze dezelfde informatie herhaaldelijk of via papier moeten overmaken aan de federale overheid. De site informeert ook over de verwezenlijkingen van de federale overheid zoals Mijn Dossier, Mypension.be, My Minfin, Myenterpprise, het eHealth-platform en het BECERT-project.

Verkiezingsthema

Een recente enquête van Unizo bij 1.500 ondernemers leert dat de helft van het uitblijven van de administratieve vereenvoudiging bij de overheid één van de zaken is die hen het meest dwars zit. Voor bijna drie op de tien ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden.

Volgens het tweejaarlijkse rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten is voor rekening van kleine ondernemingen (84% van alle bedrijven).

"We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren. Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner), een nieuwe maatregel tegen witwassen en financiering van terrorisme die de eigenaar van een vennootschap verplicht om zich te registreren. Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd”, aldus Danny Van Assche, ceo van Unizo.

Naast deze concrete acties is ook een structureel beleid voor administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. Unizo pleit in zijn verkiezingsmemorandum voor sectorale vereenvoudigingsinitiatieven, met aandacht voor verdere digitalisering en respect voor het only-once-principe. Tegelijk moet een wildgroei aan allerlei nieuwe regels vermeden worden. De ondernemersorganisatie pleit daarom voor de invoering van beleidsmaatregelen die drie keer zoveel kostenreducties opleveren dan kostentoename wordt gecreëerd. Elke euro extra lasten moet dus gecompenseerd worden door minstens 3 € aan vermindering van lasten.

Het was Vincent Van Quickenborne, de huidige burgemeester van Kortrijk, die in 2003 als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging het eerste Kafka-meldpunt lanceerde. Gedurende vier maanden kon iedereen op de website zijn grieven kwijt over warrige voorschriften, zinloze formaliteiten, tegenstrijdige reglementen, ondoorgrondelijke procedures of onduidelijke formulieren op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk vlak. In totaal werden ruim 3.800 meldingen ontvangen. Ondanks dit succces werd de website daarna opgedoekt. In 2005 verscheen de site opnieuw als meldpunt voor administratieve overlast.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels